lv ill Brille 1 r Ij /„OPTICI A. U KAMPMAN Sis Vporjaarsstoffen Zatenlég az rilmontureo Y Goes I 39 jon GRAT VO i ♦9 ia ^gezel GDDIENST V Xtravaganza :>4sn»w;»n«i*];i»fl:aaa. Hier BIn Ic Hier Bleib mot p.a. BH! Holey end hit VOOR Japonnen ee 7 1/ )S ft A.C. erwraak 1 ikker De tijger van\ Eschnapur X V- -ftj 4-— edereen smult. J. Jerenw PWAL 11 aan gebruikte I n kannen wtj U deüg helpen. ■'••psi Bromfietsen "bekoop k Het uur/ 0 0 M DOMINICtrS. Grote Markt 6 Goes K XUFOQNNki ij 1 .MD VOOR RokkenyC z De geslaagde ibena^er VOOR Blous, VOOR Cot Grand Goes Laten e ijk SCHUIMRUBBEBBE zijn ‘1 -OPnciiN» ix '7? T fee J Z=Z 7 IS 8 ADVERTENT! t i - -r 'ZALENMAN boeken (ook pockets). M» Des» week «tonderdegevond geen voorstelling -ll .tBeBeBBBB»B»BBBRB»»»BB»»WBBèBBBBBet Y antasie over 7 eeir^o^t man 645 7.00 uur somonzongX. FcrWed. J. G. HeykanvM» imuniejurkje^ Simplicity Icflippatroi^en, Elbed- en Vasana nylons kouieryfaet reputatie van t 2,90 tot f 5,90 met of zonder naad, modi CNSL f j v. e^> Fe Drukkerij ,zDe 9hoonó<' ILIUM BOEKENWEEK »an 26 maart ttfz^opril hot boe* O Bij aankoop van t 5^dg GRAJI1 Fraaie^ Zetfbod*dning* Boekhandel (^VltNCULK 7' 7 ia - y y hebben ..„„u rn^.aylon mee eee6608»666«»j»eeeeBeeeeeeeee66»e6e; T9***^**’ >liitt, Itloo Utootoko up u. I' VotbalwtMfifd '4 •t •jUfat NJKU. eiNNINVIUNGBtD »i i 5 Lnxe 8' X en Zeiss J 7 Kf H MR ■v Vu Ml I I piaat» Ml i banden. Aanmal^ bandage* in tn M Carreau, Imprimd's in 3 uur Print»,- moderne kleuren en kengid* »r« irouette. Amigo, Baftra, irt 8 uur Dinsdag nieuwe dessin*, t kousen. i'04i<Utes-.«a.-l IïrUBJCR X^rwaatden steeds i knar d DB LUXE DE LUXE UWIIIL gemaakt d< BRVARIN V. Hssrspssretee. Hee Verband- en Verpli In kwaliteiten van Lange Sii vf .- Is goecTgev Gesorteerde Roombot^i f 0,95 pet i en anC de me maait t trnJ- tl9r~ tip— tit»,— fi»— ft!»,— tn»,— tn»,— tsea,— f Ml.— t «e».— t 578,— f 559.— f 519,— f 485,— ■s •’7 het meMoaea torselet mm ds praktischs staking aan de voorzijde. 1 j en woensdag 30 Debra/Paget oa Pdld Huh liefde en avontuur, birigvo en moord I tot do myttortouto ogtoH van bdia Toegang 11 (aar Aanvang vrtidk zaterdag en 1 Alle Zodig is voor moede n der Réist' - lever- nflete- ■- -z‘ M H dfforom 1 i /overleg ai r* - Orna 1000 onï'sMeik rozi)ne brood M f 1,09 f 0.89 tm.— f J78r— t m,— 1 veel wat en kind I I I or de b specialist '1 Berinl-Splwt Avarec-lcie Beitei-Tsal DX-W.-Stad Magaeet-Stp Berin! met NAU.-Lexe Bertni-M SI Berinl-Sta» NAU.-8tam Vieteria sa., Bertni-M Avaros-D Avaroe-8| De niensvate Geneesmiddelen voor, velerlei doeleinden van de béste farmaceutische fabrieken I (P DE GROTE MARKT. oKbXCIusIBVB CBllBCtl-, n KUBT SN TB KBU* MAE. medel T John ben he/e i»od vósr bazlotan tok keita wioak o V /oegong l/ joOr k Ava<ea Reeeter P D.X.WA8uper MagneeV Scooter Vorelslradrt S7 gè 63, Gaos elofooss 3094 in de Grote Kete-M. maart oa, *s t D*!kOskj Oos, op zondag I om 7 uur (o vit tpnvgun Modoworkfcsg ven het kor Hoor ferkstraat 42 - Telefoon 01100-4*88 1 1922 het ter zake kundige adres I Boorapparaten en medische BandagesX - GtoTE MARKT 3 GOES TltEFOONV32* - Menko artikelen e.a. i, Zifde m passende tinten fok handschoentjes en kopie* al Uw kleding alle modellen voorradig Zondagmis op aantrakkglijka kfg mondeling of schr^tglijk Voopéfad 24, Goes a rtbtelen I f Papogcalstraat 6, Goes, Tel. 246^ Verepzeidlag X '(waasin epgmsemen bet ^eeewseh Advertentieblad”) Np. U Fa. DRUKKBKU JOB PHOENIX* - GOES '17 M dnast-aalB Voorstad 24 - Telefoon (K list) M87 - Na nr Telefoon 0247. 39S». S8S4 19JM erémplaran. Advertentteprfr IS eeat per mm. Voen9* X Bs tklafseiee»/ MBisivia adverteeties aanvaarden wfj geen Comet* Voocgongei Onder woro Kip Kurt IdolHpgosi on zi|aA ■odUag 6 uur Ven 9 uur fde uitvoering naar 5 f y X in zeer, voel modelfenZ v Moderne rotoren kleur 5 Slogpe^rn»oo«en gr. voor f 1,— Treirktoig totsrij goot Ou beslist door Hoo^f^s SporfrgwW In on» luwe bedrijfspand E >■- Kamgaren, SNuctuur. M* bnzonder aparts dosafrii dessins, eporty strepefX Popéiln y mat of uhoudvr- banéjes ta dragaa. dus zowel V*. overdag da bij avondkleding. eitetlsche nec- nylon zijpeaden. ««P» gedeal- «etofk ven v*yv^m»me L '1' verkrijgbaar In wk èn zwart, r mos zRveren Lures gsmorir g. 8 cap - 32’ 34V3V eo38J 3^ van f iJZvopr BANKEW DEN >an f 0,80 voor Korte Kerkstraat 11. dbss. X f 0,65 per 250 gr. Tatateoa «n \i Teteioon 3669 uhzoodorbagea bei lAa nc- fuurMBl oe regel, V gosarpkM W *muw ^aangenaamfotrotioo. wanoeer X z’ Iverzorging* eréMen en h> Vrijdag 25 ^.m. madndgg 28 m I Catering Valente dees het deMo b 1W lit

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1