i 1 OW en err teu-ï i* Zaterd^ 'JS en Eto y- GRAND THEATER Goes - Telefoon to- Voor Uw Pa os-toilet f k*— «Pmsi te trea hefSm 9 an 1 'rek er op uit met de paasdagen I y !in I I Nylons \v - Jumperties VI V nCUS. Grote Markt f. /jsTpltiull rn» MOMt Bond Goods Vrijdag V on Pasen - y M/RuUsa^ird Mbad-, Vsrkenastagete. f •- r A-,jr ..M I 4 goes I» r f0.65 .‘£M tritote* 21 april om 8 wr ïuvel 24 antwoordt niet wteafi - - *,uur- dinsdag en woensdag 5 sUoroofteoaA F» De specialist veer bet iMihi -eg Mede VA&ANA ef ELBKO, met - 1 DI t i liteeLAf U nu fitef brommer. - d*nen in orde echter wet si- Een van Téénage/Print M 4 - Doch den i^et betrouwbaar mal een tocht gaa\ maken. hetzij per scooter af motör, Uw .jpullen" te rijn. I» Uw .jijfrvocrrnlddel/' t collectie, nieuwe kleurwh tot f 1M» tor toetorj toto maar dan een Kous van Standi .-.< «p zonderXMOd, Van ft to tot Kragen en Ceintuurs Uw japonnetje o >n een passende Schattige meteU vanaf f U.to- 7 het Men m 'HntoSTbiJ a/^v les, moderne klonten, state feta nieuws. L I Markt r 10.85 E K> -■ ©?.M V-.- \W’ Mteheei Weger. Edwnrd khrihme M Maya HarasM. tenl «aderMheidMi «oer tear epei te later- Ir acteer U zelt mar 0a te late an 30 opril «on Kortpena om H.45 te tands geworden en tx-nt U am vernieuwen toe. dan zullen wij U gahroe/van dienst rijn; het kan nog net v<x>f de paaodague. Zonder overdrijv.ing./6f UI brommer, scooter rif motor idorne dessins. van f SS braad. -TKPMMM MM - i 8 vw./ölle leehnden 0« eee peeoeid teto wet om \Prachtige gebloemde Sbawis in nieetwe kl magazijnen 1< hieraan uitdn tuum. Immer 'mode- rtenUes iw koe- i tussen Als de zon gaat winnen aan kracht en 4ie natuur wen bloeit in veelkleurige schoonteid. herteelt Ie meM en gaat hij met een nwuwe vearkrachtwijn weg De zware winterjas Aordt afgelegd en .een lichter kledij 1» het gevoel. De reclame d, u in haar spitse adl ing te geven in een M kis een zekere harnpni het utterlljk en inltei de man, a» heet hA in het omgekeerde, Op dit innerlijk 1 Goede Vrijdag en P toch maar niet voor het oog ook wat Kr ia o^k eAi ons bestaan, dat helaas «ptee breuken kent Waarom wcMt I dag te Goede Vrijdag BeAun omdat het <to dag ts der iriteii ten. Die zichzelf tot aan Aet kst voor anderen T Tsmiddeg van al ffl sn unshsn. ztch en kruls- f I geaor flfna VTB»waran, Boftbow*. Vruehtan, Ariirocaa», Uk vsrss •iprwn a bi el schaduwen en toch de ex vrij- WT Is bet niet, ilrigde liefde van uis gegeven heeft Be drukke arbeid Jezus Christus, de A geopenbaard heeft/in Zijn onl beste.te, ate Aertt ia eeuwtgheid. K opetandtag eol/uir de deed, eé waar ais uiB te tederfTis agteetaan. WeadarMjh daad, maar irlijk leven. De k mear er ligt tet te man dri Iteen legt dw4 Paste de nadn 1MK" el». J. 713# «*vr w echitwBMriham en BoterhémworJt M Ct. /am gran* füne - - Ktote Kerkstraat S - Gaas Triefee» SSS7 - Specialiteit fn fijne Vleeswaren. Zb van 0.1 per! P^MÉtaga ren maken waarheid ren maakt, schap van Wij leven al wil nkaa* aan

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1