k D Zwèrii N Rfama/ iSen X flinke' P. Dingemanse Beri^ Badpakla Biki Katoenen jumpers gezellig voor vooriaoo<en zomer 'Ooginprijs f 9,75 Dat kuiltje in Uw kin als U lacht Grand Goes u den eerde: ■orte Kerkstraat 11, Ge f Teiefesa OTS7 Zondag a 7 U- I i 50 j ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-EN NOORD-BF .’ELAND Gobi B I - Oostburg I par 25a Gog» I >hng« STi<T DE PI AG .50 -10.- oj 15.- terug voor Iw oude lnei-11 Zuni (camera meebrengen) CAMERA INRUILACTIE Auto-handel en Auto-verhuur o 2^ Heer Abtska Fierloos’J Eén Moederdag tlacfri/cha kpffyemolans 95 Jeer garantie Maakt U een« kgnm* met onze bekende print afdruk ken (in 3 formaten) Grop«^ ^oattotfï-toumooi ^^CLKWAOINDAJMMI Wil GRATIS FLITSP/CCOLO Nlouwstraat 19-2l<Soos Tal. 01100-4273 >oeoé04eeeeotMitWtMtiitttt ifan^h ^ndbalwdtMjd 5erVxnq - belgie fO^GoOK^ Uitsluitend x verhuur van nieuwe Ooef moeder/^,kk,riLf Donderdag 12 mei 8 uur /Gvn Uw vrienden een avondje ultl r Schenk han ««n bioscoopbon R I Aan do kassa verkrijgbaar ’eoooooooooeooooooooooeoeeoooeooooo fï J./A. Stohmans 4d4ooeooeoessoe»eo»soeoopeeoeoseo4 eooooooooooooooeoooooeooeooooo^eos' «D^frSoeten Inval” jz<f 4 felefpon 2021 en frketbakkerij MOEdERDAG^ TA Afin EN vanal A.S ZATER 5 Sfagroomaoezen 5 Tt mei IMS I tzand B 173 ten. W4 Voorwoai JuitlOUf iet or voor f0,89 gram >or les. rijf ter in de Xon»ong halt twee Berdpn afdelingskomproen k •oor f 0.65 am va\f0.80 per\250 Paleubanket van fV. (waarin epeeaemea het JEeeawseh Adveetaitieblad") Ue Jaargaag Ne. 1* Fa. DRUKKERIJ J>E PHOENIX” - GOE8 Voorstad M - Telefoon (K 11M) MOT No IV Telefoon U41. MM. MM' VenprekUa* MJSP exemplaren. Advertentieprijs 15 «ent per mm Voorpaptaa M ecat pw mm. Veer forten in telefonisch opsegevea advertenties aanvaarden wij peen enkele veHMrtwoorMgkheM. Cake V 0,89 Bi t per >r te ring 1.25 kunnen nog enige Aonvong 6 uur. Vrij Opiil Grl de/Weg i m€f de r 'gerenomr schoonhei CAW-VULPEH/vanaf behoeft nnkf ilech enigste te r<n. M ge Uw oont- et^wi waf te voihdgon W 7 Bureau mpousen ten f voor ƒ0, <5 tNKETBAKKERU In Tbilex en k Soginprijs f'29,50 twvamg 14 uvr X. ■~- <•0 veld ^X^ Elect rryT pchni^h Mogdolenartraaf 12 \J5oe» f Bij Ooril MarlW X iet voMn von oon *t Goose Sa* wordt voor KNZB- 1 A f 10.- irdere per- welke gegeven Aanvoeg eind juni. C diploma'* A, on f7 Koiten'Xk pet portoon, vapp 8 af C f 5.-. tonen uit eon^gezin 'reductie. Udmaotsc^dp der vereniging l* verplidiK Spoedige aanmelding, alleen echriftoll|k7\. Sp^retari*. GJ.Bal, longeweg 10, Wilnelmlnadorp' f)tr gebreide coHoctie camera's filmapparaten eli projectoren kleuren-tllms on ktlovr-prints Telefoon 3489 Trakteer Moede^zdp oon fijn» taart ut}7 BANKETBAKKERIJ J D van Malfaftraat 32 A. TelMqon 4185, Goot Promal)awdit7d HaaMlo^a/hondb Zondagmudag 3 yv|l Dinsdag 10 en wbensdag 11 moi 8 Hot envoi en voor ƒ7.- ram Roomboter koeles 95 Grote

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1