uw 41 op Ut, Coiuup I 1 s PONTIAC dwi l voo Ko nten ee I BRULEGLAZEh Zeis\ Punktal - Rodenstoc/ RILMONfUREN Z™ •OPTICA I A. L. Kampman lange Vo,sr»noaZ57.’Goes. Telefoon 2094 qrosco uoordeitf! GROSCO s □I; F N ’OLAROID- III o handerr bij L/. Jen itwal n „De Klokkenwinkel' i nooit VerW Vergeet mij i;Op do drempel '5 van het leve Grand Goes jbsL van de Vreed^^ h aXvaN DM •ORSKApTSB, «085 /O Tefofoè>K^28 (b^><* of 5354) ZONNEGRIUl o.a. Volledige collectie zonnebrillen en voorhang^rs A 3oo^»t iHll je bankei AG 1.29 ininq van i 1 JUR DEN HERDER aioria Kerkstraat 11, \loee^ r Telefoon TJS1 - A-' ALLE BE BE E 4 ttond Voe •ftfetNmtftette sfoi ros- 5" juli o» 8u. 1175 65 49 69 98 tn ij 'firma ^2 firma J< dezelfde nbam, grate sortorrug7 Jöf 8 zware VICTORIA CHOCOLADEREPEN >es mogelijk 'swioi ^middags, 'ia fOM A.S./ZA 250 cram T0 WIEK- END AANBIEDING .X Damas Zomerschoenen Goes rS? Oud Zeeui i tht DUIKER ONADESIROOP p Hero 200 gram AG AR VRUCHTENKOEKjn Een nel Geslaagden^ bostel nu reeds1 agrtde1», «ri^t bn G. rheu A Goes A65 eeeoeooeeoeeoeooeoooooeee*eeeoooooe\ ZAAL KRflGSK •oottemoerkr SCHUIMRUBBERSIO van gri t» koop of fe r Donderdag 14 juli om 8 uur toaar an vroujkm» m Mam ;onny RmWMMBVMMEm sdg R8R8UBB aWan* s. Gees bouwland of te koop gevraagd, te Baarfond dijk, Hoedekontkerkb^Awadendammo, Pedel on doof Ovezande. Brieven von"ïien. tjIe voor gemold doeigrond beschikbaar w^ad stallen, worde*. In gewacht onder na. Sewoagd net winkelmeisje Ji.iporleurs van ivijnm en grdisi Ji' i d t /it ruhtlmiu 11 -7-5 <J\ c 'door Ma Jaarsaw No. ST 13 n «I 10 DUIKER" - Vistasan Z Iv or nooit do hand tand adrer. Ri >r 10.75 wagen. VOOR „TOR" VOBOiHO t t S' N OF X ien ten boh te Deense Bntree f 0,50 on f 0,15 mijn omen GOBS c. kleuren 64 van an deae ON 3S2# met School it it -d- OKV^AAOD: bedrijf der ZOON chts Rywas, A.N.S., I voorreed No nog. r. 33 •I 1 ^0 PJ^, betere «do k« Bleke Jong Goea,\ ▼oar toeten Kifk aok in onxe rhowroom „foto filnk? Lange Vorititroot no. 63, naait niouwb&nw fa Jootio (Da Magneo') Jzie rode prijskaarten m etalages) U k< non oan 0an Si.unr Zonneveld* Het out rwtjsa geode Mt eon Wacht ben vo II weet ale* wot U gouea asoett ton boekenbof b ottijd.goed/7 L. Longo Karl Tefofeen 2> rUh«en kaa /dinsdag de hoofden n SN tot bCONNY WKN AUXANOUt G* sum Mcoyxn harald juhmo RKHIi HDHZ m is 'in Ah o ootto m IM» By regen of zonnetchgn Herder'» melkrozynen- 'brood amaakt altijd fn. t jA Naereboutatrait (la MargrietscMol). MKT BESTUUR nu\ dus bedrog M geheel /Telefoon UT7 GEOT doges dlHICren een Lunchroom*^ .-^"'CUTHJ ie Kerkstraat 46 48. Goat Telefoon b I ig 8 uur 3-7-9 eer iENIGING VOOR CHR. LEUTERONDERWIJS/ leuren/ L Drie mooi ssat de stands 5 Témpouitn van f 1.- I Kt 4 PLASTIC Al 1 Mik- TOMATEN» «n 10 DUIKERTJES Modieus 9erk Sidnijk X de dh MM de naar een f 10 poor 0j65 gram xkit» rr 250 gram Yerdag >otg vothindetd mijn klj inteivXvoorzien TGEWOON DOOR aefgefd aanbevelend >HAVEREH Voorstad Ó^^-Jêoe* let I geschieden\ op I. U JULI der scholen )w K 10 DUIKERTJES mwr IU 40 DUIKERTJES Ean film, dia tot ieders hort tprèakt i ‘p Toegang 14 |aar uJUMfjON^ igtoKerkstraat Extra boot »on inde dansavond 30 tuli Aan vangt vriidag en maand. Zaterdag 7‘ en 9 ven ren dag t foegang allo loevijda Dittedag 12 /an woensdag ”l*uw* Carvao\ Pbtvveclo TegHavaai Rekerd /-j 0*41*4 AeRiaaaaaa het JEeeeweah AdvertaaMtoaCl^ iMTWF—n jm raoonr oomb - TaMeea (K 11M) MRT - Na ear Ttlifeaa RMT. 1 ml A tv tri ia Ha erg, u eeat per oma Feet telefealenh epgegevea advarteattee baavaardaa wf geen oaM nd per JUISTS ta even poetean voer uw gebit Papec WW beteaa tWub< '-■Il l«" Drie vrouwen wachten op do geboorte von hun J1 kind dia aif iadottt moador te worden f Toegang 18 |aer o e.. ---i------ Wegem ziekte van mijn vrouw ben ik tpijt voorlopig verhinderd mijn klprrtan aan huis DÉ WINKELVERKÖOP telefoon 2118 .**3eise prec sp tagmar Borgman's ♦weeveodig te Coat bekroonde film Igamena Boaidwndel j/de Jongt >as'lange Korkstr Telefoon 2264 Ie reeds 80-ji MMt Baljé hopen wij ónder ^net prima kwaliteit, en goede service - e zetten Lïtage Vorst 85 behoeve van voort leningen m 4x>rtaeoo<oaing t binnen het harvorkaveNngsgobied 2ek rewT rbevelend 4 bureau van ditBta^ f**^b*6******4*664<EWWn»4MBEE I Tatetooe 3*8» i. 3 Hoogachtend, G. J.«. Welbergen T^efoon 0 1100 - 2Ó58\ JMieuw. nummer 6117 V HQQG LOON 's Zondbmvrii •oMfieldea na utlKVlolenpSrbat 4* Frttujjs-^enïjï&edtiif de Vissé^^ Lange Kerkstr. 34, Goes, Tel Gevraagd voor direct een prima banketbakkers ■Ad^tb^kkedl e tO.S9 espemioppeis pen fÜJtS v pet 250 gra luóeniet ton tl.- f045 250 gram dkh^kfe^ van^tO. per Ml «f^TEL .DE RTADSWIJNKELOER'. KORTGI Zaterdag 9 juli A an vang half acht rS-DAN$aN ^werking von^te<^onsorkesr o I v J. van Boers itTfectgene 11.43 uur

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1