TENTOONSTELLING X L F ‘i '•*0 ri 4 Radio van den Bros rf/ IX H E Onze y o Fran I J aat 'est le1 |6i eesstunt I J£ fogelhou A.Qvaflderfi t Kerkstraat 42? afleverfng^ aan jot»i garantie S^/fo R188, .Dr "*/fo H. Sil ▼liet ndor dacnten :enisondem< Gft‘ /rcP of De Model-Volksslaqerij \n de Lange Vorststragl wber geweldig veorsien na eerste ina^ Varkens- en prima Jong verlaagde prtfsei^ Zie ia do etalages. H.H.B •wat Uw Bi out Pa. J. DE KOK EN ZOÏi ELI Vi ratst» aai 83. Telefesn 3M>. J. TILROE moortetrMi 83 - Goes /r/ fefii. ris-jf 52 „Isabeila Wij\iebben deze kou 30 Denier, 20 Den! naad. Ook e donkere mode-1 yn voor si \1M/ /IELJOPW engs Voreistrsat 88. 0 Iers öedsei- pracht D/O VAN DEN BROEK, Phil n u op I 16 foor zonder g»Md» u I «2 DA kous UNS n k 9» jrs a tw-ntmi i «d ra vie» bai llelde avonden 1 pond vanaf half e pfedA tGoea j^ei roneUs d« tentoonstelling wht tot half elf VRAAG ALLfRBt ;z phlllshai en modli HAARTJES? KEFT NIETS 0 KM»r»n Xp x iZ f, Klokstraat 17, Goot Oretls toogangl en an maakt damonolraMM a»at d» PhÜips produktan ma» NKSST/ e-r een pear andere J - SpedaahBMk Grote tentoonstelling op/ t(lnsdag22enwoensdo|| 23 maarta.s. radio- jin talovicia-toastallon, na; bandracordort, elektrische huithoudoltyko- e apparaten en armaturen 1 dmachi centrif{ 4 si ten i A uw L«h W#; bartonen aal A'j Bi '7- (street hi nyiows ven 1 I i [.ip i? kuni TE KOOP Allee Wtt P AARDEVLEES, lis I :hts Vi van Ions te Komg voor rokki BAG k. mede- >EDK< MU. Plant Strops ook in de en pwokntx". i ■t VEPFGELfl I DE ACER moderr klei Min levlees. F»* GEWOON DOOK OBJ 1 I; Atm. I X 81 cm, MISS per etwA /fl>er f 3,00 MtintaM. LM per kfle l A— pee. kilo 158 gram 800 cram Komt ki nieuwt/t I. 1( If L. tahoud, ng Wtdel n keiier. V< ■oen mousse HEBRN- HM SOKKEN de keus, reeds vskaf ie A eide! Tweed 7 Xbouc'A^- uurzamer, er ip keus uit de nieuw- nodekleuren! Koop Xibarry nylons bQ: tnnequins dram orksur Dubaq i. Ze z<jn immei OOBt he MH Magere Magere 1 Violino ook in c No. 1083 No. 2246 n niet van on LM LM> yrter de order. ■e limta in én de -*■ H.H. rokers, kleine sigaartje 10 Pref KdVe in In cri en Di groot* pgflet 10 50 coat cm, 148 z vee vees oei. 800 vee 8» veeg Ook eOro jisen Mags- 'COssrtrwn", L. Kerit-I t 0. Go*« TE KOOP: le kweMMt Vroagf ofte inlichtingen zullen zo U natuurlijk 4 Violino ook ih di Shirts^ keus en zeer M 8.95 8,86, 31 *p* Al» UUK TOT 0 UUR BENEDEN .Qeee eest. k «1,40 h «0,99 son i IntsrieehMs A lef Laags VeeMOMSM ff. Goes. -»■ Trouwlustigen, u oase etalage de gpe appretvrüe en optiacD Treffer Lakens nu tlfdeltjk rij E: 0,T5 IA» LM Goes i nog enkeleK nrullmachlnas voorradig Sb het qieuwe b |bij ons 1 ikrtMt er voor tepd t InMfloc tad str [BOAR OOK /gaat DINSDAO onze gehkk DOOR, 14» PER IM GRAM. Beyelliagea werden met de vraehtrEdSA gegeven en prima afgewerkt. TELEFOON WINKEL SSW - HUT» ZT34 - :'7 t en n adder, vee Ie kalen keM TtX aeg gM NHstt-HL fijne ZINS (UaMt ’savend» Op 1 nGo. Niet afgaimX z^i na deze datum len aan de' Verenij nogmool Nylons/ De bij i nyloi veei liereer, veel mooiel mei »te Uw plaat 1 UITSLAG VERLOTIN1 Tamboers- en PSperob i „Rxeelsioe*, Goes: vóór 1 mal M88. Gom I 8 SR aUhaa» Htal «Mai Mi .W. volkom^ Vale awderae kleerea aio rod veer Insl, In bilMfe pUUlUl yl/fl Wageowksn' TeMOMI MM t. merk Nylons ik/te kleuren Maar f1,98 m Mousse ikeie kleuren r aanXt been dan U van 5.90 vookf 3,90 (,9B voor i PECIAALZA^ ’t loterlockhAjs Viola Lange Vorststraat 45- GAAT MAANDAG/V, OOR oo» in gr tering'TJv niOB ANGE vOOSISIgpAT ln KrodLsn van K.V T?Nr iiaak ~t Intertask Viola, Lange VeraO- it 48-41, Goes. -► Geen romm4. .T ïe keus maar ab le KwaLStesg..