B hl I I'' Blanker*» Dranken? »Net Meisje litftt voor Mnkelmritjt. oo* genrgrn huithoudriyk weri ■nichten r r “-WSSSS-. ERS Fa. A. M. VERTREGT Co. M. DE DREU Co s N.V. van „De Bevelander" J. Aa VISSER }DE SPECIAALZAAK IN Xjitslag Botedetterwedstrijd van „De Bevelander" L 84 KLEDINGMAGAZIJN I II “*-S?L- - h at 8» Gom. ZET vermaken en repurerM.^ TE KOOP L'fA AAHDBEIPLANTHfr Madam MoutAL Van prima gewM en kerngezonde plan tea. BIJLESSEN WISKUNDE wordt voor leerlingen middelbare- No^M en Mulo-acholen. T* k““’ Matrul'0 DRO' G^¥X>.Im1 de B 18 jawM een boa Kok, wicht uit- door r-tnek rupetuetallstloe Tientallen van deae •t GOE8 :v> MID Dl COl I WO1 Kinder- A D V Eff TENTIEBl AD VQQR ZUID EN NOO W 0 Pl VELAND xméhmc ZaJMfreg. /J>P- Kerstbomen vanaf 75 ©ent, kens en Slopen. Zie hier- kerij van J.Réijei 2667, Bk*misterij, De Ford-1 II W kornet, V kuntT| ever een HET RE8UL’ Degene Aardbeien planten, kj OIVORMDE ZONDAGSSCHOOL GOES j huis aan huis-coUecte voor de ean de Zondagsschool heeft per m. per m. per m. vanaf vanaf 4e Jaargang Me. SI IS Dec. *83 rnpetsïlrtJïT^ 199% MEER 13. M. H. M. iu. vanaf Hemden tiet, Van MeUestraat 6. - fel-- - F. J. Namelink, Heemisseweg 90. J. M. de Regt, Blanckstraat 10. t. Goes. aanbieding in geborduurde Tref- No^. te iyc-wic, LuiuvuQMusai to. iberg, Matth. Sm^angebuurt 19. örl*! r» T.aUagfroOj XX Heren Inter- (tis Breng uw kousen ter repa- - (ratte bij „Rial” en u ont vangt tevens een «paar- 1 -~r? gratis nylons voordeel I kousenspecia- ifnge Vorststraat M,//, Tel 2175. Z^7. DE GOESE GEBRUIKTE GOEDERENHANDEL 22. Gees bloeiende Hyaninthen 40 cent, lengstelige E Tplpth 20 cent. beeft Ae koop: j Handwasm/hinp m. wrin-/ ipênfiets; elects V.; Linnenkast; bloeiende Tulpen 29 cent, voor onze etalage, alsmede krullers te zijn i vanaf de heerljjkfc Kerstkrans die iq et. per stuk, Darwin U grattt wordt aang-1- - - - /Sb jddf 't Interlockhuid Rubberlaarzen en Over- (schoenen worden by mb volgens een speicale me- oaniseerd. JRial?/» -. 85, Goes, Tel LANGE VORSTSTRAAT 94, GOES, TEL. 2938 DEZE WEEK BIEDEN WU U Prachtig Pyaxna Kepec.Flanel, 89 breed, per meter Pyama-Flanel, 70 breed Prima wit Hemden-Flanel Prima Jaeger-Fland Meisjes Pyama’s Jongens Pyama’s Dames Nachthemden Jaeger Jongens Hemdjes, km. Jaeger Heren Pantalons en C. Molton Kinder Dekens Wollen Dekens Gestikte Dekens rvan banket, ge- gram. - 't Inter- AM Duonoere aanbleaiiK Een prachtig Treffer-Lakei met ajour, in 2-persoons. met een gegarandeerde le flinke vensduur van 15 jaar bj, Koping Hel p*0M aan .Uw moet De prtjs van dese hwta Ila ties bedraagt slechts f 3259^ 'Passen op alle Fordeea Major Tractoren, das ook op bet nieuwe model, type 1992. Levertijd uit voorrang of op neer korte termijn. WtJ kunnen eek neg aanbieden 2 stel, aleehla seer weinig gebruikte Ford-half-track rupa- inatalalttea veer de prtje van f 2299.—. OFFICIAL DISTRICTS FORD TRACTOR DRALER VOOR ZEELAND ANJELIERSTRAAT 1—7, TKLEF. 2441—2442 QA*8 FILIALEN: KLBURG. Zustersir. 