onturén 2 I k ontlm 4- 3 /n n I >nbop0« OPTICA intern Schoolbrillen Z' Bn r Zonnebrillen yilassee\ GR AND THEATERGOES „KRUIS OF MUI «en R. Orosi en A. Jansen :S M r TeenagehJ de TOP5 3.20 per ei W. J. DOMINIC US, Grote Markt 6, Goee TELEFOON 2*24 DEN HEBC Korte Keetateaa* M. Zomerstoffen POLY SET -VP b i .Ruitjes PQa75 PR op de Grottr Markt VoorUv\ valcantl ATTENTIE' SPORTUM ten Inval*’ LE TsMawTrns T m r iNDA-.,DREAM" 239600 I K ^TAFISJES Banketbakker „Den C. jeuiker, Autohandel Ver] TE HÖOR. o.a, nieuwe Fiats Uw adrm, ^-XJaraa Vv «r A - US Wt Y. ]eremia<w '■V b ■Tvlv int» Bruidsjaponnen Onze zmieke collectie bevat ook v Zl - P0NCTAL - GLAZEN 4 Langs Vi maandag S riro ks> 5. uur IT1 MIS /0.85 r A iif 0.75 HH I ADVERTENTIEBLAD VOOR 7'JiD-EN NOORD-BFV* Vesten L75 oo van ds *JC>. voor f 0.65 ram XATERD Tsietees ftm zaterdag en z< en uur NOWAr NOWA Voor droog en vet haar 1/^ Badpakken 'Badlakens'' (Hemd 24 mei iftedog) V oeo»dd»oeedoeo»eeedooooeeeosoooeooooosoeoeeeseo»»eooi Telefoon 3689 j PH Gei KEITH LARSEN BUDDY EBSEN DON BURNETT TRINA ELG Régie MX wtotergohmn ƒ7,25 voof f!-- 250 gtanf pAar U T>r MO gfam Dinsdag on woensdag rifr f OM AS./ZATERDAG 5 T/mpoiuen een >- pan Zandkoekje aan ƒ0, 5 grote S(>r 1 oon prima de «urteripa» 84, reiefo&usM /h»»» ooosaasoossoo»oeooooooood»d»eso»d»»ooo»»»»oo8»BOo»odo i|y ruchtengebak geen 23 maar Marsepaihsvrui Ananasschijven, pen. ananaiuchi Een fijne allerhai van f 1,05 Tiff. FIERLOOS Zn.'X^ Oprn Grol» Markt 4 Telefoon^ edfD. van Meilestraat 4a - Telefoon 4 ese. f 1.50, deelnemers „Open Jei Voorverkoeo/aa kaarten bn boekl *an Klaveren en A btenbai HERVORMDE JEUGDRAAD - u *-* kVan \Uevraagd grvaron vrachtwagen en Ti J.' i. VERHB Telefoon 244 Musical Gebracht door jangaten en lodj/f ilgroep van da Harv. Kg 28 mei a „Phns van Orai Aanvang 2\ Dezd\rnus IETS ZELDZAAMS foegantpsijs 11.50, jongar t 1MB 1.45, ie kleuren, 2,10, variaties/ in veü JUMPERS I UVi Toegang M Joar ft Dusters kpn I in ds X BINNENVERINGBKD iren IS SC H UI M R U BBE RBE0 t A ’—r lijke uniek >r 7 en M ■W* «o HAZLT FAHV - VI N HI Blt N 18 jaar Vrijdag I uur Iwurti epggpsMbn bet „Zeeuwse* Advertentieblad’’) FeftRUKRERIJ -DE PHOENIX” GOES Jumpers dessins, nieuwe kleuren, juist voor In 2.60 tot 12,90 per meter. 8- I >r V iets aparts, altijd eenvoudig self te op -Ie 13 f knop lominaal, ie' bereden. Z VEOTMf real. combinatie van zan^ cabaret geeft een lataleie beid en ernst VQOR ZEELAND van 15-20 iaar fodwerk" f 1.25 f, apart >rja pon. ook in optische sterkte tones Een keurcollecl een mooie Zow Tsr verstevj* r over T.50 hborM Om te If we sp «Be wM Mum met kdharde zware liipmil Brleydn oon de directrice pdn huize „M WB9V1 C ven DieeeMr. 