LHIMB L m „Optica" H XI E 2,90 I i I It ND JGLADIOLENKBLTUUR /A J. d; /y eremtasse ORMA font eon hete t VERBEENT mui omi tfSEN NIJL hot roi/ig* bril I eg las, j VOORLICHTINGSAVÓ over d. ASTIC RI/WIELEN N HERDER - VAN BIEMEN Klokstraat 4 Gom -Grand Goes Telefoon 3059 GELION DAN PECH *5^^- I F Kat op een heet zinken dak i4<f T-T Rmg.r l(Hl Voor koude dagen Ihtegre enten ■jM PARFUMERIE nt. w -eon F vriendschap j Voor t nst gescnenken BIN NINVI8INGB|D ND ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-EN NQORD-BEVEL DE LAATSTE TORPEDO De ptodfolepBfc»* on hmidgl In 1W «n do varwnriittegm wm IMO. Doe het z< met Hardboard. Zach TeoeMeard, TWptea< plea. Moa»ata4al 5' kleine welko igerij Schrijver, G L Poortvliet lOgssardstraat - Oom Itlihg MM SCHUIMBUBBBW9I9 I geschonken ♦•«•♦♦—weef m n» jP^Hbot. elke afmeting. kwantum. 'BAPHR KOBTIM» P’ prii Sabbcs Jr dop HoBMdM*. 7 DE KUtHS 1 I BIHANBttLX Slagerij Schrijver biedt U aanZ.. L NI cT5 XfifmSmT ooooooooooooooooooooeoooooooooooeooo f 49- f MoHc OHM FORD ERNEST BORM - DIANE BR&WSTER DEANJONES Ji VOO» rata I «an Als ■i p*r stwk ..fO, Vie •.- I' m in vast De hoer J. Oostdass over. Jong* hon*a of WB Klpponpoulof »ow do soep - A n KT KOffTtHO iaf M Diepvriesgrorn s AH. MNWMW 1 Ale iooMMon 1 If.: ’-fe-*nNh: Qem Mdm MM fm «cr ook o.a (•«fetes ’depend «a* Uw of «au de rofof. r «tuk ijken. I Panklaar, kunnen ook x aobradon galovord wo hi idol- >leto rm *u< >ie Oak in an Ji grata voorraad, roods/ U mac tea waas UeveVngs-perfe i bak a 1 proof «allen 5» eent «est Gehakt cent ••kwant nten itti Koopt ionale ig- jratis eding De Coöp. Veilingvereniging H.1.G, (g.a.) to Utee g< Bruine Witte Splitei Greene rode pot Abrfksoea slaakte M eent UX5 - B.K.KAT /Ook xtm wu esotfeerd tn ie week BK KIEREN 1 galden :e8warbn ▼leeswaren Cedro <0,89 MolkrozHrenbrodH <1,09 'beschermer iderden stuks merken PRIMA eek soul Lichte straat «d-71 gom Tajslim ktm Ij Rvndvot ISO gr. f O, hbolataopffas s. zwoo por 2*0 gr. f 0.' Dog van de kleine, J Dog van do iBankot ƒ- voor »r 250 gr. A.s./zaterdag I Tómpouson Aan f1- /oor <0,75 tF J| op tn Hotel „1 Gom '«n t grote blikt Erwten mot W< Ill eentj Vom al Uw GfasR Hntshoadel vindt U een taring. U tn SOLA NÉ ®Wm vindt U hij Aeht mooie nnaasAppeli voer 1/gulden l/dooOM jWön, lader lime sort** he aertering in bpeo. Haring, Mge, MeaMlen, iMJaa Bardtem. Bahn eos. iJm Fruit aas. Compleet; d^pocketdi Teker/ler en slot - Keus van de allerba Ue Gahekt f 0^2 refit f 0,23 grom samoo f 0,7' 50 grom, posilot, tf, m*rgstaaf f 1, ohko goSoir-rgc/om» wotdt cue. wfgrdag nog voorfgoxof Dames en Herenrtfwielen, zowel sport- a!s tour-modellen, reeds f 125.- kompleet mot lamp. teenbours" te om 7.30 uur. Voor OKMA on NIJLOR naar Uw vak-optmëni. Kerkte rast H, CMa, Tteefbon 3717 I ‘i j i i ♦4 lager in peg*. - Tel. A. L. Kampman Telefoon 1094 - Goes DE MODERNE ZAAK mof de néme service L riwf»u. porteer P. Onteterset ever; Ireilnp vast do bloembollen in Zuldwoot Nodoriaad. van f0,88 *aor <0,65 por 250 gr. WoMpormJppoa van f \,">5 voor <1.- por y5O gr. Paleii van f O,SS Rl V/ookend-roclardt 500 gr.doorr. »t^o^eppoe f 1,55 - -r WoekproHIf TOO gr. O*bn VOO gr. Luncj V.iporisateur l»ogmiclclog PAUL NEWNIAN Sten Lewrol on BURLIVES Oliver Hardy In MCK CARSON /mi mepgr JNMT1 ANKRSM AN* l**ftHd*R NBNBHBBBNBBMBBHBBBBBBBB vrijdag en maandag Dinsdag 16 tg 8 uur Donderdag 18 hdf zaterdag en zondag aanvang 8 mu 7 en 9 uur Toegang T4 joar lo*gang 18 \o/r rwnorfn *oc*e*men b*t JEarnwerh AMsrtiROiktefn US Jaargang Ne. 5 Pa. BOVKKnU JM, PNOKNUf1 CkMM H fbbtwar! MN Meowetraat 47 - TelefMo (K 11N» Mt7 - Na S anr Tatefbeo «M7. SON «M Tteaprelding I8JN exemplarea. rgrgs IS eent per asm. Teerpndka N cent per mm Veer fouten In trlrfoniwb opgegeven aaavssrSsn wQ gem ankele veraotweordetOkbeM tbreekbare samen mot de moderne Jandloxe Nqlor-bril een super liente bril Sierlijk 89BWW«WW> *OGg«r f160. Nu to 'toga Boekhandel Do riiwlolspociafisf, d*s OOK voor reparaties en onderdelen maar - met zorg gekoxen, II IXDrie m Blaaser iegalm <te aPchsaJ»o’i hten. DM ma. Zaal weert Ns RdMsriei

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1