^.^Apse^ wollen/ en ~MM& de centri- pgt en vei weimt. tS88,-s baakad weeeee 3.8 mm 821 li 1222 i: 1687 1721 1908 1945 2149 2236, 2596 268/ 311» M& Op de tentoonste/ling van we/ke gehouden wordt in zaal Schuttwthat '^gon de Kmukelmorkt teyGoes, kunt U kennis mak»** mW d» niauwste 4 Bk. tMiMN breeA in de1 r. direct btf de v/A KLOOSTER, C ytortste. Gees, Tj» C' DORdEfrÈRLPM \H wtf -de prima ^PLATEN, f cm, i per stuk. I thuis Vioia, L. L 45-47, Goog *ri êerste Neder- "landse kousenmerk, dat het rankalon Poesembleem en reeds In 195T is bep voor bgaondsre Jps^dl sorg, verkr in Sneety lockhuis-ds IE VOOR DEZE ▼lesswsrsa :t 1 kilo RenselX.......i.../ 1 kilo Vet 8pdk 1 kilo Mager Bplkepek dQƒ0 trekker f M. RUkX wlenstraat 11, Gbes.l TUeteea UM j DE BEATE KÓU» VOO» DE LAAGBTE PRU8 alle m&- «ök in zwart, v. I. - Speciaalzaak huis a Vioia, U 48-47, Goes. -► Viola koopjss.Do^- nieuwste Italiaanse qpsrfT Weekend Te toon 3002 ook al eaapMlL- Bkn-Wagmachi- judsd^nst f U kun» dp-«Ó«i via Uw win- keXof bellen 01104-258. RUNDVLEE»:\ Magere Latten A..,...;;,..4r— per kilo Vette Lapuhi LM per küe 5M dUm Dik Randvet weer Gerookr Klnnebakspok p. VIT »/6k. p 4<S^ïmtaaak T huls a Viola. U jjofststraat 48-47, Goes. ^- TrouwlMsUgm.Zie is onee etalage de sllarainne-x^ ste Sterk Baddoeken. Ba»s lakena, Theedoetoen^Oqt- - U ..De Iteits- Tr va L88 fes. IJK: '48-47, Goes. k Viola, de' kous mst brieksgarantie voor tabr rispelijke fouUoeeJpvtfBMtt en volmaakte nas^ono ver- krijgbaar «s»af 1.98 InEpe- S ciaalzapiCt Interlockhuis a VigkC Lange VorstatraAt 18^47. Goes Viola koopjes.Mag-/ Ijne en sterke Nylon en in diverse modeJtMuren volledige muxferiag cn /j ip VMT3.95 nu LM |gdk t Interlock- rola. Lange Verst- 45-47, Goes. Viola koopjes.jpen- tallen soorten rjer^pjne mousse Koi dekleurrtv» 4,98 njkCM ■t Isrferteck -w Bieo Waaeoi f420,—; de A pompt, spoeLH fuge. Snels l^pgi Bico-Novum, klok. fl48^ LoEmM» ste uw winkeJioTvraagt 3oU /Vj7 kier. OyetVeeke. Ellewouta- u in 10.50 en ik t Intartock- Viota. Lange Verst- j34»rfraat 45-47, Goes Wij hebben in luwraJ Zt erschlllonde aeer MMte |b| Bankstellen met p»ÉM be- j kleding. De ppajien mBaa I. U WMksllJ/Z&Lvalbn. - fJ Woningtertehttag K D. g* MeuJMTberg. St Jl llMbslt ^Kuees. -*■ In In afdeling No. A prima so blank als Verder Ham. RookMese/pekelvtees, Sntywerst, SPECIALA AANBIEDING MOUSSE MfTLONS ijzersuru voor MOUI y f iso,— f- t 50.— 142 ;3M 57/ 813 770 OM 1128 0181 «04 1576 1822 1733 1823 18M 977 1984 2080 356 2446 2474 r?23 2742 2859 *34 3017 30M -•> Bicn-Wasmachine, LZW' zaamwasser met oiföwd- aandrijving, gehuA eoMdUe/y U uitvoering, f27R. tem Schilner»'~wn BehoagartbbAgf 's N H ktodorriKfrwof 35 Tebfeea 4131 K- Viola nieuwe.»., tige Dames Blouses Iron, moderos Ue^ leuke modellep/cen aal Trri en 4,95 Intertel lAdd Sbec hibs 'tipt

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 7