22 Brede Donderdi KMYSUBl*bÉM QSMI MSM-JtMMM M| MHTMMLM. ae>s>M*aua voor een gezellig zomerjurkje, in \4,20, 4,40, 5,90 per meter. Grote Markt 5 Gees Tel. 7326 Rl*f*R* WAÖGbbt JACQUES TOUQIfEUR PRODUCTIE.- - ADRIAN SAMSM Zondag 22 mei Bp *»®r sBdC n Boel edbeba^^^n S/T ^BKersrw’ rKrvv^^WV WWWVWIR yflWww WTW De renden wérden «erreden ai ichten geen 28 e- zachte ananas^ ehVj U he EN DE PRIJS De 251 C.C. in blaiAve kleur, met atle mogelijkfX/toebehi dusief elektrische richlinun (voor en achter) De MS cc. :in rode. IpteuX^1 compl. met allenv prachtig result' Zondagmiddag 3 uvr B uur „p.st 24 c. pst. Tuchtenscbel- gepdJO naar 26 c.p.et. o pCt. boter, - *4^ ct. per 250 gran ’ofuist eongebodsn o<m^ X HM do Kómrgoy/ Jtetworsiéld i 14 jaar Mm ofweziQ: Zonneb<oom<>>r»o» 17, telefoon* het JAPANSE 8UPERMOTOKBUWJ Ken prachtige snelle 2-cilinder kopklj m^t elektrische «tart, één druk op bent er mee weg en hoe igging en vermogen zijn ■bi rymmef pittiger mach eofopieet jpren, in- an wijzers eveneens JCdKQQ Wtxhoren Ons Meikrozynenbrood vets uit ae oven. Gaai alle cntiek te boven. z Ckke t0.89\ WAsper moppe/ o.*, vrijdag t/m dinsdag 24 mei^ betaalt u vóór Ikswogenbusjas 5or^(0 nMsaMP'iiitePéincaMisi^^ A. L KAMPMAN ►raat 57-63, \ol. 2094, Goes te wue .sas» B«nm vorder bil M. J. v. d. Burpoi^««>< Vorststraat 60, L Moyoard, podoeiiestraot 82 en T. Bakk< A de Moerstraat 26 Beide modellen direct uiftvoorrgad lever baar door de Honda-dealen^ /OOSTWAL 21 TELEFOON 2S Wij verstrekken gaarne inbchtir prijscourant, h d« AuisA /leurtndt st^mpoo*9 in al/o'tinton\. i. J**rgang No. 21 ■BW VeorsUd M Telefoon (K 1196) MSI - Na 4 uur Tetefeoa 2241. 29SS. MS4 Verspreteing 2S45S ézemplarea. Advertentieprijs 15 cent per mm Voorpagina M Voor fo«te« Ta telefonfoeb opgegevdh advertenties aanvaarden w(j geen enkele verent* 'ohuis von co. 35 bei°n»den 'hoogt ZO spoedig ssogsHft ■peoaoiefFooi ój dia tegen een stootje kunnen Ook in moderne vorm dn kleur ITS van dit scuóen. steeds weer nieuwe dessins, te(er. 12.— pej/iruk (2H- meter). muziekS» van yéii> veel/nieuws in deze afdeling. Spgtiaal Bruids-Sets zijn zo handtg et? rjtaken, reeds vanaf f 49.75 per Set /ZEÉLANDS GROOTSTE BRUIDSCOLI KBAGBN CEINTUURS Z KNOFtN seavi KoortwótfAwion dond. vrijd./ot Zoiteeöloem urooZn, Gom.3383 NaV u Groene WAdje 45 Dansschool jan\ue«

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1