I F” V Kerstmis 1952 Hed. Herv. 6emeenie, 0H0PZE6BARE HVPOTHEKEI P. ZOMERS ernis i fe i: r Prima Afbraak -V, l A r B. zz*^# V „ROOD-WI Bemckt de i welxe gratia voor leden rmso^* ran, Goes, Tef. ~i rzo,XK iiao.r. L z wc dGING VOOH w mb- er i ruSriwm koopt '2.ZJ prteaa" IHTM.5B0 Smit, een id 2175. r 4» dUVCJ JT bekoi 8 be th,' en voor 'ven R. J aat C. Dl AM. der gesel 4, Teh ren, -i sar 3.5, coated, paraattas. huwde dames, direct op zeil .ver ■four. Gaat 350 gram. S^fcpeel met vruch- C. F^mmuiker flM. kskmeel met vanille- 'Mker 98 et Aanbevelend, LEEUW GOES eernisseweg 97. L-'^Smit, I Nieuwdorp. I:-.-' Factor, Uwmake up. D. Rietveld’VHn Bruin ledprerf >gen -® rtiver- Lectro» v Stokmans, der geschikt voor kleuren- lat 12, Goes, foto’s, Brieven No. bureiu van dit blad, /l Hoorapparaten f 8.50. -- o, ''jjjngrfct 6, Goes. e koop: Een Spiegelreflex met Januari. dagen niet alleen opend zij 27 Dopes* op Wócns Alles mag voerd, ook in kleuren en les voor zich- ■digd worden. Wmf. S. A. van verplanke. sprekers -/eus uit 50J74 __ikte Gramo-J**^ Let wel: 180 breed, slechts Modevakschool, Kloetingse- ^*4. f 6.50. - -«Bé Volkswink^^, weg jq( Opgave van -i nieuwe leerlingen vóór of,u' Ook aparte Geeft Uw soon Ribmanchester" [naar maat gom laren mper Leel en Ste- ichtgen. lerseke; jaar, F. van i Velde, M. :rt, Nieuwerk^rk; ■r. L. C. A. van P. F. Beleefd aan- Radiolampen en Onderde-Elactrische Kerstbo en St Jasob-^en hebben WÜ voór jelk lichting v.a. f9.7Ji.'1 Technisch Ilufeau iPaf Magdalen Tel. 2512. toestel, van 1927-1952. €fe- bruikte Onderdelep "voor Stola een „krats”. Li vanaf ƒ6,- i tuks. Gebi foonplgtëh Bapötnan, Goes, itfaat 13, Tel. 2320, ai. Za in het GE Te koop: Jaarsma KacfieL z.g.^.n jéücwél 11 Kapel le. TE KOOP van woonhuis. Veel planken en nieuwe latten. Verder allerhande Geriefhout, koop: I.gsLz. Hgard— chel. - Te WerfStraat 8, Onze prijzen zijn «r laag gesteld, dat het-«fis onmo- gelijk is hierbij nog ge- /fr'L schenkeprie geven. - „De v Volkjrtfinkel”, Vismarkt 6, Vereniging Mm*0« Zuid- en Noord-Bev cp Dinsdag 30 Der. goedkoop. V DEKKER, Sehool- 19, 's-Gr*venpolder, Telefoon 335. Goes, Te koop: I.gjrtx. Trappaai- goede- machine. - Agept van dit A-c/7> Jblad teJOttinlngen een half jaar schrift* garantie, met leren tussen- JLyiaoV, voor f 18.90, levert U --poiirt- sen op ieder paar Schoenen :oven f10^—."Smit, Schopn- rtanJafr"'Nieuwdorp. /rJ sinaasappelen. Mandarijnen I donateurs, I Dec., 8 uur, •hof te Goes. BAL NA. téhnt „ROOD WIT”, wordt Donateur of U<L Het ouifoor, merk AkETC., L&s. dfes: Q^FTintermóg*^- *dk> is 'n kostbaar begit ,aat er niet aan prutsen, Like reparatie wordt door, c- na persoonlijk en met de*fft,J meste zorg uitgevoerd, lug, billijk en met 30 jaar rearing. Uw toestel wordt rijer als njeuw bjj: Radio De Goese Gebruikte Lareman, Goes, Zuidvliet- renhandel C. Dronk U»at. 13, Telefoon 2320A. de Ruyterl^anr^l KMtX». Ons werk is onze verkoopt -gebruikte litpit en prijzen. een van de feestdagen een pri ma blik. Hero Snijboontjes, SpercieboontjeS, Doperwtjes Appelmoe^, alles van het wereldmerk. r~’ e bevejetid. Snoep, St. I :tpéat 50. Goes. /ro Prijzenslag No. 3. Gebor duurde Slopen, ruime maat, dechts f L9».'