32-24-39-38, Tel 2972. INGEN, Singel 129-122, Telefoon 2266. KIL. Nieuwe Kerkstraat 24, Telefoon 4. Bernhardstraat 25, Telefoon 281. Doch dese worden U rutrffichoot/tvar- normaal gebruik, voor dt gfied-dOor prijs en kwfcHflnt. spotprijs vsn f 8.95 en gratis Uw Bontmantel als Door Planten en Bloemen te kopen direct op de kwe- 1. TeL gulden. -Liberty", Koning- ---- s^Mt^b. Gom. Grote voorraad witte Cr^WM brengen U een ■airmr|g^T>a<g: gen tjjj. Kin- .7 ---- Brieven ondw.^ Badstrffen, 51-j^K bgrMu v. d. blad/TF. faair echtpaar zonder kin>^* deren zoekt woonnüaatg Tn (stukjes vanaf LI.bloei-"ake.nl Snoep, St. Jacobstraat 50, Goes. Voor de aanstaande feestdagen zijn wij ruim gesorteerd in verse ten, Spruitjes, With f slpr^Bloemkool, enz. enz. „MARANATHA” Voor 1 dtg per week Allen die hun bijdrage gegeven hebben, zeggen we hierbij hartelijk dank. Tevens delen wij U mede, dat n<~*" de Kerstfeestviering tal plaats hebben op 2e Kerstdag In de Gr te Kerk. Aanvang: 4.20 uur voor de kleinsten,l| 8.15 uur V9©r de middelgroep en 8 uur voor de groten.1 Alie oudefs en belangstellenden xjjn hartelijk welkom X HET BESTUUR. ^ëvr. de Looze, Vogelzangsweg 48. J G. v. d. Klooster, Lange Vorststraat 112. X de Puit, Marijkestraat 22. Wed. v. d. Vreede, Westslngel 176. A:\Smallegange, Naereboutstraat 55, 'obse, ’s-Heer Hendrikskinderendijk 12. (remer, Scheldestraat 123. Setiet, Van MeUestraat 6. lafelse, 's-Heer Hendrikskinderendijk 20. Regt, BUnckstraat 10. J. Smolder Mevr, van Wed. M. K A. J. Groei B. Wondergt A. C. de Ki «S-HEERENHOEK C. van Bremen, KLOETINGE: K. Inla, Parallelwe ELLEWOUTSDUK A. Baas. KWADENDAMME: L. Reijnders, DJjk B lik Mej. M. P. Wouterse, w- de Punder, Dorpsstrai A. Menheere, Lange Weei ■s-H. HENDRIKSKINDEREN J. Kole, Dorpsstraat A 15. WILHELMINADORP x M. v. d. Velde, Kerkweg B 100,\ W*MEI'hNJ EMebaard, Dorpsstraat 94. Mei/'C. Hogerheide, Bierweg 22. PHAARTSDUK F J, Sinke, Herenpolder B 118. Aan alle prijswinnaars is inmiddels een aaAjt verzonden. Tot onze spijt moeten wij vele inzenders teleui wegens het opplakken van een foutieve letter. VOOJ? DB A.S. FEESTDAGEN elamen vanaf 75 cent tot sortering in Theedoeken, derwaIen. 5 gulden. Bloemjs^ij Baddoeken, Badstoffen, ki_s h—» Pytam^aVaTi¥75, Kerst- Grasliouen Slopen enz. met Kerstkransen. - 1 Ib- drlockhuis, Gom, /y b sUn seldsaam, maai ‘t Interlockhuls heeft ze. .v Voor het koude weer prach- e Groen-li^e Interlock Damm On-1?1 v lojfKttp-^jurken, in alle maten, zelfs tot maat 52. Zware^ZTL C/—■-s--. \-geplatteerde Dames Onder- ®egin y*®***1^ jurken slechts f2.98 met Kerstkransen, t <n- Mevn Roosdorp, Tulptó. 18 Goes t;IPrima Wtaterk^tritba- Te k oop. Eengoede Kinder- mes interlock Hemden en PiCCardt£tr79 78\Directoirs, in zalm en wit, n‘L-° --s’?*‘.[van maat 40 tot maat 52, x Dimes, weet U dat Snoep slechts f 1.98. Heren Inter- - Sinaasappels heeft, CarlRe- lock Sportbroeken en Hem- Grati neras, van 10, 12 14 voor den, slechts f 1.98 met gratis - 1 gulden; Mandarijnen, 10 KersjJ teilock-|«V« bU ”Klal en 12 vooc I gulden. Luxe hurS; Goes. /VA I - l?