ft. FLITSEN is niet moeilgk t rura-ArrARdraa in vele soorten - V99Trodig^ /*M file. la de bekende mdrWu I s AKOVENS I I VAN SABBEH I ^<]fIJNE GLAZEN -,.W KERSTBOMEN Ft OUDE JENEVER IJiHirsïi Wijn- en X Borrelolazen ▼anWitzefifairg dANZKFOOKTSTK. 6eil - Tihfiie SSM De Kleine Bazar afb .*B04b0m 7 Fa. A. L van Mello ■MUtieHam p Gees UM. 2021 kucht%ana^ MHlilMM^Éi «s^b;“-“-h7 Tam. KKaSELAAR. SRONKSTBA Dl- K 1104 Dr. DRUKKER Merison’s IJzerhaadel cv. Er is een^z^ ■B groot vers€nil|nz“ Pracht partij KERSTBOMEN Kerstmenukaarten bet au cc sa vou Uw KerpCdtaer, Peso ^SpkttL DeecMg hlorophyll-tendpasta vendion de waardevolsta.namelijlt Mantel» Rokken en Blouses d. Weele Voorstad 12 AT) BH II Mtoarlqk RAPIDEX r f, B Voor do Feest Mma£Z~ Orate aartatev I Gebr. HUMAN' postwal 11, Goes, TeL S376 I Kinderkleding Regenkleding Cocktailjurken A. PAAUWE - GOES> Kerstschotel Kerstsoepcomplet Zorg dat *traak Is! Kerstrollada Damessehoeftfes ontvangen vopr Npekta f 16,50 K datpuiB Alisea K ana SGHOENHANDBl, Schaap, Goes Japonnen Leijose’s Cafetaria, Laage Kerkstraat ITGeen Spreekuren vaBziS December tot 5 Januari •n dennengroen H. S. DRIJFHOUT, Wijngaardstr., Tel. 2289 SPRINGBOK irmt is •iitiiiif Kerstaonbieding M. SIERVOGEL - GOES SCHRIJVERS StofftaboiaGses l OPRIL MARKT I 04 de Kade) j I Teft-jbon TT3t De - 7.’ bij Uw aankoop Telefoon 2665 BRIL m<t d« maaltia feastdagaa vgn het /ear. Ml We ••laig kladlng V Vfrt FRANS LEIJNSK EBN HEERLIJKE CROQUET GRATIS laricM mi it turn m MMiwrtanf Voor RCRttrRa^/ brillenwerk WHIM III IM UI ZEEDUFFBL GOBS Kerkstraat 8 PIN ■--• IT D# zaak die u «en specieKersbrerressing bezorgt Buitenlands* Vis-Conserv««t voor do a.s. Feast W| Ma'am U» Allot tofon apoclolo Docomborpr| Voor Iota mooin, aparts »n goods, slaagt U toch het bost bij K Wilking, Goes praettate teecM eaor <fe«s r#d 1}2 0» teasd f W ate maast BMOB19 fUKHtY WATUtOKHT root SportHoding.stpfen ^S tWWss.asVsSH" KBRSTPQTJES en -SCHAALTJES ff n«Nm géén risico, haai 't fijnste bl| W« hsbbsn egn «««r goede onlleetie WEGENS ENORM SUCCBS kerstkaarten KERSTUEGTUUR q j KUNSTKALENDERsA^ SUCCES AQENQA’S KANTOOR AGENDA'S J. DE JONGE GOES GO“ Raa^ maar nergens beteren goedkoper I 9***^*k*' /EDEPfêNijx VRAAGT SPRINGBOK I Keus* mH duizenden bomen ven mooie kwaliteit ds de en 31 xen X. I Oplaag 18.600 exempt. Keeststav^n f |Wi»>vw Ate &lm GakdsIq* i Zalm Lsece ItaMrut BB T.Mwa 2244 iaalxaakvoorUw Grote sortering Bakvormen, Springveemea Garaaerspulten. CremteJoppeM ana. GROTE SORTERING DVItaifD CROQVRTTR* pees» to# de