- „De yoP«> Jti wirjfcrf**;'Vismarkt öf So^. f'o IhUzcnslag No. 2. Geboj> om advies jen wij zullen U duurde Leeuwen Lakens-. 1130. Te koop: Meisjesn mutjje, Tft. 2 jr„ g iptefmantel, maat - ’s-H.Hendriks- derenstraat 9, Gogfi^V' Kuup; Den Gpicgeueiiciniiei uauudii. vua ap<un»<. ---- f. V leinbeeldcamera met Tes- lessen voor oudere en ge- Stencilwerk, correct uitgfr- e - -- -- J- J- ---,“=rd, -- tn u geïllustreerd. Overtuigt u B met een proefórder. - Co- si pieeriDsitfiUng Goes, Grote (1 sas7/<rjg 0» voor r aou,r •ER laliegangesb. 26, Goet ItUIM MiariCMil M83 badinrichting aan de II ten markt zal in de II Kerstweek wegens slui- U ting op de beide Kerst- «e- B n op Zaterdag I iber, maar ook dag 24 Deecm- U 1952. C./ C. Ch. N. Hejjns- en L R. Boon- fe. de Vos. ]tV. F. van jaar; J. F. A jaar en Q. /20 jaar. J. H. E. La 8. M. de Koster, 29/jaar A. Goud kuil, 25 /jaar >n Lu tjka, 19/ jaar;J. Djjk, 30 jaar en H. Kool. 20 jaar. Overleden: Pieter V' veninek, 88 jaar, je v. J. Goeman, te lts Franken, 6 >n. v. J. M. H. Te koe»: Z.g.aji. Moto?- ia“®n2 Verpleegstprsschor- sproeier, inhoud 200 L. met 7 15 m. slang en sproeigeweer. Alleen. „Zebe-Huis”, Wijn- Z0/ Hamer, H 73, Nieuw--J““ Voeteneind goed al goed Wollen kameelharen Pan- Jf tof fels, maat 20-23 f 1.95, v 24-29 f2.50» 30-34 f2.95, 35-40 f^.50, 41-47 f3.95. Alleen.bij: „Rial", L. Vorst- steadf 85, Goes, Tel. 2175. Ér is gelegenheid tot plaat sing van leerlingen voor de knip- en naailes. - M. Hoog^steger, Voorstad 34, Sneeu wschoenen voor beren f 4.50, voor Kinder Rul f4.25. U er wel eens ernstig bij welk een gewéldig gebeuren dat Kerstnacht, toen God in Zijn onuitspMR^^^^| liefde voor de wereld dus ook voor or^^H Zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een iegelflM die in Hem geloef, niet verloren zou gaa^t, maarl het eeuwige Leven hebbe. Hebt U daar wel eens heel ernstig over na gedacht Want het gaat ook U aan ,j3aar ruist langs de wolken een lieflijke Naam, Die Hemel en aarde verenigt te zaam En de Engel zeid* tot de Herders: (Lucas 2:10-11) „Weest niet bevreesd, want zié, ik verkondig XJ gróte blijd schap, die heel het volk zal ten deel vallen; U te heden de Heiland geboren-namelijk Christus, de Here De Here Jezus kwam op aarde om de in zonde verloren wereld weer terug te brengen tot God. Luister, Volken op aarde, bij Hem alléén is red ding Alle noden wil Hij op Zich nemen Onze zwakheden en ónze zonden en ónze ziekten heeft Hij gedragen; en Hij leerde en verkondigde het Evangelie van het Koninkrijk en,.,.,, genas! (Matth. 8 17, 9 35.) En leest U nu verder in Uw Bijbel, dat heerlijk Woord van God, hoe Hij Zich tot 'n volkomen Offer Voor ónze zonden gegeven heeft tot in de dood aan het kruis, doch Xawvnds 8 uur is opgestaan en opgevaren ten Hemel om daar voor de Zijnen plaats te bereiden, opdat ook zij dóór mogen zijn, waar Hfj is En nu met Kerstmis, zoals trouwens elke dag en elk uur, komt voor ons weer die dringendste levensvraag: „Is de Here Jezus oek voor mh geboren T" „Wil ik Hem gehéél toebehoren Als we daarop, op die vraag, door Zijn genade, van harte ,Ja” kunnen antwoorden, dén is het goed! Dan brengen we de Kerstdagen ook dóór door, waar we over de Here Jezus horen mogen, en zullen we déér dat er spo Gez. 1:7: „Ny hebt gij niet te vragen? 