fc GESL GEZOCHT Schoolbrillen m.r/dwtiBse GoZ Tglnfoo^ 2677 ♦«♦♦«♦♦♦♦♦♦eooeeoo Zonnebrillen Westen GEVONDEN LACHEN SiMMONS CAAPOIL BAKER CHAMJOW - 1396'» DOMINICUS. Goes, Grote Scooters van klasse koopt U bij J ere mi I /(esten en jumpers z «tedehon He«Hi|k Vakantie III 1640“ HESTON NES iiNdtoorst r^tte Wfrkster I aar TH Anfraa/ kk die tegen een stootje Xunnen \Ook in moderne voun en kleur emu inS scooter I J A.S. ZATERDAG 5 T< Nieuwe ze ook in optische sterkte ZEISsVuNCTAL - GLAZEN A dingen ZOMERSTOFFEN ROKS Teemradr BRUIDSJAPONNEN C^m\o^9 zaterdXo-ujuni Danspt DORPSHUISiTT^^HAl Kwartet Wim 'Xaïtvaai yf 14 foor “V" 9°es -JI 3* 534 I I Gerenommi met war ofc 75 leu J poor f0.65 'tam O gram in ,0,45 D< 8COOTBB-8PHCIAUBT - VESTA in 125 en 150 c.c, in fraaie kleuren, ba re-ago MM f0. Veeremfl^N geen enkele* vortsiAI| I Snn cjo^de nachtcrème helot ZU daarbij. o zojrir\jfe natuur varkwikt de dauw Ite Jaargang No. ZS Fa. DBUKKBBU JM PHOENIX** - GOBS Voorstad M - Telefoon (B 110W» 2487 - Na rar Telefoon 2847, MMk, Verspreiding M4M exemplaren. AdverteuBepsUo IS eent per mm. Veer feuten In telefonisch epgegeven advertenties aanvaarden wfl Maar niet vo/doende om Uv huid ftrdlend on jong te houden/- Wij ontvingen: 1 J Vorrtstroot 103 in zonnige zome/desstns on M ruitje* m vele toonpn vanaf f 1,10 p. m. f5/3O|s.nu, fl3r-p.pek(3W nu) Spedole prijs Tooaeger realen 33,90 weer niovveymoaeriolen seeit: Konten en TvA^, ntetrwe SreMe nieuwe KaHra\utersM AJ\ veer en door iedereen die v, n houdt vanaf kuste, stevige ,c. me\elek_- naar teue. «KAAM porikmonnmt tn ntcm /iurars mtlkrozijncn-/ broods mm f 1.09 Wm^Lmopp'n »tu\flJ5 rrorir fl.- per Ï50 grant Paleitbanimt wm tUor f0,85 ptr 250 giam dae irie vanaf L8.O. in. 150 c.c-.Np fraaie/Italiaan” met extra stadsver ruisloze motor .X in 175 C.C., 'n rjtó machine, prima rad1 tige motor C« N.S.U. in 150 trische stai een „d rooit Bovenstaan ^xfoeuanggprij» tl,— 4 Geed werk en tovert^ &T>*r<U' tchrifrinran ter Getenente- crntade eteertijk 17 juhiae. Dplnramrae^ Z. i W, N. van Uere r yr GBVBAAGDZ de populaire onverwoest-ri3MH 150 c.c., de Nederli net aluminium carro Vrifdo^en moondog keur 7ader dog oh zondag

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1