17éGê lPIACEW IHESUN max Factor -Gouddorst J.jer&nias# ÏDE5 e warme j ^-mode J achtej Fan A Öwgt een nieu> linsti x warme} kleuren ZOMCRSTOFFEhrX Zonnebri 5 s BOEK i 2631 NTUREN AL - GLAZEN 8 uur JUMPERS KLEINBEEl PROJECT] Kleurei Goes ftp! IUGD- \dienst Pasen is voort», maar ons elkrozijnebroed ft een lekkernij, 0 i 1.09 SHAWLS -W' Vyv zaterdag er\z ondog 7'**n 9 kir k. L KAMPMAN APONNEN plE IEDER- KMJ£N IN N! 'V - EN FILMCAMERA'S !ÉN 'ia en Negatief f ,0.99 per 2 5 SldgPoow EXE WEEK: Blaamantablatten ChoM Nu voor Attentie voer de Huisvrouwen I efgedrukte RAGEN CtIN W J DÖMINICUS Grote Marlrt^ Goes Slaolie, grote fles 168 cent Nu met 6* geidsegels Z. 38 cent V6G6-„GoüsrAxijn 45 ceel y 'Nü met IS geldtegeis Ims, 1 BRUIDS-SETS bestaande Mdi m wjiae Sok, kant voor Blouse en bij pa ssenmt sluier, idedal om r*H te maken. Alles van onkreukbdOf matpHool *»»s»d»ssseasea isss^sssaoaaoosawseeooesooaaaoea»^ Lgrand theatemHIM V Talaioon 3689 Zaa< WALLIS mmts CORRMES WUB MI KAIJM» A MODERNE BRIU ooogopofF c/oor ^rvorsn IS* Jaarfaaz Ne. II Un PARAMOUNT m DINO tXLAURENTIIS UIT VAN UN FILM UN ZAL, Zondagmiddag 3 uur ■de pek je» gram «go Vorststroat 57 63, Tol. 2094, I Deelnemer aan Mode on Allarlii VeUmg 21, 22, 23 april Een exclusieve collectie: Kant, TuldfSatin, Plissé, Bruids- koplas en Hoeden, Sluiers, Hondschoenen ent. /«•combinserd HI-FI Eys Linsr. 4 tingen yx>r f0,65 ram - Gé sortei Room boter SUVANA MANGANO HCFUN. I VIVECA 1GEOFFRÉY t OJUW. denier ve In onap/éoliectio xleKU de meest gedaagd* dessins de nieaWste weefsels voo>Japonnen en speciale dessins M trAmm SU ACTHM M au UMtt'X I TELEFOON 2634 ‘V b N met ld geMzegeis Nb 20 procent korting II Ook/leve# baar m br//leg/ozen TeMeon 2445 B—B^— Paleisbankkt van Kivoos I 0,85 pe\ 250 gpam Wedm van f I.E per 2 van I0.8Ü per 250 K^/Gevraagd^voor spoedige indiensttrjd*»^ bankwWrk^4dssor SolliciAties wor^psr^gaarna ingevba^ht bij Fa A^JrVan Liara A Zakte ^^^Conser.entabriek r Ope^ f Sierüik, asiel on MTSCXJWBAAR. I Mo* etvfc te krilgee persoao<vMot k m. tetter, dubbel rodel steunea kleur\aor keuze 745- f 675-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1