3 léér, én aan het eind van ons leven, Ig wezen kan, kunnen zingen of God wel vrede biedt: ,Zn mensen welbehagen V zo klinkt het EngTenlied. ’t Klinkt voort, waarheen w’ ook. zwervéh, z uit Bethl’em Efrata; het klinkt ook onder 1 sterven nog in óns harte na lejbW'f 16.90. leem zelf een warme „Zebe Vorststraat 85, Ribmanchester” Jekker mét -1.-. wollen voering, naar maat, tSevonden: In de Kerklaan ijzersterk, met 100 ga te Héinkenszand, een Heren rantie, slechts f 39.90, extra 'Glacé Handschoen. Tegen koopje. AHeen „Zebe-Huis” ‘:osten terug te Wimgeardstraat 49, Goes, - jJXT meter van de bushalte. A#es franco huis. /V-/< „Sanfor Overalls”, kZimp- vrij, sensatieprijs f 12.90. Khaki Hemden, niet te ge- ‘ove^-M-SS.. E<tfa koopjeWittÉ -4» khaki Dames- en Hereostof- ten (in de goedofnodeUen). rvucxui. „r.ejc-uuis o 1JI1- gaardsty. <9, Goes, Tej. 2504 IGOpréter van de bush^te. ^Jfes franco huis., ri. Prijzenslag No. 1. Gebor duurde Lakens. Let. wfel: 180 breed, slechts" f5.95. „De Volkswinkel”, Vismarkt Te koop: Philips Hoogtezqn Ultrasol. Ln prima stóat. Zeer geschikt voor baby’s. Brieven ïfo: 51-9 bpnmu vandit-blad. a/l? J Warme Pantoffels, ip.. 4ëer an in wol, lage prijs, prima dames f7.50. kwalite* oerlaarsjes v.a. r J, - lal”, L. Vorsf^ Prijzenslag No. 4. Flanellen IURGERLWKE STAND VAN GOES 1 en met 15 Dec. 1^8 n: Cornelia I. v. L. H. Wir Visser; Rik, z. J. v. a. Pfll en A E. /v. d. Wegé;\Marianne, d. Ar. A. Hartmép en S. v. Gfemert; Eric EnUle, z. v. J./Noote- J boom en'J. J. Pan tbs; 1 rinus Cornells, z. fv. M. Duilemèn en C./ C. Openneer. OndertrouWÉ aar' en man, 19 jaar; 25 jaar en Kalmthout, 28 -veen. 2^ E. van Ketel, f Getrouwd J. Fleur, 28 jqfcr -7 jas kill Va la» met ingang van 1 Januari 1953 van 58 gebracht op ten hoogste 158 dagen verpleging 3e klas, uitsluitend op medische indicatie en in een erkend ziekenhuis, ingaande op de datum, waarop men bij het Ziekenfonds uitgetrokken is. (Voor psychiatrie 30 dagen.) De contributie blijft ongewijzigd. 2e. Dat de leden van de A- en de B-Verzekering ge legenheid hebben om zich voor een uitkering in de C-verzekering (bijkomende kosten)' te ver zekeren tot ten hoogste f408.(thans f200. De contributie blijft 5 cent per week per betalend lid voor elke f 100.yitkering. Inlichtingen bij de ondêr-afdelingén, bij de boden en Op bet kantoor. 3e. Dat het kantoor gesloten zal zijn op Donderdag 25, Vrijdag 28 en Zaterdag 27 December 1952, en op Donderdag 1 Januari 1953. Op Woensdag 31 December 1952 is het alleen geopend van 9 tot A2 uur .vjn. 22 December, 7 uur n.m. Ma- De Prins van Oranje, Kerstavond Ouden van Dagen. 23 December, 8 uur n.m. De Prins van Oranje, OPEN DEUR KERSTFEE Een arts, een huisvrouw, een verpleegster en een a nemer beantwoorden de vraag: „Wat hebben wij het Kerstfeest Voorts Kerstverhaal, Kinderzang Kerstspel. 