°^sUtnra.tDMe nuul^oorTd uw St^cobstraM 50, GoéA/lOnderkleding DameSj «^e« u» Ladders in uw Kousen* ren. Meisjes en Jongens In- Waarom dan ook lüet zo’n terlock Onderkleding, aan - ‘Jige prijzen met etui gekocht, 95 cent bij gratis, kerstkransen- „LiberJ 11 11 leooblo^^i^n- maa^’’. ^•s-S'He iiidenf iserven bij Beuns^ishandelkjpderefiauk 35, Go -^.zjstJpcobstfSat 30, Gpfci iNetMeiaje. leeftijd ier U voet de Jubileum-aanbieding. Dhzfe 2Oekt een nette vrie ig een nieuw maand °P alle voorkomend Goes. Brieven ond ïb: - Toos van Calmt-|Vi Keizerstraat, bü _deïh Goes. C ‘landsedjjk B 113. B 78. ie B 160. •"t L99 f 1.39 f 1.69 t 2.19 f 4.99 f 3.99 f 6.95 f 1.99 f 4.59 f 2.95 f 29.90 f 22.90 «pbon ergtr niet. Ganzenbord an «Art trala /«knzJawak en—lan tellen Gorse en Gfdiifilrfidhtrdel Wirt U dat Brandewijn het oudste meest doeltreffende mi is tegen roos en haaruitval? Voor 95 Ct. beeft U een - r bjj „Liberty? WIDem Zelleweg. waar men by ra.mi WAmb ZeUeweg, dia bQ sneeuw of ijs gans rabe- *C*L_ZZg. I ZeUeweg, waar Web de Gemeente Goes hoge strgatbelasting wordt F*; Mag. JDe Vlinder", Lange 7 Vorststraat 79. Ook tele- de fonis^^ie- bereiken ander^ fer en Gouden Toren La-Mtarte Haarkrullers blljim de beste en prettigste Haaf» sinds jaren 12 voor één GEVRAAGD: weptns hewelO* -f y een net meisje Md 8-3 eer VAN WITZBNBURG Gynrpocrtittaat 19 Gort Biedt zich aan i onder no. 51-7 ben au van dit blad die Mj. voorjaar Wenst aan te i deze bekomen bU: GOEDEGEBURE endorp, D 7, Baarland ‘elefoon K 1193-284 Goes. Condities ■s, Lange Vorststraat 37. - Joost, Heernisseweg 173. lempe-Oele, ZüidvUetstraat 48. Leliestraat 44. Kamperfoeliestraat 28. - ^urg van Horsighstraat 9. Tren. Meisjes en Jongens In- practisch plastic Kousen- zeer voo !nt by grat>^Kerstkransen naar) Koningstraat .^J^ftïterlockhuis, Goes/V^l HanüwMMi 'ékoop: Witte Bruidsjapon, lerjzöRi en nog vele andere spelen 1 'zynde Hamrdk^. Tfê istr„ Goes, Tel. 3989 Goes Brieven Uefst met£„ foto, welke op erewoord IJ 111 f. IftirXijUZczoRden ondea*^^ <54^5 bureau Jelieimhouding s pader overeen te'p. A. de Witte koopt «diepen en Kalkoenen, komen. Zolder- en WrnkelotM-ui- v. d. Bliek. Schens zoekt een nette vriendin Jumbo en Homas Spelen brengen sfeer en gezellig heid. A I Ruime sortering m Sjoel bakken. Knikker borden,4 Voetbal, Tafeltennis, Jokari en Monopolyspekm. Dam. Dame»! Voóral nu Sch^ en ^Hatne,-Gelei voor Uw hande, ‘.Te koop: Een in goede staatDernrs, wanneer U voor de zynde Haardkgchek Tehe-feestdagen nog vragen^ L. Vorststraa/jpe (Hoedje wilt kopen, komt Naaiwerk een verrassing. 51.6 aJu Mreau v. d/Ultltt. Jongeman, 35 ^n^ooTmXen ^vc^aX^^^ - /ZyR Ornaat 44_ Adres: Geleedst, Gebakkast, iets voof H.H. z De Goese Gebruikte Goede*-Westwal 79, Goes, na 6 uur Banketbakkers, maten zijn: z T- Voo_ benhandelC. Drahkers. M>«Vbnds thuis. |hoog 1.75 x 0.70 x 0.70 m, L dagen Slachtkonijnen, Kip-fei-jia^^‘terlaan Wegens vergevorderd m4- ^riJ8 12? 00' Tekc"b?[^? en Kalkoenen. - Gebr.Th koop: Prima Frambozen-seen voordelige aanbieding 0 F 0 ~°J j?o< 1 -d. BUak. SchenuMtr. 53.'olanten. Mailing. Broituse. Dameshoeden, ook voor de and*re goederen. Alle prima p WMsm Het b BB».-— Mm? T onae extra KerstE IMMedert 10 gld d* ahstMdt. ontva cr een Dorps- jonge ipolder. Spiggi

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 5