and Goes ENORME KOOPJES _J3r/y AN BIE TARZAN mam VIJANDEN CtMOMT» cuwar apvwmm) 11A ttM tend* 11 tl 4 in epz. rséi ADVERTENTIES 'MÉRIE IN il I a-tors ten T it42C -2468 teyaelW /XOUOB Scooters, model 1960 T Haarborstels Schildpa ikhandol W J DOMINICUS Grote Markt 6 Goes IM '25 ppen hALVE PRIJS Ane andere goederen mot 20, 30 of 40 pCn. korting LEGO en andere merkartikelen gewone fabrieksprijzen I SCHUIMRUBBiRBEO coMPipr woNiNGertiöniMG JkTsiNKI-DC GRAAG r\Tandenborsi Portemonnees - portefeuilles AANSPOIPRUZIN ♦oer de6 f landt/Ku net f SOPHIA ANTHONY LOREN«QUINJI MARK RICHMAN IHA.-BAUH 8euX 14 foor X Ook om Gevraagd liefst voordirectx^ pslï S en gordijnen - Loet U de*/Nieuwe MAff een* Uaaa rbuMsm CokA f o 'Zandeoel van t 0.H0 voor f 0,65 pal 250 gr Bdoi/banket van y l,-\ voor f 0,85z por ^50 gr W< Sfnederl) BUTLER BIH NENVERINGBED »Wjn. >poel, >dkoroo(, *o erkend enda” de ^kkundi- si d collectie TELEFOON 2C34 straat A G< Ie kalendersi in Gloed» Cotton. J< i it 1185,— ferseke. sir dan tMckets lie <onzo kiezen o.». at er dag von H.30 vo> Kkdutraat 7 GOES Tel 2710 mater 1544,- hqAestest, r\ naaf zrma- nde mschinao vrtjwei mmda aN voormad lavarbaar. Vrijdag eiJ\noandog Zaterdag en zdedag 7 en 9 uur verse twee -32 15e Jaargang Ne. I Fs. DBUKKBBU JM PHOBNIX” - GOBS Voorstad M - Telefoon (K 11SS) MS7 - Ne aar Telefoon tMT. NRR, MM VinersMtm IBM» exemplaren. Advertaatieprt|s U seat per mm. VintHM SR east per mos. IfkbaM. •heren GRAMS Bf telef. 0 M00 2944 Zondagmiddag 3 uur Alle leeftijden Een traktatie voor iedereen, SLAtROOMSOEZ don naar den Herder! SMBl NSBMMT MOB CMM MSH at NMOUR esna g MelkrOzijna brengt op ïpffPOST" r*te'G^es Aaavoffg 20 u. preciei -r Bol l Veorverdooftkaarien iff boLtehemopen bü rigoM(nmagatiin Zworlepeorte Kórte KON^troar en Cordon Magdalenarhoot en vaar rover voorX^ig nog aan de zaal vanat 19.30 uur veer ▼BBPA In n de populi emu In 1M e.e^e Nederlandse ahantnium c»rrtuerie jf. MO in 1M c.c., een fraut „Itanaan versnelling, geruisloiKA>otor JA WA in 175 ex., ’n rob^wtXtevi prima wegligginy krachtig» NA.V. in 150 en IWxc, mot eiekt kleur naar knize, een .dteee BJKUIDS- Nieuwe Matv^aivc A in Tule, Kant en Satta\Nleuw« Siatass yT Nieuwe Kapies. Alle» com^eei in 't Modehui» ZELF KEUZE Stwwto. Ceintuur». Nylon» e\ Kleinvak artikelen, kunt U au AFDELING 2eit Keuze Afdeling gemakkeli)k Z OOSTWAI. M GORS JSCOOTEBS VAN KLAS8B..... MJ JBUBMAMW* MV M» TT GORDON SCOTT ANTHONY QUALE ■^SEANCONMMY SCBIA GAUL pteafsott (en>dfo aa dubbetdS>. Onverwoestbaar ea-drialtmHegenheid voor 2 b Soleren tegelijk Vraagt prijs «NQlichtingen lel. 0 1102-289

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1