5 II MMY 4 ïl-juttr AUTION L> T G/ /r. V. d.'W W-- 1 jAck F oodwii GOE Nede win KEI VAN - 'n W - A net voor ha) Regenboom K rr^ MARILYN MONROE DlTlSHET GROTE lachsucce; Eddie CÖÜSTAHTINE Opemng van onze geheel ge- <n<x^rnis«erde kapsalon DO RUS <Ew GART C°OPEfc. AUDREY DE HÖ’BURn TÉSUG- MAURICE n CHEVALIER. TONY a GRAND THEATER Tèmd België SPORntWe/N GOES, la vald Aan voag 13.15 uur ftl/J. Jeremiasse - §<^s <Café-, LUama frau ■tmick rotan NHE BLANCARD eisge OPTICA' ..Aa-AMAM V' Xy zaterdag 8IJWIELEN o BIRWf^VERfRGB S' SCHUIMRUBBfRBEO N EEK v. d. FOTOGRAFIE t0.89 :ets LO GRATIS FLITSPIC R< 95 K29 «4 ENTIË* .11 RO 3 te Zondag a.*. officiële Wl 4 vrijdag 13 mei mei 1 Toegang 14 jaar L~ Toegang 14 jaar- H ter over ime Restaurant Pe 5 1 k ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-EN NOORD-BE VEL A NDJ In allerbestf herer costuum Br.xon M IN *ME ARBBRON aanvoeg Oe randen wH dee KN.MM1 D* In oni journaal do dijkafsluMng to Kat» eeeeeooeeeeeeeeeooeoeedoeeeeooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee J. Th. Rl LawestrW Zondag 22 mei Be ‘i f h 3489 f f •WP *MmÉ K uuf r mei J ^Danslessen l\ 8°! In de^Prins v. <^/wn|e .TYPE BllLV Wil^ER. ee diMd in de „De Prj ÏW CAMERA INRJWLACTIB 7 t f09 Reisgidsen en 'oiristenkaarten Sj Keuze i/ Anoden/ ^ij imgsboakhondel etheule •o .Gooi VOORWEDSTR/JD«<: V 1 uur Zeekmd-West\Brabant Dame* Heren MUZIKALE MEDEWERKING - HARMONIE RUPHONIA &4ee f 075 Kinderen fO,2V 1M> i-’-i Wij en mee i (camera meebrengen) gram Iruk- ■'j klauran-fllms Telefoon tltl jjn ei of KRk h-»ei» showroom op no. VOOr Aantel ronden 50 f. 7- I V- Zondagmiddag 3 UUr 8 uur r Gaé* vraagt een 4«. K< -■*& h - pp •t OOMM m 7 .7 k 5 hei sta; t tiMMi'i VRIJDAG A S Nova F.im TT- - - - coetvuwis 1M.. 1M.- •n onder no 19 2 iu von dit blad oude can tei-11 jwfi up, hoor eigen eigen parfum IN GR< NOOtl rE PLAATS OP eSVELANO actie camera'* •n prefoctoren W klaur-print* V Beleefd aonbevi Bankefbahfcerii van Opfh Korte Kprfi oneemcMMg hu* ten keept bor f0.85 als dybefaamdo agent UI^D naar ffB CH6YNEY cfdio v. d. ikstroat 17 HtME CHfVAUER ket I*WW" in onze >mij t h Bij dl ore tri word; Isfraof 15 talve dagen 65 - Kloetlnge Lange Vorststraat 57-ól - Gooi i.m. [toot pigez I) Oranje" OvO. ;een in- maar ont-span- •w oude fiets bü ons in w\ V zult er veel ge it weinig geld. Muensfietaen grote rrJ kei fietsen, die uiterst •'voortdurend de wind h nieuwk beleven vSc r/'MelsJes- ea J< (ad, reeds vanaf f4! iuf sport- oeringen. iet lamp. direct gevroogi >nt huwelijk ddl bpnwoordurh Loot he' U. i zijn. «voor, ge yerzorgingro/ 7 opnieu' senve Koert en vrijd «troct No 74 DANSSCHOOL JAI 8óv»ndi«n bh, Zijke verscheM bijkont olie mi on buitenlond -► Voor een natuuni bouwerij en/ Nj£w hendel de twee V mei C3O uur ilen deed. iloem- .3343 tfe 45 Ék ndm, „Tussen GJ J. A. v. d. 1 Goes. Telef. lener, Kwart- le Breuksteen. jms W. Hal >d-Dekker, Goes. )Mjdw**, het Hot«*ms<(<a Sop en plootsbespreken dinsdag vanaf II uur. Telefoon 2443 ral< Zak <Goe*. Groene 1 Ml Ipmt «cow* - VI r>«*l ll BUY «MM* Zelfbedi yTapepacMtroat <3\ Telefoon 246. u ban re voorttehing van 5ow|a Kaartjes i$ yóagt U Mraian sa g/omdal U deatamdig 'gaodviseord OOSTWAL SI /ónse ■teatemp stfa *rrrl*Heten fo haa vak> fok veer reparattee ea eedetdelea beat U mi geede adre*. <a—mMa—p—o 7150 -10.- of 15c terug voor oude corpora van fon fcf ren i u« binnen Ln atria opgeaomea bet „Zeeawsek Advertentieblad") te Jaargaag Nd. Fa. DKUKKERIJ _DE PHOENIX" - GOES l* taai Voorstad M - Telefeoa (K UM) MS7 - Na aar Telefoon U47. MM. 3SS4 *X. VersprejdWg M4M exemplaren. Advertentieprtj* 15 cent per tam Voorpagina M oeat per Veer foutea ia telefoaiyeb opgegevea advertentie* aaavaarden wjj geen enkele R R Pr jjkM'Nty' root f 0.65. kam ^oefcAts per n0 5 grote/Spritsen aJn f 0.40 «oor S/T/ompousen nn f uoor 0-73 BANKETBAKKERIJ t DEN HERDER! Korte Kerkstraat 11. Geen. new**- en Herenrüwielen, zowel \en toermodel, alle kleuren en uitv vanaf f 125,compleet/v ohermer en slot. uit honderden stul beste Baerken. /j FleurigeXflon kerend, licht rijdenX^lspf J in de rug heb^. y Laat het fi ning zijn, en koop e< noegen a^ Ook «rmoppen ir» f 1.25 i>. r 250 grai 'Paleisbi^ van van t0. per 25i Maakt U cans kennjf met onze bekende print 4 kan (in 3 formaten) krozijnenbrood f aan de Vakman ft men nooit genoeh Maandag woensdag Zaterdag en zondag 7-9 udi Toegang 18 iaar Z X 2 uur Zeeland-West-Brabant van de aller- -► Ezo Keukens tiach, tnoden lijke const ra, bouw komt U, tooi

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1