//X KRASSEND 1 1 'VêGé véGé VéGé véGé ‘hata 204 korting 10% /Schaap Tim tor Rj v.-. rmiiiso DEKENS Het is/fe laat: S -W 5 korting XÏIOaaD-t k]e2W|r. 62 ct\|^ ZEGELS ?KTEM-AGAR 1 jl geld- Tlijk snoepje 200gr. 49ct ^ZEGELS muii^^x Firm Vermaire Zoon at 31-33 - Goe» Telefoon 2452 )ANS£vanN00RW'JK nu 97/^^ts I 31 A. A. G1 £*7M Z)t?£ G1 swagens AUPIIKI „SH| I met N.V KNAKWORSTJES jE ■s 1 IG Heren- 3 - UR Huishoudqoed van T t - 1 VRU fleet WO !5®/0«¥ SHELL Zlttin^i Hotel ,Ceni 's-H.Hendrik; SMI Nederland Vei GOUDGOLE ‘a heerlijk Ue NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK STirire GELD- ZEÖEL8 I UPSALAa I ofSLASAU Véïè helpt u de IniiHverimiiHI opramen! GEKLEURDE DRA6EE- EITJES too gram 's HEER HEMORIKSKINDEIENSTR.7-TEL29M POETSEXTRAC busje 54 ct DE ZAAK MET DE BETERE KWAÜ ALLE BANKZAKEN VOORJAAR BIJ ©BILA - CLAARKOFFIE busje 195 cent - 3 TOMATENSOEP m«t RUST blik o< pot «S et lu ook verhyur Dames- etiiXeisjeskleding n Jongenskleding T Sport- en Regenkleding Y \Hereh Mode-artikerlen Z 40 SELO- ct 38 “BELS e»00«EU>- ZEGELS L 1 _1L Agentschapen: VFRÖU'S AUTO-VFAMU Nochtegoa/iocm M Goes Telefóoo OHM Coöp. Boerenleenbank „Gc (Rai Hei» en bank) Ooe w "vf* 'F-”--.’ M r V BN i> 1 V HP Jen I tX, J] j T* T tr itant it I» <- - —el. 1/ uimtAiaut uw V J 1 Lans 1 -► 1 i' taken an slipovers vesten yi, dia wwden! ha* ton vaa f. ^rsag Inlichtingen aan da wadarverkopers H Paatbaa 49 - 'p-Gravanhaga - «al. tR.MAO VootgOn -ƒ•' Ondorwt - Hm Verf in h x ‘t Is toch voordeliger bij y GROTI BÜ <N Zaitb GavaatiRd «a AnmaadM Volgt tezamen AUes van e Kinderschoenen BSRHT Agant: PI. da May COLIJNSPLAAT Agente: S. A. GOES HANSWKRT Agun: IJ. Kuipers Zt-HEER ARENOSKERKE Agent: M..van Oosten WOLPtt Agent: YERSEKE Agent: j. Nieuwenhuise Agent: I laaidan, a*< in de bolle! lupikt. i'; .1 Agent: G. van Baaien KAPHLE Agent: C J. Huissoon KORTCENE Agent: G.'Blankenstijn KRABSEMIJKE tnnpe Kerketroaf 24, - Goes - V goedp voorbeeld van dra JOO.OOO spaa lie.000.eee,— aan de spaarbank toevar ■MMOUMiN CKLDEM DiKCT 0^ d o Lange Vi iinedag l-'4 uvr penstraat 3, n^nejog 9-12 uur tinsdagX. 1—4 uur voensdag5L<-12 uur vrijdag 3- jC/ Jongens korte br< .Z- 7x7 Meisjesrokken ejr onie. voorjaarskollektie 1^9 eerste vlucht Is begonnen 'upsen en andere grond» van uw gladiolen heb» y Wij kunnen U w9«r da niavwda •X Dames- én Herenschoenen tonen \De prijzan ^ol/en U meevaflen. Ook in 'ilillih u voorkomengenezen kan i rWco door toepassing van. L” aldrin g IBs J OtSWEGEN KRUHtlNON Agent: C MeulpoMer Agent: J. Klap HEINKENSZAND NIEUWDORP Agent: J. Hommes r* Jb. Kola ^RTSMJK Caan I e alJde ulenvjleg haar eerste vlucht Is begonnen als -- Inse ben Deze plagend niet meer. V< want daa/mee bestrijdt u deze insekten gron dig. ..Jbij voorbaat! v „SHB1.L" bestrijdingsmiddelen voyV een puike oogst!

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 12