It l UIST NU EVLU '1 /„OPTICI dXnshcCY I Brittegfó I /6 /i ootlw OORJ AARSSTOFFEN EN |amp RSTE BILJART LIJS Y VANBJEi Ih, 5*1/ I f De Kleine Bazar 11/ //y ansles n uw< r y a L eremiasse - Z bri an -KLEUR -KLEUR ansless Bal/ c^gen 17 A Kg 5 bloes ij 5,50 AssMony-AtdOWjTANT 'otale Likwidatie PARFUMERIE J DOMINICUS Grote Markt 6 G^m TKLEFOON 2S34 -vXi Kob\ Co.atjjzui.e WIELEN... ---J ladiolentelers y r" J »Mo*. SOORTEN VI PYAMA'. •ars 3/4 en lang model van I ,Y< IG- BIN NENVERIMGBKD CKB 76 Markt 5 Goat SCHUIMRUBBER3ED zx(jn tech wel handel Orng 1000 r« •omcrtNSi in* rote Markt °P m. 's-Gravonpolder US OPRIL GROTE MARKT, GOES >9660 tai da satas £- nkitbakk^ Kerkstraat II, Telefoon mi accountantskantoor -< MROO te Hoénkewszend JSES V si met en v Begi VERS ouwlose nieuwe i k 14,75 nskhydoTvam dor PalR - MOOIE TRUITJES DAMES BL< in keurige iri de nieyL VEST-PULI Ha 1-505 g»eyt betaalt SQ21V7 et per. st ^hgVAL" naar A. L KAMPMAN J aaiga Vorotatraot 37 aa 63, Gaas "alafaaa 1004 gsvyg<r Met praktij dkpiema baekfoedm LP!v. at daar i set studmmd. ..DE KLEINE ACT is een alleraardigste 1 blouse, ook in blouse van keurige voorjaar in mod. kleuren, reeds NACHTJAPO1 MEISJES VESTJES^/ ons fcroxlinanfe M favoriet f, Uk» TEENAGER PRI1 EMPRIMF S UIT DRALON EN MOUSE KAMGAREN STRUOUI bat jTEBS Klokstraat 4 i' B3. RUITJES DUSTERS, gt ;W< vcL V5 Axx f l.-\ p«r 750 gr ^4» 1,80 voor l»r 250 gr overdag soeggn r f 1,- en 3 VESTEN Y 3/4 broek y/ Lange broek >^aby doll EN/ 3/4 en lang model |M/perloa. Nolcon katoen igK cn vlotte modellen oeffifn en ruitjes in kreuk- lo Iron katoenen »ri|s f 19,75 ';.»;a== X. De vilmg N..V.^Höffancft B/oam- XboMenfanr fa tisee naéigt U v# fat hef bi/wonen vajr da Gladic fenfarumavondeh /Mbè woedm» in ze«r vagi modelid?/ X. 7 Tdlhidan 3—-iiinr Aanvggg^S j. Zeiss Puj von\t fO,55\pf Alh »O^5j 5 SlaZrool van K30 vo Tamponsen 39*6 hardop S»*f, kerdM 39>/s korting M*/. korting MS korting MV. korting I 59*/. korting mi 59«/« kirüng 39*/. kortta^ 33*/. korting 40«/« korting Vliegtuig Bouwpakketten kertiag Vorken. Lepels, Mess te 2sS. korting U kunt h«t.... ^^*»pg wel even wiUengaftflen. maar uuitziOB BMt een k*. Peppen I i t C rn TaMoon vtii Brs-f f 1 rfOW M95 uurl >7 Ta*e<oan 31 Keurige 6. Goes in alle modetin Tassend lage prijzen, 90 breed. op beter vj in het dragen, kreukvrij, 90 breed, - I Structuur, in vela kleuren, 90 bi 2 Goes A I 'f* 4MBB OPRIL GRO^E MJRK i i grote nMBMtaan Ook Ln Mei voorraad, i- en Jongendu s vanaf f <9,—5 i Maandag 7 maarAm in café van* jaX*' Keus beste Flew licht in de rug hebt Cellui Alle lellen 11.75 -19.95 Ver CHOCOLADE «W X- KN Bl i fijnte^ soorten ge