GRAND THEATER, GOES Co c kt a i I stoffen n s ..BERCO’ kepstptëoqpamma TCTHL. 4* 0“ ’W 67.95 VAN SABBEN 4.95 0 7 SLAGERIJ VAN SABBEN STELT DINSDAG 1’ Heerlijk zo’n peer warme panioHels van ROBERTSONS MARSHALL GEZELLIG „SOLA DE KLEINE BAZAR T B Het Stoffenpaleis L-7HUIS I» I Kijk Wijk 7xu>nkanJk 150 gram geurige Ham voor slechts 70 cent FRANCISa D. FOKKE - GOES COUWERVE8TRAAT 2 - TELEFOON 2878 Schoonheidsspecialiste Met de Feestdagen p stee Vrouw graag notjoe gekleed, apaar echter Uw girMr kleding os draagt thaais Ook schort sr dveehsoa» pon sc horten FantasieSchorten de eohte FsvorMs beter ‘don bost, mooie dosataa Verpleegster Schorten saai 2 kanten draagbaar <0^ Qc&clkofte \S/mon OatncAmantcU cn IwaggtAA U kunt rustig vergelijken „BBRCO” gut net dt t|4 me LAGERE PRIJZENI tl TiaSt M ook bil 1 Vlotte Rokju, Reclame prijzen 9,75 6.90 Jluum. wollen katngaAcn Rokjci Wollen TImMoucal Sununi Qamumantetó Uw- kwotiteiUelageA japonnen leuke Cocktail japonnen 32,75 29,75 26.90 23.50 I8.90 80 cent. D. v. d. MAALE Levensmlddelenbedrtjf ^joieon, Tojiline ïïlontcle ook te gekleurd 79.50 67,50 59.50 9oloAjdine ïflontele ^Solea^ S^laAdiae INanteU loden. ITlantete r - ■a f I 4 In 4^ 7S I Goes Lange Vorstatraat 80/82 raat* 3, Den V fedL Lange Kerkstraat 44 Goes j I L K. r - woe n* MaeetnS ID Deprjjitai I MIDDELÈURG' I GOES IN GEBRUIK Telefoon 2153 Koopt goed Koopt veilig bij Let op: 1. De mooie coope 2. De goede afwerking 3. De prima collecties Jjucol Qeux TUlceS te Modetinten 98,50 M F Moge lijk toinidog woAdt de Kijk Wijt ingewijd Kom eons kijken hoeveel gezelliger U nu *-• KIJK WIJS AANBIEDING: KLOKSTRAAT GOES W. H. v. 't Veer I 1kJS&^7£ i 9 WÉ8T8INGEL 2 GOES I Zaterd<Ósn 7 sa 9 aar Tetefoea 28*4 LmsmsmmNMBBMBHBBIBBaKBaBBBBaiM Cocktail Rokjes. 38.50 14.90 JANE FROMAN, de grootste tengere, ter wwdd.wter.br an I dende oernacht en onuitputteli)l(eje«enimoe<i aio Uchsmeiijiie tegenslag^» overwonnen! g^B^^Maat 35-43 WUIAM •W':< volgens Amerikaanse methode met Medisch Diploma In^tftpnt Carla Finsy, „CERAMIQUB** TAFELZILVER heeft het I A-heer arendskerke X ft Zeeland's meest gesorteerde speciaalsaak in Zijden- en Wollen Stoffen. is ook op het gebied van Cocktailzijde TOONAANGEVEND I I I f 6.95 tot I 13,95 40 tot 54 •lacht* f 4.98 I raj /z Affj ÏWtWarfc 7WWE- Twwezumw-caamewv sapacof sayp 69.75 89,75 79 JO 59.50 <75 tind Aanbevelend Di I die Prijzen vanaf f 1,98 par nieter f, I Telefoon 23M j '.vSW»-' r Vorst straat 85, Gaas Teleteen 2175 1a Karstdag s« 3, 7 as 9«. la. uitsluitend vaa dlt seizoen 67.50, 19,75, 59,75, 29,75 r -i B ttG«. HAN NtGuiescc Donderdag 25 t/m Zaterdag 27 December Betaalt niet te veel Zondag 28 December Maandag 29 en I 3SaHBBBBEg8MBS&2£sSS9fiEESSSESSS9 te zwart. brute ea gioea 27 J0 2150 21.