w mooie Foto KERSTVERSIERING!! a KOUSEN kepstmis Gestikte Dekens gbote ram Wollenden órtingï wringen] F, J. Thiery Zn. d. L J. Visser 4AGAZUN .DE KAMPIOEN" egaalatraat 9 Goes teganpvar C. van da Raapa 1 GEBAK! Vergissing is nu uitgesloten voor Firma A. Vermaire S Zoon LANGE VORSTSTRAAT 3L33 x GOBS Stoffen Japonnen Jersèy Japonnen Cocktail Japonnen TricotDames-Costumes '^ooo! -13a 1 je 4 2 N 8 U B la. Mttinmi «8MM8KM8KKNMI FOTO RUTGERS ,POLEY* Feest-Aanbieding BANKETSTAAF GRATIS Emigranten Koffers Handkoffers -I M. wat voor pijpen!! FA.VLEUGEl 7 en Wintermantels ANSE VAN NOORDWIJK I 0 1 ft BEKIJKT H speciaal de voor dr IZcmm. de X&ul Wei hnacht stollen GROOT s St- Adriaanstraat l/T 'clefoon 2609 GoJ7 DES Dames! 7' Gratis Htiidanalyse, Lien Louisse Voor Feestelijke Maaltijden ons et1si*ir»Mn BMtMlu -iu 3 H del Van der Peyl - Hansweert WEEKPROFIJT JACHTWORST t/ai Zaterdag M. 100 gram 36 ct. - 250 gram 55 ct. Voor de Kerstdis en Ondejaar van 22 December t/m 31 December 100 gr. PEKELVLEES 100 gram KÓOKWORST Lf/ Samen voor 85 cent Kerstrollnde'a, Luachachotels CONSEKDUC H. garandeert 100 pCt. HoutveredelingsbedrijL Goes pCt. korting op Damesmantels Vartcoudant DAMPO Hoogeste^er’s Levensmiddelenbedrijf 1 ïM Kaas. boffen VOC 1/, I iund nodig kee(t? tot 31 December Leest U tnde folder Oude Hertevelt Oude Florijn 7. die geld besp iZen IT-VERKQOP VOOR 5® I J) H M OBftt H ten enz» erts. «HUIS Zulvor wollen damea camisoles an directoire per stuk 5.90 Helf wollen cemisotes en dltectolrs per stuk 3.25 m-taro 4a N Z E H>eRT3TR- II 1 s. a n BLO brandewijn 5» 50 5,70 ritus 4.75 Meer den TO laar ervaring I iPeel LI wat Uw L/NGE KERKSTRAAT 31 PjOLEY’s Melk slijter ij - Hansweert C./HARINCK TZ Lansa Verstatroet 35 e—M. R1t* Xftagdalenastraat 1 Goes - Tel. 2461 Franse Herdlnae, Zalm. Kreeft. Crab, AMbtft SUd. Gaffelbitter, Paling en Garnalen te-frelei. Punt- en .Slimy lira»», veeae duunpicnona. Neten, erna Ktug«U, Tomaten en Bad Re lDRIAApJSE Wlttepaardstraat Brandewijn 1,e k- Cognac VIrüx Citroenschillen »®P Bessgh van Coebergh Advocaat .Hat Drentse El* xuitmini >nu»-mjee» J. D. DE JONGE, Opril Grote Markt 5. Is. REUEB8E, Staletraat JÓ. 8CHBUVEK. Veteleangnwee. z WEDt P. GOEDBLOKD, Kronkeimarkt Een keus uit onze grote sortering y PICARDON, Zoete Rode Speanse Wijn Witte Bergerac Samos van het Eiland Witte Mitella Choco-Cocosstaafjes 100 gram 28 ct. Theekransjes ,,26 ct. Suikerkmnsjes 28ct. Amandel-Kransjea 32 ct. ALS TRACTATIE Bij aankoop van f 5.Q0 aan boodschappen EEN HEERLIJKE Heerlijke Volvette Kaas iets belegen per 100 gram 32 ct. Heerlijke Volvette Kaas zeer belegen per 100 gram 38 ct. Heerlijke Volvette Kaas met Komijn per 100 gram 32 ct Oude Leidse Kaas 40 -|- per 100 gram 38 ct. Edammer Kaas 404~ 30ct. Gelderse Ham 55 ct. Echte Gelderse Rookworst per 100 gram 48 ct, RUIME SORTERING .Wgnen, Likeuren, Advocaat, Slaolie. Bloem, Bakmeel. Cakemeel. Rozijnen. Sucade. diverse Soepen. Tafelzuren. Haring. Mosselen enz. >Jf r Voor Uw wookorib: linnen Reistas BUÜH r^m iD >»75 2,90 J 2,75 2,50 Zl/1> z HUI UTU 7^. 