I 1 1° y7 oorjaarsstoffen in 5f I „OPTICA7 I v 1 tiert d Gran kker 'VOOR/ /or Handel j rilmonturen auDREtnitnwfUf Br i Heg laze agQ1 D.S ETJE Zate 5 ezel tVRtar Lui VOOR Jé VOOR Rokko De gedoogde deisms, aparte RAFIE VESPA-SCOOTERS llbe< kouten du 1910- 4 X I® 9 meer OU LANGE ORSTSTRAAT 36 4 88. I Fa Drekkarlf „De PhoenhC 3 BINNINVERINGBiD non, <D 7 Ml J C 0,65 FOTOG V J. DOMINICUS. Grote Markt 6 Jr 250 gr FOTOGRAFIE AAN HU REPORTAGES OP ELK GEBÖBD GEEN OPDRACHT TE GROOT GEEN OPDRACHT TE KLEIN ra ng Jumpers Vesten A X ADVERTENTIEBLAD VOQR ZUlü-EN NOORD-BEVE’ (2UiT met PFT De grandioze vcrM A van Kathryn Hulni< J besproken, aangrijp Simplicity knippert ede meddBen veetredlg 1 «n Vasana nylon» H reputatie von 12,90 let f5,90 mot of zonder naodX^ nnen OeV- 'd E Balcon f 2,50 -\ Ie rang f2,- 2e rang 41,25 Dagelijks van 11 taf 12 uur aan do kassa >eseeooe9eeoo»eoseee<eeeeee»eee9eW I EANI 3/ /n r J 0/ Z A. L KAMPMANk Voretstroat 57 en 64, •oosK on 2O9A -fPfDZl^EMNM'S THBMunfSnma LUC2 /g tra ?g DINSDAG II MAART fl AMijn liefje wet wil GoptT^LviiBBirmeifT AA^VAMGR.M uur y ÏÏL jeretniasse - dr scooTUSPseiAunr, bel br xn\ scHumsuMfVsse BOTERKOWJr au» 15 vof»rhl||sr^d*aartm tbaodeB HERDEfii Kerkstraat 11. Goak Tel af een r»S7 A CKW' •iF»n VOOR Blouse*/ VOOR Coirimunle|urkj< u geen enkele ■I kleur Orna 1000 >ri< i ."WO** Tj iment tot 2 t '-•! E nieuwe ,;:A j maai Voorstad 24, Goos r K. B999B Carroau, Impr.imd’s in Print», moderne kleuren en Toegong 14 jaar i i I 71 i Beet Vrlidag 18 t.m? woemdag 23 MM" "*mat»:"9*r t Kikoblaodjoa •en heerlijk yoekje vai hi Inval .^fafortabeL flM- TVUVOONMM - - - 10,80 voor P1ULOOS Qpdf Genie Markt - Tof» ■4D. m Melleewaat 12a - Telefoon 4ÏI Dpee week hebben wg onze PAA&art geetaleerd; Komt U een» kijken 1 OP O* GROTE MARKT Ban exclusieve collectie Telefoon MB9 V in zeer veel modellen Moderne vorm éi Zo jvisi ontvaeaee Model 1U\ Model Grand-1 lende fraaie klbt^ en duozadel Model Grand-Sport i een bijzonderyrf teller, slot Vaapa-m bijtreed v blïfcltYf'r oe apart Betrouwbaar, aoet en enige scooter met directe aapd Brodine. Zode - passende tinten en nieuwe desvin», ook hondKhoentje» on kepie* X /W Uw kledmg X^ U kunt m* ook U wdr, por turn hoeft lunorliih ook olie» Van de Cologne k Franse \vlaj" i itrvctuur. Boud torto doeam*/ Voorwodtwi •oaeHXl van hef boek *oor-ile*fit« A90 AANVANG! V' L Vrijdag 8 uur Zaterdag 7 uur Zondag 3 en 7 uur V Caandag t.m. Woensdag «ur ENTBttPRl JZZN I 22 maart J fkMvMrSl Ko«ngarerC\S< bijzonder ark Aanmeldingen mondeling of schrl ler.i» w 'INCH (weerta opeMMOMn^bH jEooasre* AdvertenOebled’*) Ite Jeargaeg Ne. Fs- DBVKKnU JM PHOKNIX- GOM M. emeH IBS» Voorstad M - TeMeen OK Hie» MSI Na S m»r TWefooe SMT. MSB, SBS4 Verspreiding 19.S8S exemplaren. AdimHutleprfjs IS cent per mm. Veorpastaa M ABr mm. Voor foaten in telefonisch opgeceven edvertantiea aanvaarden wR geen enkele vemntaoord^kbeid Het fe MAGN8FIFK ond^ M I kroslfnan b dAwztaof -AUt pt/ny J fi,yi 1 Coke ff oA9 IMnisbenkb* von 1 1,-/voor f (LS5 par 250 gi^ WookparmopJen van f- 1,25 voor t 1.V por 250 gr T& 1 IflAk swfowteeoll AANVANG 12 30 uur tót de Mtw i Parfum ZèsrW ooeder d tiul^o rouge. oRd /n wlv dm* meer k olijk Mfferi UW BBIL gemaakt door BRVAREN VAK-C Z«ist\Punktuk X y i -jj/rWEa? /C<—3a 'V 22 zondag Vootbalwodtit - Grote A4odd 5 Goes Tel. 2324 i. met stuurslot ejzTeller Lh*e 1M ex. uc verschil- f 1670,- - jretM versnellingen, worden uit voortui geleverd en vrjj- ■enetreerd doer de\Vespa-dealer voer de Bevelanden - •-.•■• RBCLAMl ROOMBOmrOELJES Traktear U-aeif op een tttaX^ Ifcjpdnü geen f 1.30 moot <grRnambo«wrkoak1 van 1, voórXff 0,75 5 Slagsbomsoaean vootXff j PKBTBAUBBU tlCHHKOLOe De bekend^ Menko arfikelen. F >roueHe, Amigo, Raffia, RppeikieyML

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1