PASEM UITNO ING Suède JASJES DEZE MODE GEMAAKT ZO MOOI ELEGANT I I maart MELKSLIJTER inbare bekendmaking donde C/j. TILR Verlovit^sringen 2.30 on\7.3i Hotel „d*ld en prijsklassen o.a. oen juweel van een jasje voor f 14S.- anzepoortstraat - Goe AVM. dMtMiieth|M«>r'v«n Nieuwdorp Mninfc.a v» SWMo. bat Vii PanklaaXkunnen ook aan aph^gebraden welovari C. Harinck Vorjtitraat 35. Telefoon 2118, Goe» stmis, dat door au 7 maart 1980, on. Rgtarijbefcool "vioK^n Ve«g- P. PAAKpEKOOPER "I-H. HoficMlHktadoron r.i.foon o nöosni Opleiding voor mie - t86 - 88- Dooi f N.O.P erkend an Effen keriti HEREN/Yt pak /rate iutmaturoal Flat 1100 bestoof uit: Da sortering an da pri/tun zullen U meoraflen Jonge hanen pek 500 gr. f 2,25 Soepkippen van Kapelle bjedjjt ter openbare ente^peflin zijn vergadering >^13, is bepaald, dat een EdtafrpUn U hoeMaaak 1957, iagapinn^Kpnderdelrn 1952, :;W»ndelijk nodigen wij U wit, s/ion» to komen kijken onze nieuwe zaak naar arise pracht sortering Klautè^-, Kinder- on Jomgansitipding •8» Moda-artijcalan I Er wordt een collectie An 104 fopOMen geleend door mannequin» very dewekendei Franse modehuizen/ y AMA’S .keten SO gram, gehakt, n mergetaaf f 1,20 per stek t 0,20 Ais Weeft profijt t ICOjgr. Hamwont 0»*3 100 gr. Hengen tavw^worat f 0,22 200 '|rem Samen 0,60 Vóórziet U tl|dl^. van een\ ptaatsbeèfti f 1,75 X irde kwaliteit van .Bounce* 'r JapontiofMn (volkomelt kreukhentellend) rorpen Originele legenheld pastore klevran, brengt iteedt moer dame/er toe relt een „BOySSAC" japon te maken\ HzvrochtwagM. Irta motor a oceeter Goto Zfkium 1000 gram S| 1000 gram Notplen. 2. rTOEROM ONTVJI \)N8 BVCCE81 MOdU GEBLOES DAB8U PYJAM

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 2