- expositi 7 april in zaaf fc FOU g in Hr~ ff herd: Kerkstraat 11. I Teieteea m? inke de graag I W /DOMINICUS. Grote Markt 6 TKUaroONSSM Motorea vm 1 koopt <t BMW Honda Eerkvan de zèwen schoonheden Sbecale Bóok< \odnbie Kl|k voor/SMALFtUM in Wa room LoXga V o ritstra at'AA Goes /LoPTlOk" A. L. KAMPMAN R I i pot •ng zoon ‘I S4 DKW owe HSU mortoateddaMod* Gróte prijsverlaging vjfln smalfilm-cam Ara's 1/tfOETKN INVAL" OptNGroto Aterk 'J 0 von MeNeatr. QP DE GROTE MARKT Vaiana ert\Elbeo Nylons Tees» Ager Print X' vrl| antra» Colton EmprimA’s Vatton on Jumpers 1 ME SLAGROOM P. BokerX y ota4e»ea»eoo4b4oaott4e j; Eeh^qcrve huid on gm j vragenben goede ver» Voor Uw^vqblemen tarffï krijgen bij roomsoe voor rrui i ’<r«- -•*■' »H7,S0 Hinton nieuwe kleuren, f 5,90 per paar KdM Kadi Zotte iae voor 250 gr. UNKtn „DKN 1.95 pet ■tODoen, t >>27 Mm i Teven* tonen wij U bier eon ko/lecito exclusieve meubelen, aanrtog V.3 Koarton ott>o)h v»Hd/^tpl Zoom slri voor 250 gr. hpMWtog van dK^Oi'tkOererbiijveii pteor (AfaMting Zonbkraek) Voorweg WiAehnlnadoipS. •c* 0 1100 3917 our dond. Joem 13, Goes. r«rS330 3 u Greene Weto\45 IaNSSCHOOL JANVIER. roar Uehling Opertog bent lle Jaargang Ne. IS Voorstad 24 - Tototoea <K 1MU MSI - Na war «Meteen SM7, MSS, 3SM Vereprriding SUM exemplaren. Alt wtemttwpria 15 eeaf per mm. Veorpagtaa M oeai per hub. toeten in telefentocli engogeven adverteattes aanvaarden wtf geen enkele verantweeHHKRdMd. merl net voor Rokken eyfapohnen. buitengewoon geslaagde kleuren, prach/lkwaliteih zeer modern, zeer gewild, f 5.20 per méér. 90 breèd uw meubelad vlsour Lange Vorststreai 9 tok 9920, KJoksfrea/1/ totofoen 2710, Goot een weelde van kleuren, voor échtend-, middag- en avondjaponnen, van f 2,70 tot f 9,90 per meter. 90 br. SinapiUity/Knippotronon fllthele collectie voorradig. i Maak zelf uw kleding, het is de helft goNkopegi Vrijdag, en maandag 5 8\«r ZaterdagXen zondag 7 en V uur A le leehijdnn Unieke modulen, aparte van f 14,- toKf 19.7? -J’iv Syeetogi nMree year bruida|op aan oppeffjke preoo- deor tchoonbeM* tehciokrteo^p •emutoge ywtjxe worden \k f Koot vokkundigi en oen enorme U vatgakafd bij Ken» U anre grote at \oebok«oo»»on to vorad dgarvna to ooejM OmSqpg meer PMhnm l/vooaf ae wi Rudolf vbnReest, De paatdrie v J, v. d. Feaa\ H De Brufcf Samen vaa f s Goes teto'2 «V Aon «on 730 ie» 10 u/ ie gerebsbate lm. am<po^4 24 epM por van I f 0,8 Sprits en Zmndkoekjei van 1 f oé. As. rx 2.3 Iktwva/M 3 tonx.g t.9/. monlnetao /M» RK 5 T^npoesen van f t,- voor f 0jT5 jLunUTBAUKBU 1» ongelwijfeltfmeo MnhekkeHjfaftotor Week dogtoni op de jwtoto mani9r\z^btuili Ie atoken van de rotoé, wel «ttaaa tMmPrtè .et ei)

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1