zfz ICA 1 /r pt^schrifteUjke innirttaMss Bestuur van de Hervormde |terdzaad”, pjk de heer C. id>MX Gets., I n Wal D SEN- i HERMANS n Bri onturen hoof: ZON GOES n herd: I JEUGDDI ^^Mfjde Grote Kerk Schoolbrillen nnebrillenl rtflSJE GRAND THEATER7 2< 11 dl G. jMassmwn* LKREMiCK BENBAZZARA Mn—nmi—ii ETCARDEN \p. Mod.l Volk..la,.HI 1 <^an vb. I. M KOK EN ZONEN ELEFO0N WNKEL 3360 - HUIS 2734 - GOES J •^♦♦♦•♦♦♦dés»»»»ee»dss»eo Grote /Z, Loo Mevr. M. IM ti- dOJ5 in vele\yariatie: ZEISS^BUNCTAL- «LAZEN d? v< %V. „KRUIN4NGEN" G1 per I MAANDAG MOG EEN VL STUNT Z E BIN NiNVERINGBEP JjCOUW i I i E<HUIMRU BBERBEQ •J MB ono I 1 tor ?433 A 4D A. L. KAMP» Lange VfirtWraaf 57-63, TeL raerwerp; „Kruis oPM^ ModewodMng von hot Kerkkoor ADVERTENTIEBLAD VOOR 7UID-EN NOORD-BEVE Veer Ferheule de Wei DINSDAGONZ iets Hjns, 1,2/4 >AG, Zotoraag •n zondag 7 on 9 uur h\ {amontijd Geslaa WIEKT bïIYU» A Zondag* middag 3 uur fO.to RDAG Wala korsetten vanaf 14,50 -^-+- jBHH ook in optische stérkte Voor own en 91 HERDbHe ar met IMS f. X die tegen een stootje kjMnon Ook in moderne vorm/ea kleur i I 7 A VAN HN MOORP »eee»ooeee>eeee assen is pasvorm iezenl r Goe. ^^smterinq/ rjto*«6b 2039 ’^»w4oooooooeo»»oooo»e»ooooo»ooda«o>osg>edBSS>ggsseo< See»é»a»1dd.»»'e»d»<de'eee»e»»eee»»e».^e»Mée»e»e<é>eéByB.».e tl w »an t0f75 AS AT- 7,95^ Mannen g\ven de voorkeur... Klók^traatA Goes\ TeL293S\ op zaterdgg^28 mei in Kruiryngen. Aanvang 7.30 'n Vulpevi of y'n welkom ^7 /geschenk i Stefieuefa Pi voor f0,85 en Zaterdag Molodto/M" doniorkett'^ vreet te lit i I „7 'to l: VMT i 13» luit. ren. tien 3 14 jaar I 1 X' apless te kliunt r Ik ver Vi WjfcJ Mtoaedb MUN It" i f SB iKK^BEEk Aanvang? jnze ver- 5 m Ike Juitmi No. 21 fie gets schoon hi Wen sre toppen Gegadigden words te willen inzenden Schoolvereniging van Z weeden, uzd .an de PRINSES MARGRIETSCHÖOL te stamt de functie van mot ,Jhe op eh lebt MS MS 2je »,65 taonddg 30 mot tdt or» met P^*dog 2 Mi Aosweeg 8 uur Verei Voor Magere Vari Paardevlees, Aan stuk Vet 8pek I Mager Spek Reuse! Deze prasen 0 VrijJhn 8 uur Boiam 12,50 Io rang f2,- 2e rang f1,50 Voor; ver-v drsga met I met Boakb Kerkstraat 11, Telefoon 27»? 14 jaar r. 6 465 Êxtr>4 i^AAAAAAAAAAAAAfWWUMftffW^B* •rdaq 28 mor m zonde ^Merdzia Hansvre^ I ^♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦94»4oo>»a»»^»oe»o»o»»ooo»es»g»»eee»4»»»s kilo Kilo (pmmeerde morion idsmiddelen vindt U in grote verscheidenheid bij •t 2M gram Metworst (a Verder alle 1 1 kilo Vet 8pek Uef.t i SERA'S vanaf 2,95 met medewerkma ^^*Cv. J von Boors >t vanaf Kortgene om II 45 uur Pt 8TAPSWIfNKEi.DER-* Kortgene o s oonvang 7 30 uur OpWr/0,65 gram specialiste en haaThu I M - Telefoon 30t1 - Go< iling volgens afspraak I MAMto«y ef Mitrder~N josotn. k MMpucra an aesa ono wbmgeji I Mosiek me Me IMboImI I Cokxnei-ln» rc«tne 2.7S pA 245 per AM per 1,M per «,72 per uitsluitend van IS uur tot uur maaiida<. Illingen worden met de vrachtrijders medegegeven. 250 gram FUn Vleto 500 gram Gehakt 1 kilo mager geoouteh Bufkspek pX&at. komen 0 ÉtMMANVfGfN JMXMPENAARS.J létoUfeset wsri Voor direkt y gevraagd wegens ^0/ X der tegenwoordige de 16 jaar litengewoon voeniea vaa pof ene- en prima jong Paard* \veor de bekosdte lage pq (waartn ogpatoMtoen bet „Zeeuweeh Advertsntiebtor*) DKOKKKBU J)E PHOENIX’* GOES 24 - Telefoon (K 1100» 24S7 Na 6 uur Telefoon 2S47. IMS. 2SS4 exemplaren. Advertentieprijs 15 cent per en Voorpagina Et iten in telefonisch opgegeven advertenties aanvaarden wtf geen enkele sets—0 aan de vrouw die zh kleden en bovenol/h "Moke Up"' op /e juiste wijze weet te verzoeken Zandhoek) van ff. pet ii 5 Cartéks 5 To/npotuen 1 GAINES dstoanket per\J56 fcormde Walette beha die uw figuur l-maakt. Onder andere *ti - elastieken rugpandjesX 3/4 cupi eugeltjes. Modeged. Cups gebor- duuide nylon, A-B-C 9.75 Wïlette gaine van lichtgeel ajour- gevoerd nylon voorpand. Small -Targe 9.95 Gees, t< mm uit moor 00 pockets I c Telefoon 3689 7 het nieuwste elektrische appai •veeb»sQelier dan vroeger. De ha»e niet tentg. Vrijblijvend inlichting 0e liefde /on de man mag door de maag gaan, tluit pchter her ander IcorhK^s. dlnadag^' op de martek^e^Goes, met enigeJlietiwe spe^tejjteiten oepciI^i st. iacobstraat 3b^.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1