ré 5 I 1) dwih .3 80S OPTICA. 1 voor fO.S5 grom I «asion| l Z5 1 ING door del ionage helmen in gevaar \ea ecHel r ms RIJWIELEN koopjes H cLelusLUS 5 SETS OPR Grand G< nl/j. jeremiasse - W. J. DOMMCUS, Gom» Grote Markt TRLBPOOW >6M g •.II Kanten Blouse's V echte koopjes I Ontvoer contro-i Groot alafml Sip God's kleine aki mot Robert Ryan on Aide Wj 20.000.000 lezers voor de remos vl IRSKIN8 CARDWIU. Ne do gedMM Kleurel j: On^tuimige/driften 10 >1 eva kracht een vr. a< mat ke ll 'DEN HERDER Korte KorkatraaS 11. Gooa, TaMoea SW 0ulsse Goes n.v. A In Io artikelen op r U u SCMUIMRUBBINBIB - 33 - rkt MJ tri 22.- 15. U L ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-EN NOORD-BEVELAND F p E L so 1956 c H E R O L I T «I. def 4oé Goes, l< fak KlofotrocU Goes Tot 2935 BINNENVEBINGBIB ING Goes !te Korfing mot beeld, DAMESfcl teage lfersh*ear kiteiiMAlii^ïiWUT i I (kdaAaaaaiN—akaiia yerheule Een aparte bekoring W0..A* (Np film ;int voor 4 dag 5 A. L. KAMPMAN lange Vorstslroat 57-63, Tel. 2094, Goes a rich III werkelijke Hollestelli op de Grote/j 9f9Q 1X50 iöm«» CeU to.89 Weekermoi Wed. J/G. Heykom-Massee /tOMporl ALS. ZATEi OANoxnAvaxu •n 'camera voorJtlaln- >6x6, of smalfilm Keuze'uft vele nfodellen ook automatisch Zie onze\pecjale foto- film- showroom,\dnge Vorststraat 63 showroom, voor dia.ofdruk b Groty afdrukken uur/gebracht, volgen' uur klaar RCKORD lOSrmet roldok RKKORD 10 kerlTXN 3 18 jogt C" o ONZE eeoooooooooooe BoetJrvMr Uwvaf v.d>f 1.- Bookl I 14 joU 1M4 rai t ul »yl >t va •ens (beeO onder» 8-OOU Fa roed- 9 f h 7, m i.i t r. 3' Blot «ÜM ar, zom k iu van pita Za .1 'eg Itui vraaftf J I IOS STUK 9,99 19,90 ma dim— demoscpntocNe v MepfObNmoof MnatxMiMMM t ntie ge- maamte< Zro el vir lieuze tint) it een/a, J JNCAR *53 KOOPJI STATIONCAR kM# jo Kerk str 2264 UM m»2w| ti Post ma weer •nat Japonnen vanaf Rakken vanaf Terienka Bleeaea vanaf gemerkte wagens sde< ichrittelijke garantia vertocht A. J. VAN UEU ZONKN fent^briek - Wapello (Z.-BJ >r spoedige indMl 1,60. 2,25. Alles lagerij J. i ea (ven ER - 1 S Telefoon 36 89 /(R. v Vulpen WH bebb kous uH h •oéooeooi typen. itiea aan bovengenoemd aöresk. -Pas geslaagden, of zij die examen doen, kwe nen ook solliciteren. 39,90 39,90 19,00 grom )AG i; *prtge goederen t gestelde pril aan J Do m a> wo*cten on- >Wgelaar 38, Goes o,—. - Mvliet- 8 var uur y Corral 4 AJlein ven IweNiaMsJt lading ■afga veerkeeManNf r t- f □y gageren^ ^6n»chodehïki shampoo wearnh afloer verkregen «a veerreed om ven HM »e» «M hoor Hof te «viwalen inderdoed een 7 ’don eaaaa at U it ibon Bind ovgustvs komen do niovwa aeMor,-ooMeches doerom meat ar na rvhwie gamookt werden bekoring KlevronsbampoX dhrorae petsend Mj Uw eiellteit ven ons leerd ingoede k loeren een gunstig ad», afeods V i-Heer groep oi Zorgtn op üj' t mclkrozijnenbrOod tnrt Itekktrnu 1’1-09 Kampeer- met battps' 0,t-, Pxfo. n'^voor ojig in houden het bij Goes, Zuid- Telef. 2328 O ML OPIL OP8L AUSTIN sY VOLKSWA ooorfO.65 rem VarapraMing 28.488 Voer feeém la telefonisch oMogovm advartentiea aanvaaidea wjj fmotefistroot I - Goes ToMgoh 4055 i Opruiming yf WM OR* 'Z' Zomerstoffen aan spotpHjzen I Pk* 6 voor fl, grom PoioioboiiMlti een psr/2 Boootidngi (waart» opgaeaaaaa aaat JEeeawaeb Advertentieblar*) 12a Jaargang Ne. 28 Pa. DMNEKBBU 4» PWOONIX” GOK» Veoratad 24 - Telefoon (8 1188) S48T - Na 8 aar Telefoon 2347, 2888. 3884 --J exemplaren. Advertentiepr|Ja IS emt per mm. Voorpagina 88 eent por oen. geen enkele verantweerdeigkheN. tThalf licht- Kloe- ZdndagnWddog 3 uur Pinsdag 19 enVwoensdag 20 juli om 8 u. Frank Villard en Qanidlle Oedet la Spbnnlng, a. Toegang 14 Grote'Markt 5 Goes TeMoee 2SM kompel ee slot van 4* Ook in Mais1< grote voorram ijnnen jeorrTgrote ^hil^ipn, ideringen. geoppstd-' icjprfjach- Irenn^eès aan bil- igeni f0.l 250 iefitoekd 5 Tompouoon J! vort 11^ voor ^0.75 De MwMlapecielM>, due OOK voer roporodes en onderdeMn 000000000006080800 De\r ker^ph idskerke, van dagen dankedallenae burgerij dieyae Schouwso. reis dééd slagen oeoeoooooooooooooé Óondordog 21 juli om\8 uur Toeaang 18 kmr 4* Westwm 36 doos Telefoon 0 1100-3141 INRUK FINANCIfR1NO Dames- en Hi span als tour l|25e- ^riaiap. lasbeaaiweam mas ax boeAadan sado nZan Jongenshtortolea Aft lTreeds vanai “we* Aanvongi vrijdag on maandag 11 Zaterdag en zondag 7 on/ SoRnde Loe-OenlSI Golla, Dw on Mawrlco Ro-fc/te Een film, gaoden mei begoérte, paesle en heet

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1