n» or 10 I 1 •in; D L ST; U-l nnoHi Komi NIJLOR ARC N s DANSL 0 korting GRAND GOES I ZINGT... I ES 'f 7 PICARDOtf pep/flea 1X75 CREME PUFF I f r5 t c i '•ft** f 1.95 i zqn werlcellfkcT koopjes 0 IE Onze J TICAZ A. L KAMPMAN 1 h8w Te koop Fa. i-BO ol Zn. PARFUM VAN 8IE V. V. KRUfNIN^SfT' M iep» OPRUIMINGSWEEK DE KLEINE BAZAR I JOSEPH SCHMIDT Wij verkopen U een nieuwe flets, brai motor, heel graag zei: opknappen en repare«4 vervoermiddel willen U verzorgen, onk’crsct U bezit £'1X3 r. Jeremiasse - §oes IAN M' Danslessen Bbl /3 *0 v. Oran|e MBp 23 ton. eg 7.30 uur otoelen (fond. r'ihi za« Zonnebloom s*Wf13. Goes. «el. 3383 N67» Groene WeMje 45 Nog enkele dansschool janvier rï u - 4 G. VArheule »ra« Sb 4bw Revton k ma INNINVIRlNG Tolef. 3689 t> ORMA 1 RECLAME SLAGROOMGEBAK TICIÉNS VAK.i A L o Prima zoata rod«< Ü9LHI wijn BH D ADVERTENTIEBLAD VOOR j ID-EN NOORD-BEVF.I AND U» 9 Nou van f l op alle goederen vast? pocdehs van Zond wn >0,80 <0,69 por 29 ij SCHOOL JANVIER HI-FI lóO brilleglazon Onbreekbaar Gering gewicht Zuiver geslepen Been zorgen Md/brós|nenbraod «en 97.99 14,95 mofraui Klokstroat 4 X^ulmn in „Korantsews/ -- te Krulningen Nu extra speciale kortingen: <CHUIMRUB8iR«IO f2,50 par Res en Inval" Aamei Me» „Den Sp^ ■‘['SS! BANKETBAKKERIJ D/N HERDER Korf» Korksfraof 11 /O - Tol 2787U^ NU/KOPEN IS GULDENS SPAREN! De zeeymo<tervw HE0INBRIL gewicht* e.e. J- i. Iii do Takatol* Pends Batolr I wear ?V’ ▼indt 'r bij on* of Uw Tolet J ’/idrlijk januari 8 Longa Vorsfstroaf 57 On 63. Goat, Tot 2094 I MISf* 'VW jj Ntoawa f vaar rdarda BRKTTA M. IMS «•■parts m, inkMadi Vanaf vrijdag fm. dinsdag ant vaagt U slagroomMbak van 28 veer 24 cant per stulr (Hen Messen ipotten Ikelen A 8. zoler tnoiij LancAmo tMMljnr te ruim voorzien van Hen, onze monteurs helpen U ommezien „uit de brand”. FORD DKXTA D SM toatonrwL Fkimeee Ons ondei in ea -/AatwaeJdaa 08</4Tfdog, zaterdag, ZonnobteaoMfr. 13 I* 7 uur Grom— WoHjo 45 Tel 3383 Goes en een klein Hesje vtoeibere make up 4, mm^x'scooter of U/doch óók het m van uw defect wij gaarne voor Uilig welk merk PJL lAia MPJL ARSNDMDHUE8 or «delen mei vostges telde prijzen lg 3 uur woensdag kachels tegen bij J. A^jMg lot» goed vulpei Aardewerk Eetserviezen Theeserviezen Kop en Schotels Gebakstellen yC derstellen .'