.1 I III MODEHUIS ,BERCO' ïïriïïr’......... o,98 •rVan Sabbsn II II II 'T NfEUWE SEIZOEN STAAT VOOR DE DEUR! HET wee: I g ipf a 90, Goes S, Lang^VbMl Profiteer bij ^\Slagerij Watts] SLAGERIJ WESTSTRATE X :gsr Ds Munck HANSWEBRT Ontspanningsavond Een zelfgebreide wollen trui komt altijd vairpas 1 ^Woninqn Grote Prijsverlaging Vleeswaren gebraden keurgehakt Keur H if. 1*1 r' ZEMEN heerlijk zacht en een feest noddles, hjj OM bewonderen. u r, e it loopt u test tot van^q die u kunt Alle itoffenK alle dessins, X. alle kleuren van^de nieuwe mode... u ontdekt ze In onze pas-gearrl veerde, zomercollecties! U zult verrast zijn over de zeldzaam mooie couture-ooupe en de volmaakte pasvorm. En ’t zM u opveilen hoe prettig onze servies en hoe goed ons advies h./ U bent welkom»/ mevrouw! KOOKTE WORST K IVDUDrS ....^00 gram 2 5Q 2.50 X00 KIPPWPOÜLRT NO gram Q^gg 3ROTE SPONS meteen meenamen voor MaeteSmning Said na, SS taib^ydira (rtanan aoqgwaningi Hmar «awrear^KJ Brtewn oaader No. 1 Mniizu van dit Uad>~ X; >X<fÓK VOOR PW BRRIMACH1NB HET dBuavmkiig vaa te passap snrlbreima BIJ DE KEURSLAGERS V HAM seze heerlijke vleeswaar (uit eigeh worstkeuken) Deze 'Aplsmakende geurig gebraden kaurspacia- Uteit k<Ut niet langer 48 cert par 100 gram, doch 18 In prijs verlaagd tot 100 gram voor et ZEMEN i ZEMEN/ SAS - MS 1,83 .AD 1^8 i- hebbenXh Uit voorraa POOTAA1 GAZONG! ASXFKQT /PELEN - IZADEN woning <rf flatj. idSleverbaar: GIKSENTEZAAL» BLOEMZADEN waarin wij U hopert beste kwaliteiten t prijzen en ran U bet wat wij ook eldersjj Vrienden, bekendah. worden hierbij rttgi 24 MAART vanaf* 1 komen bezièhtti Het Goese p^R onze zaak na 8 uur, VRIJDAG/Z5 MAART M I HAAST U, de x duurt riechto ao k voorraad «trekt en bij: (te aartartnr bergen, bij bet zeilen. Overal aachte mooie Fvneee leuren. keurprodukt kort than* gaan 7S et n, doch u in prijs verlaagd tot X 50“ niet groot, maar Vel erg goedkoop r bedienen met de aller- o de minst mogeüjke rtrouwen mogen winnen. Icht trui Franae m Braadwórrt ?S MagerSp«'k Dik Vet Spek. Bief. 3toofl.ippvn Veer de boterham: Rookvlees 'sÏUü gram t 0,80 Paté lOO^tóm f0,4g Ham'/:100 gidlwfOAS ElkêXvek heerlijke Leverwont, 100 gramNJQ KERKPLEIN 22. KLOETINGE. TELEFOON 20M m. liek worgt hierbij uitgenodigd kwaliteiten te kerken berichOgen aama dan de verkeen begint aa. --«X. morgens, waarvoor/waf betreft prijzen, kwalltdUen en let wel: on» epaatoeareeiasne. verwezen «Xrdt naar de folder die U pér Bevelander bezorget wordt a.a. donderdag M maart Beleeft! aanbevelend, JOH. LVKAME JAN VAN OO8TEN" 1ST—IliÜ U MAARTw^teK UT.G. en Z.PJ*. een ■etei «De EwiMTradKnoeNn. Qggrvnard Wqpd<he< torweteta In one grillig klimaat ia aan vlotte spprttCra zelfgebreide trui vtagds weer hard nodig Zelfs in dg^edmarmaanden leunt U niet zon3>«kDp reia, in het ziet man kbeagtiga trui» Bral nu aaU dtraueg Fa. LUKAMB SN VANJÓOSIBN ennede de eer U mede N «hndat Ml MtT aa. in het pand LAMM VOBST* *-« hopen te openenAen Bank in ta, groenten, fruit ear aanverwante onder de naam rfaliteit 5,01 tot VOGELVERSCHRIIÖa gbUeedschappen\ een gi Te veel om op te noemel maar binnen, we staan uw dianat STRAAT aardappé artikelen Nu kan iedere boterham rijk worden hélegd mét da.fijnste plakken worst en vlrcJWarJ/aant de Prijzen gaan omlaag en het scheelt stukken. REKEN MAAR MEE irAVOlIET Na. 1 tmls en vol van smaak. Dit rasechte keurslager- produkt kost niet langer 80 ql per 100 gram, dodh is in prijs verlaagd tot 1<JÓ gr. voor ct van heerlijk zachte huiden, zaam au soepel Zo groot ihls de krant en van solide, duur zame Lakker gehakt OoMe weekt Ben pittige S BLAVTN1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 5