b Gesloten OPTICA AL KAMPMAN ^ufiwifK )b ’p THEA '7- ING OP min Kleurenmr Verboden liefde UTZTZW TERRttö HMGKDNG (MONTUUa IN HONGKONG) tnutrn neJurtf nukipesum ■M MSUrkHSSU» MU rssau vakantie tegemoet - i 4 i >rt$ eugddienst AÏ-F [tnir— f75Kr- tns,— tner- f8to— i teiK— f«58,— f675,- (HSr- fSlt,— Hoog Tophits van dit s voc Bromfietsen n KU8T KN TB KBUf DE •r n B B. Ruitjes Zto tot MO Teenagers Brints, weer 1 BniidsjapGipien V/. J. DOMINICUS. Grote Markt 6, TELEFOON MS4 V f0.89 t ss jut ims r A t0.65 BIN NENVERINGBKD 5 ri per ftoeea f 7.51 Hen ook I W/ IN to IN '.10 r 4 EULE flXQeei? v Ow1 TH OP iz. koi J- Goos Goos .1 petbolwedstrijd al tn ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-EN NOORD-BE VEL AND van P*» >ers 1<N - IMO Sooton Inval' n» geven oen ver- lle bruining van de ESLAAGD voor coum of HBS T r ORSON k WELLES yXïpia ogen SYLVIA SYMS 3383 «o 45 j! i ions va van 2 t Witte Vestjes'en Ji 7.80 por ftoeea 14 foor - Aj 0000990699 566555159000000000000000 ansletta Bal APrtee.v. ige Vorttstroat 57-63, 'Tel. 2094, Goes F19 JO F 14,30 >17,30 22 JÜ 184,— /foto- film- Vorststraat 63 SCHUIMRUBBBRBID ---I rm» uk e) niet vanaf t.m. d :oen en en Japonnen GsaSmf Geen nood trecteer op Herder» melk- Lejinwfaved f 1M G. eoo0090 mot eon beeld. Keuzo automatisch ''Zie onze vp showroom, I bierstoffen tore idio jt vrij eer bij 'J. Jeremi fWAL Sl aan gebruikte n kinnen wQ U delig helpen. M Bdkx^ Kapsalon „Beauté' - AS. X 5 Tompoï Zeeuws lólkj. V.B.- LV.B. WWL IS voor dia, afdtuk o'h film Grote atarukken Print voor 4 uur gebracht, volgenoag dag 5 I uur klóar I Dtaedegte voor t°25 6de snh zonder [0EAAL ALS BI iii INSDAG 28 JUNI A.S. om slaagt hi| n waarom ik SOUO-TAN Zonnebruta lofton „De SfadswijnkeWer", Kortgep»^ oost ""ïbtetdag 25'|un>>«^a O 111611 CORT JURRENS om» witxntf Al de^A ros» huid ^utoverhy huur zonder chauffey \van Volkswagens en Dat In camera voor kle a^x 6, of smalfilms lit veleu mi ALSOPiNI leBStoMMs bon voor graf DG HEL VAN IORD JkFRIKA te kt nbfaWiiM MHNMIUl SYMA8YM8 CS WfTNONT (WLfWfc BARRY aénddg 27 |eni iderdag 30 juni Terrein Goes eeeoooooooeeeeooeeeeeeeoooeeoooeeoe ATTENTIE I womens vacantly gesloten itbpkkerlj Amsterdams K amateur-elftól - 7,75 t 6,»0 Bank maat i 'IM MS' 6 Goes opheffing NAU. «UMM» LH.ktaderanatr. - V bl zonder» W< AAAAA womn an dmg A' vaar bteichtigtog von 4 01 e 14 joor 14 Extra A*A* or van 7 dessins, SJS per meter. Jj AAAAAAAAAAAAAAAAteteVVWVVVVVUUWVWWMhAAAAAAAAAAAAAA ■>W5«vU Jfx £44 Ann» Serial-’ DJLW.- Wegen» zoi 2,40 - X> Bertel met NJkU.-Lmns Bertad-M n van onse tear modem on toch or do tee specialist TSOtS «pakjes, of voor een we zendingen. 90 breed. Vanaf vrijdag 1 juli wordt de zaak normaal «oortgezet OCH juni steeds tear 4 ■i lieden ïh^a^ Henen met medewerking' Asmvgn gl^an Kortgeee 1135 lorstv. dansavond 9 juil sus? - f7»,— fits,— -Vulpen d»fbc Verheul» hel| direct I Ideaal in ieder jaarg Y 6.75 por floten f 7.95 por tube Woensdag 5 uur king van her kerkkoor Boekhar (A v. d ter. 32o Sh-4j85 lot dessins voor Strand- en 1 nigX^Zomerjapon. Altijd weer - 2,80 - 3,80 enz. pez/n r MM: Irenestrdot 2'4 Klostlbye loon 0 1100-2946 na wijziging Damstraat 61, Yersake Donderdag 30 juni em 8 uur\ (The wind cannot read) - o Een schone, ontroerende IMm mot Dirk Bogarde en Yoko Taai X g en Maaedeg i 3975 risrmp voor Uw Brulds- ^fnndschoenen en asdte gemak Uw nan fJ Wü danken voor het m 1125 eoor fll- 250 great tJket MUI fl^ roor tf>.85 per 250 pnm rhande aan tO.SOvo per 250 gret ^oterhoek^ Ï0.95 per 4----- Zaterdag 2 5 juni a I 2189 teooo tKKBKU J1DER acdntie n 27^uni t 4 |01< NAU.-noedel T Mseaete Haper DJLYY-Snper - 'I »- Direct 2465 bellen. schoolboek! Buitellen in de Grote Kerk te C 20 juni aanstaande it VaorgonJte^ Dt. C. MêTSEL^K Naast do bakende >p zondag lens 9 uur f4SSr- n umaaiM m oxiwhei NjW EN ZNXs re, TeL 8111 ♦eoooooeootooo»oeooooe»o»»oeooooeóo 1 GRAND T‘'«^3689 - J lansorkest „De Melodians’' 4^», bb to» (waarte epgenoaaea het „Zeeawssb AdvwSMriteMa^) tte Jaargang Ne. SS Fa. DKUKKEBU JDB PHOENET* - GOBS y Voorstad M - Telefoon (K 1188» 5487 - Na 8 aar TWefeee SS47, S60A 5558 Verspreiding tOZM exemplaren. Advertentieprijs IS eent per ssas. Veerpagtee SS eesrt per oon. Veer tooien in telefonisch opgegeven advertenties aanvaarden wjj geen enkele reeantwuecdeigkbeid. Nd^ook ta\o-tan P/GA4\DERM BRÜN/VH $un-tan\ Tel Korte /Tsiefeoa Allrbk verzekerd K TB KOOF O1 Bestèhtf Onderwerp: Zoierc^g en Zondag 7 te 9 uur /un b gram ru' ve^tOJyvoor f 0,60 ERDAG Aapvang 6.30 uur Entree f I.- on f 0,35 maandag 27 juni t m maan: X. onre zaak .Den Soeren Ite F Ohm wwrkerhx de van Mdfiettroat boe* Kaewe» toeHetfraat/1 dbnopdn Dete is GESLOTEN van 5 tmXD september /NEKLOOS 5 ZN - Opr/Grate Markt 4 J D v. F Iteetoon 202.1 Ti nds grootste Bruidscollectie biedt V i: Satin, Kant, Tule, Sluiers, Kapjes, is-Sets, waarvan U zelf met bet n - Bruidsjapon kimt maken. KRAGJÉN - CUNTVUBS - KNOPEN - KUONTAKA1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1