kt /rz. GRAND THEATER The eration Do naakte Ma|k neat go ©WIDWVEN 7 wQde wereld lYMacbUNK- G16TOWG t Koopt U Danslessen K Bal lad* Frias v. irfrewfo EN HERD] rto Kerkstraat 11. TsMoon m? RIJWIELEN f. Jeremiasse - eJoes oofm/Ltn - «/monteurs sQn specialisten la bun vak, r voor reparaties en onderdelen bent U a hfHSJl WLt i HEL VExWEULE ooisfroof 6Gees Telefoon 2465\ Simplicity 'Wilt) lekker on» lumpen met Pom ten, laat/ troegtijdfa ito.sf 3 K- SCHUIMBUBBCRBIB n rd "W!4 y lü* I r\ Cafe W-iCr MUegv U Mftdra juot Wnorne in hef onankero wonst le vnrkofon, A .~.k»a L 1 f U aiaagt vo en voor, BQ elk rifo sende Sms S^ieke modellen, aperte 14- tot 149,75 'f* ’^9 uur iUn dond. 4cerkstraat 4> - Telefoon Olioo\ id* in» bet ter zake kundige adres 1 >r ■oorapparaten en medische Banda, ep verso** ook bezoek aan hula I ibrooe 11.09 en Japonnen, buitengewoon geslaagde t kwaliteit, zoet modern. seer gewild, «K90 breed Ut foargaag Ma. 14 Fa. DBUKKBBU JH FHOKNUT’ GOM Voorstad M - Telefoon (K USS» MSI - Na S nar TWafooa tttf. MM. MM ▼seapreMta* exemplaren. AdverieaüoprQs U pent nar mm. Voorpagina M Iber «nmi tn telefoaiseh epgegevea advertentiea aanvaarden w* geau enkel» reran v»t> Dogtlrjit rMQ/w apiagel U ha» aff'yoord geven of do fcora/vra pg ?fo*, póoderdoN, kpponatrf» ons. I Steen in- maar ont-apan- W» oude fiets bij ona in letfwe. U zult er veel ge- even\voor weinig geld. i- en Jbggensfietsea grote ve/benedta inkoop. IriMal WQn->Aier- en Uiteur- t een derde vin de prQs. SehUdpadpoppen\ia voor de Dames- en HerenrQwielea, zowel in en toeunodel, alle kleuren en uitvoei raadt vanaf fU*^- compleet r/t jaebeachimwr en dot- f 'Keus uit honderden stuks /an de aller- Melkrozifnt Ara •ardaar en Antketty Prwtaeraau Hef schandaal e* 's wersids moes» bestreden schMerty - voos Rok kleuren, p f5,30 per Kraampakketten en tabel veel wat nodig ia voer moederen kind I n der Reet - Goes SchrQfinkt, Lsfrdsm K glasen vey De echt/ belft. L^xerBier-. Borrel-. Utnonadeghra complete Serviezen, alles puntgaaf, Obse beroemde Speelgoedoollectie, /mot kortingen van M tot •van Ife. «U f 0,85 per 250)bram Weespeatabppua van f 1,29 vcm. f Vfijdagw" maandag ö\uur Zaterdag kt zondag 11/ 7 on ?\ur I LJ 14 jaor per 350 gitm P/astitjM een Uertyk kbekje van f (180 voor U QA5 Koor vri»d>----- «>rog<13. Goes, IWS33I Npvu Groene WoMK, /ansschool JANVI iillsn voor doeleinden van dwMate atische fabrieken/ m.m. opname ffime ra* TX Kl|k voo/sMAMM ta\ raam Lang* K*rs«otr*at Laat bet fletfoz ning zijn. Buil en koop een >0 noegen aan ybel Ook in Meisjes voorraad/reeds vanaf f mfot NU I17,SO (9 NU 17S,. met HcMmoter NU 1*9,- Agfo •^*<'2.9 NU 149,- Betl en HovmM i agortstur NU 1*9,-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1