en nun Oudolande UW BRIL gemaakt d< ■RVARIN Vj Wad. Hooodert dessins, er Ki- fa eerlijk voor T voorjaar;”" 1949 Grote Gare Poppen wagi Nog enkele, Thee- en. Alle ttbtftseïrta (goederen it Lederwaren iten Koffers 'e modestoffén en N ia.7s 7 OOSTW AL 31 Onée monteurs zijn specialisten in hun vak,\uB j»k voer reparaties en onderdelen bent U alm het goede adres. lellen met 5» oftjorte mouwen, voordelig 9.75 - 5.95 i I f E F toog ostoon lod\ dooishoc Tel 24. enkele kol' 20 pCt. kc isjes- nodel, loffen i 4,99 ƒ4 .Centrum avonden Ie I 12 maart 7.30 uur dond. >loem- 3303 45 IER in fraaie wol-bomlé, k< hals ‘.11.... in keurige ten en Japonnen, modeme^désüns. aparte kleuren, e. Geknipt voor Teenage^f 90 breed. 4.M - 5,10 p.m. i Dinsdag 3 mswrt In gi Wdansdag 9 In Aanvang dW or loge» staal rhroom Hor forum fV'1' I* voor alle leeftijdenV m leuke uitvoering, modetinten A o.a. 11,95 OR t 1.95 i 130 t 1,30 «tg f9.50 Jtan van de 1 ids chocolade i Vanaf 4 maart U voor ehoea geen 29, mag*^ RmgWmm voor Röld grote keu! Verrassend modi 349 5.75 - 439 Exclusieve dessins, j 4.49 - 4,99 - 9,99 pgl /aponnen «n Rol 113t - - li .uw....!-.., ...e, wrte of lange mou wen, ronde of V^hals. div.Veeftijden, va. 5,75 I TON\ I KLEICO (kleurhew -®r RENO haarverfti In alle kleuren ia r voor Pakjes,, 7.49 - M9y/ Cotti MAAK ZlLFjtfv ZELF KEUZE tal. Zaahol &H3.Goos 7u Groene W< DANSSCHOOL JAI van 23 vewrï^ „DKN SOETKN ^>ril Grote Mark t 4, Telefoon 1911, (Xei i J. D. van Mellestraat MA. Telefoon 4185 J i i Structuur, in vele kleuren, 90 brè^d, 1J0 - 4,40 per m. KLEDING. DAN HEBT U 2 /flJKS IWFLAATl VAN i AFDELING daal voordelig; moderne' uitvoering, tiji letinten. profiteert ervan i L 3339 - 1675 - IJ. Dames- en Herenrijwielen, zc en toermodel, alle kleuren en x*a' v“* Moderne vorX en kleur De „STADSWUNKBLDfR" Kartgewa <Két donjo<ke»t De Melodians :xtra boot „onaf Korfgene om Nutl uur m v V van t 1,;0 voor0,75 (waarin sagsnsn.ru het «Zeeuwueh Advertentieblad**) 134 Jaargang Ne. 9 Fa. DRUKKKKU J>E PHOENIX” - GOES BMart 1999 Voorstad 14 - Teiefeou (K 1199) S4T7 - Na 4 uur Telefoon 2M7, 3994, MRS Verspreiding 19499 exemplaren. Advertentieprijs 15 cent per mm. Voorpagina 39 MBt per aan. Vaark fouten in telefonisch opgegeven advertenties aanvaarden wjj geen .4 banaat uit de leden H Zwetdoot té Ump Y J. Tanis te Breda P. G. Balkenende te Line Y M. P^Kignsm.^ Watado A J. Voorman te Oud.lando tgslollenden zijn ook von harte welkom r mouwen, aparte 19,75 - 1S.95 -wGevraard Werl^voor NYLONVELO ->■ Gevraagd: weraglnewoor een halve skm^Cujpstr. 70, CHT NIKT TE LANG BPOTKOOI

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1