7,25 Weer voorradig de originele Perlon kous fljh, elastiach. sterker dan iedere andere koue. prlje alochta 4.90 Fijne Nylon koue Ie keus, geminderd 3.95 Fijne links geweven kous met Perlon versterkt 1.95 Fijne Nylon stendaard kous. 2.95 Lunchroom - Banketbakkerij Lange. Kerkstraat 46-48 - Goes Telefoon 3015 Laat ons Üw meubelen en gebouwen vakkundig bevrijden van houtworm. .Rtaar jpaosardue H. komt, jg er geen gratie voor Wacht U daarom niet tot Uw meubelen aa gebouwen gecapituleerd zijn. Schrijft of belt (2i$5) U ons eens en wij geven U alia gewenste Inlichtingen. AUTOBEKLEDERIJ M. STOFFELS PLAS TIC HOEZEN' voor^jèfka wagen worden door ons op yjHiat gemaakt en in één dag klaar <6,50 kwalituM 6,60 7,10 Ook weer met Kerstmis L t roometer. geeaU met w Maakt Uw kepstufel tot een feesttafel! Kerstkransen f 1,80, f 2,50 en f 3,20 Wij brengen voor de aj. Feestdagen Merk „BLEYLE” Merk „DE WOLKAM" - Merk „TWEKA” imporlrtii i cn qtuirtlillrrt U 4 1 zo’n f C J R I - - A i V GOBS Telefoon 29M Wr-ndt I’ vogr inl-cM aq«n tot SS3BC2S KERSTKRANSEN on KERSTSTAVEN •an da bakanda laga prijzen 4 I 1,75 Oak In diverge koekjes WM rntaa gesorteerd keuzo ult mdar dan 20' «oortan utt eigen bakkerij Neemt IJ ook aan» aan proof mat onze anSsbosckolt G. Nieuwdorp, Goes '.-Haar Hendrik.klndorendijk 11 - Tat. 3059 Taipen. h Wenst U een' -' avndf U dan tot hrt SCHOONHEIDSINSTITUUT Qaarne bericht hieromtrent vóór 27 December aa r— O' Wilt V met de as. Feestdagen een heerlijk bakje koffie f Prabeer dan eens Nntrlela KOFFIEMELK en -CQJ^BtNBMEH Verder hebben wij voorradig: jj/j SLAGBOOMVó KOFFIEBOON 77 r f 71 Mtddelbargaesfaat 2.' óoe». TeL 2171 T Attentie! BU* Wowtadag is het institeat <gi,tbie77^--: GKOKNTKN- RN FRUITHANDEL GOES '.ir -• Haal het bji Kerstballen. Pieken, Sterren, Lametta Slinger», Bngelenhaae, Moe. Kaar tenknijpers. Kandelaars. Ijspegel». Wonderkaarten. Gothitche Kaarsen. Witte Kaartjes, Geblearde Kaartiet. Tafellakens. Lepere sa Servetten. Rood- *h Groen Cedpe 1 ui T’ Noor da lavrtdagan bladen wij U aan: Kerstbread. Walhaaclrt»»ellen KeraHaartea, Gebakje» aa^Talband Ook data kaar weer ~>KHAlnderenstr. 48. Ksntaor geopend: S-13 en 1-6. Goa». Industrieterrein Taleloon 2978 eieren, amandelen en*. Z i krenten, rosffnen en edcade f 3,59 per k.g. Weibaacbtatollcn R f 2,50 ca f 1,10 Beat Krenten-, Rozijnen-, Sucadebrood of Tslband f 2,50 en f 1,80 per kg. u Roaijncs- en Krentenbrood f 1,02 7 SaiMyscabroodjea Warotenbtoodjea r focust de OPRIL lopen flrote ve«cheidenbeid in Iets speciaals tijn onze WU HEBBEN VOOR DE FEESTDAGEN BUZONDEB LEKKERE KAAS Onda Kamtjne, Oude, Belegen en Jonge Vi Zoutlose Kaas. Paul Kaleer Kransjes ..,.f46 ét per SM gram Fondant Kransjes et per 1M gram Valencia Pinda's M et per 1M gram LANGirVoRSTSTRAAT 1M TELEFOON «31 .Irrubrlinn-hi .1 £>oen irl.l 1680

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2