mj. D J DANS zé 1 o /J oodwi /ZV G E H. 7 EIZOEN Paradijs vele koopjes in onze d: r O N X Seizoen-Opruiming t vliet ZON ILMONTUREN II -goes Jeugddienst yggjrgjjjg Si/J7 •OPTICAL Wed. J. G. Heykam-Massè^ te Markt 5 Goes - Telefoon 2326 ORILH lledige colloclie rillen en voorhar SRfLLEGLAZE UW BklL aou kers M4, HERD Kerkstraat 11. I Telefoon tltl FRANCOISE ARNOUL HENRI VIDAL - - w. SCHUTTERSHOF - OOR ALLE HEREN diekzich idaaal wanton to tchorotrf.’ f0.75 BIN NCNVEftlNGBSt bij ROID- LE Eg ij gaan voort met o e it Onderw, Gr sortering theater I J Iter /Ti r oar f 13,40 ADVC A*?J I AD VOOR Z-UID-EN NOORD-BEVEL AND .Rijk - Heinkenszand Lange Kerkstraat 18, Goos Telefoon 2277 -:- Brandewips le kwalHek 35 petty,6'5 AS. J. G Hoomi ..DE Vm&IDENKRlfci' H. Verhoeven Inmeèkbremlewifn 30 pet\7«- p. Mier Voetganger: Dl. H. M. STfcMl Deze kant overall nih( korting tot 13 Kermis te 'sH Lmrt I MB» werkelij KUmNOMAOAZIJN C H 01M U h«Qpnr - goes Lomieki 10 en hoek juli. Zondqg \bl| Willem Rijk G. VE HOTEL „DC <TADSWIJNK KOfcfQENI kwi| gaan mot vacant! ck^Spelier werking van het Kerkkoor ;T« nette ipHgemqn 'ATB# DAG in oeGrote Kerk^Gée op zontkrn 31ziw ex, **morgenX9 uvr iSE «41 HH.5 /2f f fl- M jail ISM De 165 gram ir - Vistasan frisser,* 4 «drat en A Pl CD mg 18 joar It Moandag 1 augusfvs door I Dt*O**> LTWCOW HMUUWMOtOS mi io/iff voor Uw rijwiel. bro^H^ft - - HERENKLEDil orkest .THE ME- ^ixtra boot vanaf 3 augustus. for 10,85 em zl BEKROOND MEI ut „zilveren beer BERl INAi E 195? /artikelen koopjes I A. L Kampman tos. Telefoon 2094 lilt'en mat de Kermis 15 augustus Dorpsstraat A Qudelande. .uur toegang 14 joar\ Die N Kwasj - Ban goede tand. Hardert Tnelkrotynenbrood met dt mute tmaak. f 1.09 J CMre f0.89 5 Tot Mustek „Ttso Bij goad waar m da tvin HANDElSBRN „DE KORENBEURS- Schoolboeken Agenda's Schriften Dictaat» Vulponm in rfs gomt iGSTE PRIJZEN I fl.25 250 gra nket t- \250 Imsdag 2 en woont \augustus om 8 v rt im *.h MAN; A4RÜHIM, - BOSS. V J Zaferdt l 31 MP 0.0. odieus Stork 1 ff Do maderi j voor nodig, folder» ZttM- O‘ In versèt^ voor de I 'zepen en vindt U gooa btop Stencil werk ■fme naar: Oele. V. A. HOPMANS Op geen enkele krijgt U een pref schoner, gladder •n opgewekter dan door U \«ale wijss, vrijdag on moandr tafordeg 7 en' zondag A 7 en SS47, MM, MM ^Voorpagina M seat per mm. ^aM^vtii »aMrser4tHjkbeid ld WCt» i 'fcZll, Z-f4 te Een rerbi/sterende en spannende film q tear aan verboden liefde M6IE MtMtt CH£MM U WSSBfTMOK MOMKTKMB S.V. HAMMMOHUa Paleisba pad per Nog voel koopjs voor halve prijzi Do allerbeste Op 't m. aanvoeg 8 «wr toegang allo leotthdon tizoan- uitvar koop gaat gt kleding tegm^ DE ZAAI Boekhand* (A/ Pt. (1 ,rt N V met medewerl LODIANS^.l.v. J X. van te» aar mos nuf etvsx^ x. is aaso soak gooiatea rekoomg 3t 14$a Long» Vorststroqf 57, G eefcod» 35 2-^ g 3254 op db oversgo goeam uitgezonderd enkele arti lén met vastgestelde prij: Kijk ook in onze showroom „Foto Fmw" lange Vonftfroot no. 63, naast nieuwbouw Fo Jootee (Do Magneet) wijze bHWti p ee mos es uto scheerkwasten, !S" - Telefoon INC MB7 - Na S ▼oHMaMtnc 3M< rrempiarsn. Advertentiepr0s 15 eest ■Mr'tem, Vey fosrt^ ia teiefesüaeh opgegeveo advertentie» aanvaarden w|j geen Zeis - KynktalRodenstpiE - <B ie goede\hand ANTAEKBERG GEJRGE MARSHALL FOLCO LULLI R’GIF GUIDO RRlGNONt LM •D Gt OMFR f mamcol OR V SI AfiDAARDFlLMS Zaterdag 30 op 12. l^eï rairtEhi irïg van ht»>D J. van Be tgene om 11.45 uur op 30 ji ivang 7.30 uur. Hotel CaH Restaurant ^„OCKENBURGH" GOES hooft plodts^oof^den pan. .8 /oor dip^m het vak w»/ wordonbpgoleM BoM. oasLbdvengenoemd bódrijt, Wilholminasfr. 98 pan f per 2'. Roombotej f 0.95 per\25Ö gram ttuen d. Wol) apegaélstraat\b, tel. 2465 (Koopt on btateedt /Uw Bookonbkns aan b.g. adres) eeeeeeeeeeoeeeebe D I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1