ia \monteur ms Nieuwe /Bossen toneer prijsverhegieg BOS dameskleding tegemoet met een camera voor klafa- beeï'd, V x 6, of smalfilnf VANAF HED ELDE WI5DÈM/ VAN >vï wqest Kleurenn veer dia, a/Óruk GADAG UN GRATIS «r we •EN HERDÉR rte Kerkstraat 11. Geee? Slacmk 350- .Haar E./SINKE-DE GRAAG KLOfcSTRAAT 7 LANGE VOK8T8TKAJLT S n weer terug - X. van vakantie DoekBoed^ren BejMtmgdeskKDdige xoekt aanyardnT^Q^tdelijke of leiding- gaverjoe^unctie. LeehïpbALjaar mner uw kost momenteel 135,-; M5,-; 165,- ti gob W- ICMT liaateen f0.65 SCIHMMRU Verheul* /SL ADVERTENTIEBLAD VOOR Zi'!D-tN NOORD-BEVt \ND film dfdrukken P\int voor 4 bracht, volgertde dag 5 ule Misschien is /gelukkig) nog meer min dan meer f 7.15 per liter 0 «teeataeo Keuze\uit vele modellen ook x. 1 SCHUTTERSHOF - GOU -^Zaterdag ll^egAiwea. Xzomerjaponnwl 4s nhwwrtf Zie ohze\peciajd foto- film, showroom, ba n^e Vorststriaai 63 Grote uur o iZoPTICA A. L. KAMPMAN ïange Votetstraat 57-63, Tel. 2094, Goekz AS/ ZATER\ lie Jaargang Ne. St ,.DB i l.Xvoor to.85 in helderrood of lich 0.75 Orkest „The INCASSO'S IN INPORMA gram )AG A 4 Wd| Popegoa latraat 6, Gooe Taiaf. 1 Telefoon mi f M beden om miers oliebollen kne de kermis grote oliebollen i f 0.75 poot f 0f64 MrozynenbrooJf ljD9 L t0.89 \h Boven«t(lande inSolle gradan \odpen 1725 voor 1.- S0 gram m nieuwe •«hrIHka oa dte»« /venaff 79)90 HaasfU dit komt niet meer Lange Vprsfsfraat 54 - Gpes\ Kortgone op II, >3 en IS oug* DANSE OP ONS KANToblN. VOORSTAD 24 zondagmiddag 3 uur RONALD NNRMI MAMA CRAY wn lylCm, ubsiuihmd da gaode shoauko woarvon IteArewBoof ené ver/éi.ing voor U xo» Xijn. Informal rjnt oen» vnjfclipeed bij\ Tedfoon 271S Tetefeee MM 14,oor Akior mocht er toch wol mZot aMOr «prohe zijX von een grift hoayeo Nor aa door, don\unt U immer» boMt/k ge*Mb enden von eek goede itlewanafcampM WaaneerVop noZmalo wijze en £0****» *4 Uw hoordo^e^m vorfriteendo beÜtmdoHog gooit, bm onze klevi Wij tullen Ulhe^Tgoorne v. MNw-zSnu na maoydogmoigenïbifatnrdagbvond itaonwH «Mor voor U Waar, boMhZwöenadagmiddog 991 in zaal en Mta Muziek „Tbe OeM SSaM*^ Ooi mutiek in de wiinkeide» 1 ■Taade» na 32-1 bur v d bind tUketdeadtes t\n f 0.80Looi pA 250 /ram W’aetpe^ pan per J Psbuhan. pan i pet u50 ^ram Roomboter koekjes tf.95 per 5 Ibmpousen pan 1,- poor 'ad IS ougutlut- pm S uur >S /oor Bovendien talloze nïodellen KAMKR8, allee me0arrnlange Prijzeyï-persoons i Bij iedare slaapkamer is in ied< een kast verkrijgbaar. Ook inJROUTBN 8LAAPKAMBBS atttA keua. /COMPLETE WONINGIN«ICHTINg\

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1