* 19,75 16.90 sulver wol 17,50 15.90 EXTRA AANBIEDING Maten 38/18 13.90 Ala aarata in Goes stellen wij de nieuwste KIJK WIJS TOONBANK In gebruik Door do grote kijkrult hooft U 'n prachtig gezicht op alle vlees en vleeswaren, die kant en klaar op U liggen te wachten. U zoekt. Uk Ijkt en Uw IJ at wat U wilt hebben Dit la prettig Kopen De kijk-wijs brengt U óp ideêen De kijk-wijs wijst U de voordelen aan De kijk-wijs maakt een snelle bediening bij VAN SABBEN winkelt. Ala speciale' attractie brengen-wij do eorato Profiteert direct van zoleta fljna-yoor zo weinig geld. Kom dikwijle veel l«|(||pre ult- zoeken op de aantrekkelijke KLIK WUi TOONBANK BIJi APART. GOED EN VOORDELIG is wol. fantasie ea nul met leuke garaerteg 21.10 18.75 15.90 12.90 9.75 Zaterdag 27 December om 3 uur iisswwf’ om 3, 7 en 9 uur Dingdag 30 Dec. om 8 u. reeds miüioenen ontroerde! 'WU AH«t’~. Weeasdag 31 De onaontostbora LYDIA BAILEY, even schoon ols onge naakbaar, wordt door oen hol van veur en ge weld gedragen I téderom a val. Veer het bakken van Appelbeignets .dnze prima Bellefleurs, 6 kik» voor fl.9O. Beflefleurs -U kilo voor f l.M Goudreinetten 7 kilo voor 11.60 Jonathans .18 kilo voor f LM Notarisappels 18 Ulo voor f LM Sterappela ,12 kilo voor f l.M Stoofperen, roadkokeps 10 kilo voor fl.M men 10 kilo voor fl.M Bij bestelling van minstens 10 kilo gratis thuisbezorgd. Mooie saste Sinaasappelen aan billijke prtjsen. Beleefd aanbevelend, Voor de bsterks»*' Bakbloedworst, Pekelvlees, Haagse Leverwont, Boeren ham en Tong. Als reeUme: SNLTWOBST, 1M gram voor M rt. Vanwege de grote drukte, door zeer vele bestelling) op onze vorige aanbiedingen, konden wij deze niet herhalen. Maar nu voor de aa. Feestdagen hebben wij een pracht partijGETROKKEN FRUIT, Jt •A’S, Hiervóór wordt een cursus gegeeen te Goe» Certnigeld f 90.— per 1 treken Ka Ook tpoedopleidtng voor emigranten !J Inlichdngrit so’n Servies van de E e h t tets voor de F aas tt al el mot ECHTE Een teaasenleoltgd garantlel VOO* DE KERSTDAGEN Het beste van het beste is alleen goed genoeg voor do vethoo*. FUne RoUadee, Stnkjeo en Lappen soa oosmturarepde In- on Verkoop GOUD, ZILVER, BLOEDKORALEN, U’URWERKEN ons. Grata house Goeden werken «der de Nieuw of tde-koed» I, J. DE GR A Jftddelbwrpasstroet <0 - Oóea - Telefoon S158 EHE EL Zoetend aan huls te ONTBIEDEN EXTRA KERST- EN NIEUWJ AARS- aanbiediNg 1 BR aankoop van: Sr' 1 pak Koffie naar kense, 1 pakje Thee naar keuze» 2 pakjes Pudding n. kense, 256 gr. Koekjes naar keuse, een fles prima Vruchten wijn voor 4e lage prijs van Beleefd aanbevelend. Geheel dubbel en met mooie ruitvoerteg 13,50 39,75 32.75 28.- te moderne tinten 91.50 89.75 79.50 ■et Garantie 125.- 115,- 97J0 Reclsae prijzen KLOKSTRAAT 21 TELEFOON 2447 GOBS I er gelegenheid van de a.s. Feestdagfn^ bieden wij U een keus uit honderden dessins en kleuren in u-’* ^muiive Asms Een cavalcade van de beroemdste V tongs in de tchitierende revue-fclm, g. 11.95 11,90 7wjt ttovozo rroaes. LBXaAKZE: - .aatmat J te koarigo anodalten mat korts at stouw

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3