PASE ccasions MAAK NU GEBRUIK VAN DE LAGE PRIJZEN ml Maison van Westen Or AMWORST >5tx1O* greesA BBYHUIS ^Mstroot 4 TeL 3996 BOTEl H.H. zaa <n net o K ^\WEEKPROFIJT> Vakschool voor Meisjes te Goes X 7 Wie nadenktV eikenhout, VAN HET DUBBELBLANK KLEDERBAD fV IU» t M» f2,75 f 1,7» <135 \fV5 vurenhout, beukt pleisje ULssr. Lóuisse Goes nv. Wootwoi 25 Kjeee f: Telefoon O noo-31dik GEVRAAGD worn e chauffeurs Sok Goed gekleed de Lenfeyle ^^t een Peüover of VoWprtMn vtOMs Q beeogeti ay énorme sortestag Alle» Verder TELgF «rat Uw Magere Vette I M Gereê VIT I SM gr» SM gr» l kilo 1 1 kilo 1 kilo 1 Mager» Mager» GAAT GKWO OOK/l IMPALA 'Pen en den it. Mtvlekken) hiervoor it ’•,9$ 15,95 F 5,95 ro,ts ro,ts fl3« Fij* fXM ^'GBVAAAGD VO» Uw kleding\krimpt geganndecrd niet, kleuren kunnen de goede panori worjjt yolko«ne\ Buitengewone vetantroinigingen (zoais o.v. roeit-, schroei- en ei worden In het Dubbel blank Klederbad niet geheel verwijderd; chemisch reinigen bij Vubbelblank noodzakelijk rXN, mwé.l 1*5# VANj/95* h(S/<5 M, model 195* niet doorl n blijft behouden. Alles wat normaal vuil gew< gereinigd, öptreiniglngen (zoals b.v. roest-, schroei' In elke mot zeehtboerd en^tegelboard hórdbtMpdvoor deurjolaten in elke door U op te geven maat ka weeïg. Mevr/fA KAA^SMOe- weg M, Om Het Klederbad Is een snel-s>rvice, die alleen Dubbelklank m biedt. Doch door de enorm lage prijzen hoe niet mogelijk, wé kleding te halen en te brengen. Wilt u dat zelf evde doen! Mantel, demj Kostuum Colbert Rsntslofi vvhccwjB* INRUK FINANCIHHNG X L 7 Lang* Vorststraat 98-102 - Goes - Telefoon 26W 34 PuHover Wollen V< X (J/ tonenbsdjMrgeome wijfaNhond BKWtO e INGANG P. CL. QUApnTBAAT van Teerlingen voor de: S Primaire oplehüng w.o. ookJdndbouwhuishoudklas. Opleiding as»istoite in da/huishouding, naaister Onjrtwtuumnaaister, leerling-veriox»»ter, Vortningsklas, y Vóóropleiding Opleiding vm Opleiding'voor lerares Na (lerares naalllrak van mandag 14 maart tot ulteriijk dinsdag r alle wdrkdagen van 1.30-6.00 uur (behalve ’s zat enxJp maandagavond tussen 7.00-S.00 uur In de De directrice, H. 3. YBZS. rare»), en), april, Fbu») kiest TILBURY KLEDING beste door de weergaloze mooie stoHen en de volmaakte coupe de modernste door de nieuwsye modellen Model 1-rij, 3 knoops met-smaRe revers Verder de meest economische dqpr de prijzen Ixdu/ipf voor Zeeland bij de grootste speciaalzaak Heren-, Jongens-, Kinder- en Kleuterkledlng en Mode-artikelen 15 000 km. OML RKKORD, 1957 OPBCCAKAVAN, 199 OPIL lökj OPIL CAI POSO TAI PONTIAC, 19/ yZ^az» worden on^kv schrtfleMjiro gorontm varkokh' J3<3. GOBDbLOBD, Kriekshb 3. D. DB JONGS, Opril Grote Ik. BStnOMB. Meistraat.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 6