24 December, 11 uur rum. In de Grote Kerk, Kerstnachtdlenst, Da. Odé, K< EERSTE KERSTDAG 10 uur vJh.: Ds. Metselaar, Koorzang. 3 uur n.m?: 'Kerstmuziek door het Goese Kamerkoor-' o.l.v. Adr. Kousemaker. 5 uur n.m.: Ds. Strating. :ZS. TWEEDE KERSTDAG: Grote Kerk, Kerstfeest Zondagsscholen, 16.30 uur, 18.15 uur en 20.00 uur. Kjx^pt het Kerstnummer vaa „DE OPEN DEUR” De Toneelgroep „D.I.ND.OA.” te Vaassen (wat speelt voor liefdadige doeleinden) vraagt Zeeuwse boeren- kledLig. t.w. voor boer en twee zoons en boerin en twee dochters, voor opvoering Van het Zeeuwse Toneel stuk „De Zondvloed”, op: 5 Februari 1953. De kleren worden kosteloos afgehaald en op erewoord kosteloos terugbezorgd ih dezelfde condities. Adres: E. Nijkes,"^ Tor^straat ^Vaassen (Gld.). beschikbaar op\ WOON-. WINKELHUIZEN^ en BOERDERIJEN^ Halsterseweg E 147 yZ Bergen op Zoom te HcÜnkenszand, een Heren rantie, slecht* f 39.90, extra koon i F» tic” advertenji -jpaën, A 2, Heinkens- ijes v.a. J9 Goes, Tel. 2175. Lakens. Let wel: 180 breed. Te koop: Postzegelverzamp- rP*. ling Nederland. Uitsluitend winkelAv^Vismarkt 6/^rs. mooie zegels, -Waaronder Cadeau ’n mooie Ballpoint^ vele complete series. Brie- NpASl-lO bureau van diUJlad. Prijzenslag No. 5. HolhrbcTse ---- -- Theedoeken, gezootfid en ge- Bananen, de bakende kwa- lust, 79 cj^-j stuks f2. //A/ „DeVpHC^winkel”, Vismarkt Verloren: Zondag een gopd Kettinkje met hanggr tus sen Kloetinge ,-efi Goes. s Tegen grote beloning terug /^«te bezorgen, Lewestraat 28, Klpefinge. i ^Wanneer U slechthorend bent, kan een hoor;,' U veel levensvreugde her geven. Vraag Uw oorkrts f 7 het allerjjéste apparaat aan- .passen. - r CepHale, Lange Vorstjtr. 81 Lame Ftttingtjes en 'Lamp- Je* voor kerstboemveriieh- ting. - Electro-Tochnisch Gloednieuw toestel, bijzon- ki Bureau J, A. Stokmans, Magdfdenastrat T*rZ512. voor 'eland, 1952, de „Prins van Oranje” te Goes. Verkorte Agend^/// Opening, Notulen, Jaarver slag. Penningmeester, Ver- ijjk, 23 jaar Jtiezing Bestuursleden, Mededelingen. Mevrouw - N. M. DE DREU-SOBIRrI*0^ Kleine Kade 15 te Goes, vraagt voor so spoedig mogelijk een te NET MEISJE/7X' halve dagen of. éér WERKSTER tt een paar morgens per week. Een ruime sortering Bakovens met of zonder Marini gnsaansluiting, Bak- en Cskeblikken, Wonderbak- cjw pinnen. Uitsteekvormpjes, gg Gebak- of Garaeerspuiten, yeri Mayonnaise- eu Slagroom- - kilteers. Borstplaat-, Tul band- en Springvormen, Brisodroosters, Frituurpan- ntm enz. Vindt U in de van oudé bekende zaaW/^ 4. A. VISSER//> Lailge Kerkstraat 2ri^oek Opeè Bépegaaistr., Goes, Tel. 3036 Tg koop: A pchtgfn. v. J. M. H. Ewijk; Dina van de jaar. echtgen. va lurg; Gerrit Flik’ '9 /uur, te Fr^ns v. d. Maas, 75 «chtgen. v; W. ClementAbe Waarde. Verloren: glacé Handsch; beloning^tertg'te. bemorsen rote Marlet Fe koop: Alles in zëergpede bij: le Qostdijkweg 3„Oost- G/ote -sortering Herenhoe*- den, Petten, Shawls, Sok- Bretels, Sok- houders, WeTen Kleinvak- artikeJmtT- Wed. H. <te Kok t^prigaardstraat 7-9/tf^. renhandel C. Drol met

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 6