ooripe fcaerpratu i van ecu PUMA PATATBS-KBITBS Zorg dat U ar ook bff bent •ebakken Kerstbrood SMAAKT BBfiS^O LEKKER 11 Het oolgond r^anaw van _DH XVj •erwKjnt 30 RUIME KEUZE lateeaMbermn Vseetaw trttfaak Bala, jfcil^hamjp ■Unbrnda, Intena Korenaar, Oltfasst Swart-. Gaud- «a Zilvermerk Wtaatkw, Rood- an Bmaaimark BdU an Dunlap tempo aa Gates. Maan Mtan teateme, Victoria en Diamant CMa Ceteaatfu Gude Tlak WtfnaM tesfeHk Wigrrtf- an Extra - Hastrvtat Oude Jenever an Hartsvatt Populair Hoppe Night Cm aeWED.QDOMINICUS Vaor <fc U. /Wwdapan hetende Bosjes. Onze diëntèle van Goes en As. Zaterdag wederom M apafceep Amctmk-an Him rnadc Klrsfe-— - --n Eton POunsw nUUNBtt PRQ8BER HBJ BBNSI <VoM sees 1 soar onze prachtige colttche Zaterdag 27 Det. £a. GESLOTEN J. 8. HOLLESTELLE X GOBS Machinaal dan gtenedea Paling. sender vel of graten Verse gesel Diverse sooi in Mik Kreeft tn bl 8ardatlerlni GaffelMtter SinörsMntld Dunne en dtete geoooMe Paltag Welhnacht.tollen mat «n zond.r ..m.ndel.pUe Beat Kr.ntenbrood (Feeatbrood) Melk-Wittebrood Normaal Krentenbrood Gladde Puntbroodjes Kerat-timpen Kerstkransen on Zweedae Kerptk, KereM&aetnn M >tetel uWvearite r»o«« Koratoubllea 9auayaanbro«djoa Zout Gebak Keratkran^jea (Koekjes) Opgemaokte Kerstcake Rozljnen-Caketjes Amandelbroodjee KeraSg«ba*jea met Naaste** KerVtgebakJos Zoela U klet'een verbluffende keuzo, terwijl do kwaliteit uitstekend is I Soof eahter Uw .orders TMOIG os, daarmaa btevordert U teten Vlotte bediening Assasde*- M Ums Hoedjes. Use en Bsnteas, Is temNMb Gosk, December IMS. fMiaaWaai I - Ne» m *V7tarlaan 40. - VwtiWt 39-40 - Oom - Telefoon 2S53 tesa een f IJ,75 tot t wear U uit drinkt amt ds aj. BHitesgsn Hot oataaht U dabbai- lokhor oit asn, pass» LET OP! LET OP! Hier zijn we waer met once KACHELBLOKKEl^ AANMAAKHOÜT Wy hebben zojuist ww ’n wagon prima Assmaak- hont aangekregen. Dit kunt U kopen zonder verplicb» ting tot bijkopen van blokken. ’s-Heer Headrikakinderendijlt 104. Telef. 2924 •■.■r a*11.1 i; ite -J■■■■O '"9 - - Klojtatraaat 15, Goes, Telefoon 2471 verwerkt 50 gram wol in SutenatiazK 1 recht - 1 averêént, vlak en rond. Stuurt dem ad vertentie aan de importeur: SCIIITI MKMIEMIIEl bestaande uit gekruld geha een •oeppijpi* voldoende 11.25 4 5 »Mn»to vlaeapamn ol jpaclsle Keratschotol voor f personen passelfb op iedere ootttoMfoOittg f99 *tKersfmonu Vraag oase arulle KerstfoMer mol volledige reseptsn voer tel Kerstdiner. Meek gr egp saeees pan en /- •etrlg gekruid, keet 00 klsar. Rund j/i Verkent I 2,30 por 500 