iy sc nen 6^60 0 iiiE ptmeot N l37 I Isk: cüRns 9 CARYGRANTTONY OPTICA im peertent tbskaop o» se huw lansen E2E> i-r i htmeven volbracht vakantie ■MM De allerlaatst! restaote^ lereiy \Damés- Biologisch I - Grand Theater V Goe» eeft IjiwdwUI «*•1 CH 001.5 BROEKEN Wilt l\op tijd uw braken ia orde\ hebben 1/Bestel ae dan phr omi boekhamje/ G. VERH mond tot mond an rantfe) Ni w bedr Tinnerc Kleuren voor dia, Grote uur uur, tegemoet l-cha •Iten 6 Jtóje de «ped- 15 au*. Vf.J. DOMINICUS, Gom, Grote nuwooar mm Stad op U zult brullen van het J. van Wuijkhuij»» Lange Vorstsfraat 39-50. Goes, TeL 1 I EULE Eeibqet 2135 y in- m Vorsf 85 - Goes Ct ruk ei Het 4 ratoi T*L - an - Oi hoopt t IJO ToMssa 3339 In BoM-R< Bl N NINVKBINGBBD •ES J. •■BEEN wonder; 3 MM fi- Etaleert 10 ouguete* 5 fOJ5 Kragen NUewe eoileetie'i it - Celntavrs v< Zssl\0,75 ES, Gm ADVERTENTIEBLAD CR ZUID-EN NOORD-BEV E I St Mannelijke tuelo eerst/ werker nk wette ar ran P*'y een I Text" Uj rr 9 9 2 9 9 9 5 op Ve ilp foto- film, e Vorststraat 63 IS film Snt voor 4 n« dag 5 9 7 treden van Xhi rock 730 uur deMen'ra enige wnite «ie» «aeer «•araraten «er* Machinefabriek n.v. - Bore v.h. te X ven Pee Iodo JTXe I- per meter 90 breed ICASSO-BUREAU an RaehtaxakenJ* •urantleu, Vetkrateg.n Wegeni nog één Hek Hydrobiologltch Instituut, aid Deita^nderzoek, vraagt voor baar J te Yeneke een Het verdient indei beveling dat de voor goede ma van mond tot gft voortduring regelmatig gebit v< op de GROTE MARK 1.80 voor [0,65 0 gram teefcm, 250 gram IRDAG mat ook beeld, o' Keuze automatii Zie onze spt showroom, Li Nylon» -B,90 De vlucht van t /Captain Blood F 14 jaar Ligftr^ latijns M IjGER" BOM WIRDii I nor trts 1 ibj camera voor kle 6, of smalfilnf bjt vele modellen ook STAN LAUREL oe m eeeeeeeeeeeeeeèeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeè^eei pra Nylons 'BM -4,50 a> hi Niewe baHWMbteee ^ilelkrozgnenbrooa •maakt rekar en geutid >aLs 't maar van den Herder ia t IJ09 Céke t0.89 J daad aan popaganda verzorging i gaat Bij blijven op .derboud van hetj XMKomt tandbederf en y meer zfl. Ondenchat let de juiste keuze van Ipasta en tOndenborttel. kbeeodlgde tandpasta K>nfceli en mondwater irfunrarie Van Blemen U het besteX (Laat ook dat van mond tot\toond gaan) reflectanten mtetei militaire oefenhsc m/Salari» volgens Rijk® ra met inlichtingen aan F. Vaas - Vierstraat 28 - /ƒ.95 pk. ZAT ompooaen van on ^stalling OLIVER HARDY machineb cbnstrupd lassbiC Een bijzonder geschikt na-zomer arfilce voor botanisbh/1 veldwerk -M- •s van jazz, rock and^r^it, trikaaneo muziok^dpgelat t *Taugustu» In zaal Ovezande, ap en thówband X. Vrijdag 5 t/m woensdag 10 augustus I ONDERGEDOKEN MET 5 MEISJE! DAT DE ONDERZEEBOOT „ZEEN cr Afdrukken P)i bracht, volgei laar A. L. KAMPMAN ie Vorststraat 57-63, Tel. 2094, Goes »«>ye X? 1 Zeilm a TgJefoon 0 I131-39O 'Xutezeran - Dekidoden - SS u»: ^^1 SCHUIMRUBBCBBiD 1 \d. Wal) reet 6>tel. 2465 PENNEN Yl PENNEN «X echt^rnl uw «nd Vaérdo' tdndenb biedt Pc raten- en iprarai, ra 1 koehleosteNe* oK «6or/o45 'ram X gzvbaagd rh^t scheelt U minstGAS lOu^ulden no een kolen ef ddMÜan II 7-Goes - Vser Ah' 14 Tel. MOB. w 9 oor tan. Li Telefoon 0 ill 54 v< MCCtS i Fr. den MMO LACHSALVO’S ONDER ZU! NMHt M L20 t JJede U tot Hoy* eer Ran- KWAMNQAJ mot medewerking van „The Bythme Start Pacht-, Hui F Wc«H«4 om 3 uui grote kmder- familia vat - Alle leeftqden Balcon f >.- Voorverkoop van 11-12 u»r\ o 3 evr /Sponeenra avonturen Aet /CAPTAIN BLOOO ”-*• Veor het edioontenen ara te w«p* mene* acUraK drilt, Wkespermoppe^ \ran fl.25 et ber 250 gta Paleut>anket 250 (I op korre termitn; M i ',P Aeevcmgi 8 uur; zaterdag en zondag 7 Ar 14 jaar een woning 8» W Verhu&r^jan olie kompeet *loopzakkeh>l|(cMbedd«l( VOO» YefSSbo Bij gebjafen geschiktheid foorutfzicht worden gotfeld AoNicMottes met volledige g< richten oon boventloond odres <erar|n >n het JN ISe Jaergan» Me. Sl s Fa. DRUKKZKU JJB VaeraSM M - Telefoon 11M» MM - Na tmr Telefoon VerapreMla* M.ftl exemplaren. Advertentie prQs 15 eent per mm. Voorpotte» M east per aam. In telefonisch op*e®even adverteotiee aanvaarden wtj reen enkele i masraurdilUkhatd 5\ t 1* jaar^Xp

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1