.Jt... Melkstellen en Bekers^.... Glasserviezen, 30-deljg Borrel-, Bier-, I Kristallen Glazen Kristallen Bowls/ Lepels, Vorki Vazen en Bh Make Up a/ Byoutei Reisnec Porten» Dozen f Foto-Ai moysaCT ’t goedeK «tlLange Vorst <5 - (jrWhs ln de door 2£0 bij rst 86, Goes 6 n<M» -■ -il 1 Naadloze A op^jortrdog 23 januari o.s. Laf l^'AANYANG 7.30 uur ui» i,r' K crópe maat. Zondagmis Dinsdag 8 uur Vrijdag en maandag 8 uur, zaterdag en zondag 7 en 9 uur Alle leertijden KIe LM gekt um die Weit Neut 1i der schonste Taf in meinem Lebe» lm Stens flUlt vem Himmel Tlritomba <9 Ik kou vaa HeUamd... AMM en», enz. tot 25 tót 20’/. 20 tot X*l» 20% 20% .- en Wij nglazen 20 ver beneden elke prijs 20 tot 30% 30 tot 40% 25% 40% 30% 25% 20% 20% 20% H Donderdag 28 januan om 8 uur fl Puccini’s meaeter» - werk me* opera- keer en orkest m van lome MAPAMt irote Morkt - Telefoon 2021 AAollestraat 32 a - Telefoon 4185 unte estr. Soes, ;f»,98 'brtai11 -■ t veer aw rffwiel. bromfiets en meter depertf, ^geratte l'p I De dagbledaa van 6 janvirt IMP meldden: ^«■nCHTlMO AJE.K (AHOT) FAILUBT VKRKLAARD. De afwikkeling zal nu veneer geschieden door de curatoren in ment” nent een waarschuwtoc «tin. geea verzekeringsmaatschappij maar een solver eoderlinge ledenvergadering kiest mies en de uitkeringen het financieel beleid, iheeft steeds een zorg- mcieel beheer gevoerd, tirteen over de diverse tweerte lormomee tot Jeikwefk Atvtstotol 1 kk>81 l»e Jaargang Ne. 2 PK DVTTKKnU „D« PBOCNDT- - GMA Nleewetraat 47 - Telefoon (K 11M» 8687 - Ma nor Telefeen Rfl Mtó. 8M4 VeropraMtog MJto exemplaren. Advertentie grto U «ent eer oaaa. Teerpeglna 86 eoto pee oam Voor Malta te telefonisch oMegevon advertantta «muivaarden *t> area enkele «erantweeetotoktoM BANKETBAKKERIJ Opn ■Goes, Tot 8886. SASINyMSSaMAM 1ME0 LINGAM /*NMtE SOSAaitoi’i :ÏV Rezr.:*' fzi »on BóliraryjM aq wegens succes pabo' v '5 voor 1,. De moderne zaak mot de ruime service Bij iedere doos •ratio een Atop Factor LIPPKN9TIFTJ1 voor TeL 14 jaar EEMJMNDVDL KOENE RUITERS 6/DT WEERSTAND AAN EEN /OKTMiDIGE. OVEMACHT het hülllss) Laat dit faiHtoei Onze verenigingSs met winstoogmeri vereniging. De al; het Bestuur, stelt vast en bepaalt dus zijf Ztj is opgericht in 1928 vuldig en voorzichtig fint Nlet-leden, vraagt inlicht verzekeringen. Leden, Informeert btj de bode\< versiering voldoende en JpM u Graag tot Uw dienst VKREN1GINO VOOR Em ERNtT-NEUBAOHXPORT PRODUCTIE SUTTERFLT uitgebracht door N.Y. Gofile» Alld (••hi|W.4n /4 Grotd Markt 5' Goes Telefoon 2326 ires, leder des enz. Luxe Post en Bloes Ibums enz. ed ...........j. Legb geen korting BOEKl/ANOEL Gaas /Popegooisfroaf T/efoon 2465 9 Jbmpoaznn »an /ï,- voor f 0,75 VOO» 0 gram Pato’BbJttket *an 9 l.J voor f 0,98 puk 250 gram •r al>rh. 150 pram

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1