gram bestaande uit gekruld gebekt, peul et en 6 por». iwe VUmingaeweg 274, Middelburg. Hier zijn de bette Idtit (en tpuHon) voor Uw Kertfdlner Neem een molt ituk Rib. Lende Rotblol el Fricandeau, maar denk vooral aan een 1/ en/ge mei Vitamine A en D. e USMNo. H tewMken DnsMa LEUKE Lange Kerkstraat 94 Telefoon 23M Neegaé i. DropwaMs 2# op. VLOKKEN BN KCABELA 2M gram 4g een*. Bookworst nog 7» ceet por stak laters VlMOwasse rwfeg gesorteerd. PBIMA HOLLANDSE REUZEL Bene week per 504 gra* •2 cent. - --1 - »e0orTeera Likeuren ee Advocaat. Dtepvsleo groenten, «nepte sa Fnrit. Versorgde Voedtngaaaak van Aa. Utordag bg spate »p een eau portie rsiMd. rATATaa-rRiTRB, aait aaaaujaa liLFHLEEICIIIIH ililll Ih'|Itilïilïll welgemeende dank blijken van belas ee deelneming ty ziekte en na het o' van ome geE-fda Vader LODEWUK néss >len, A/dntkkeu Vorgrotoa Cttekst In 4 telteh) VOOB DE KEB8TDAGKN DIBHCT VOOBBKEL' MS gBtet Vaatte Mteta IB cent. I» fr, 1M gr. CHOC. KOOP IN 8LAGEEU KORTE KERKSTRAAT 7 V«sr de a.s. feestdagen een l<ét«r stukje Vlees of een igpe Rollade, primp kwali teit en billijke prijs. Een mime agrttrigg RUNE VLEESWAREN o.g, Gebr. Eoateaf aa Rol- ladte. Ham. Pekelvlees, Snfj- wwpst, Leverkaas, Teug-1 wepst. j.wnchworsL Boter- Zure Zult Otate heerlijke Hamwsrst als weekreclame: 26 ct per 1M gnugp I M et. per 254 grass Prima Rookworst, KMiie 42 ei per M4 gram. Prima BladreszeL S3 et por 544 gram. 0*6 mi» Vleet- igSjei'slechts M eest pmstaL A tnhevuleaA vj dan 30 faar 9 Uw Ktrtttafsf v» Goed wonder, e> goo* niets boven dors Keepte Wijn vqn Qvd. Vol en ■ee» on zo won derlik zocht MUSCATEl ZOET£ Root KAAPS! WUN 9 Mig WM i»d 09* CM •terntem kt 7 -•< GBATI8! OBJ Btf aaateep tar waarde vaa fLM. gratie eaa pracht BANKETSTAAF. Wij sSn ruim goearteaed ia: Bakmeel, Cakemeel, Rozynon, Sucade, Bigaraux Zalm, Sardines, Tonijn in olie. Kaas, ook Diëetkaas, Cacao, Walnoten, Haasteelsa, vygea, De data, Sap groen tei Zuurkool, Kersen op sap. Abrikozen ep sap, Koekjee, Kerstkransjes. Bookworst, Chocolade- ea Ibadantkransjes, Augurken, Uitjes, Slaolie, Appelmoes, Zure Haring, Mossels, Soepen, enz., te veel om op te noemen. 0 Aanbevelend, LEVENSMIDDELENBEDRUP ET. JAOOB8TRAAT 53 (acteer tel Poetkaatoer) omstreken, die reeds blok ken by ons bestelden en nog niet mochten ontvan gen, kunnen wij mededelen, tirZubfewr' d W°rd,n SnolbuflOt aektöraHdo~Oa,iAtö^a' itorto Vorototraat Vanaf Maandag a.s. wordt J/ÊIJNSE VAN DE VISSE er weer geleurd metonze

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4