in 2. advertentieblad VOOR zuid en noord bevel and (lesdienkenhuis VOORKOM ruwe en schrale handen met h' Kaloderma Gelei Hamen Gelei ;.|L. .FLITS r„Z' A. wi^ER Nic^HZirboet INT! RE 8 SANT zijn onze P/^icaQ^/dJh it 4: y D^r abc T De Kleine Bazar' VERSCHOORE J Dames Grand Theater, - Gom Telafoon .2153 C Moord aan de^S met jesn D.boucourt ee R,ymond S VROUWENKOOI Die Kleine Bazar De ce m b er - p r i j z e n ptHOiriiEr-iEiiE W. J. DOMINICUS, GOES RAPIDEXJQ. WEEKPROFIJT JACHT WORST J. SINKE-DE GRAKG KUNUTRAAT 1 GOM TKUKFOON «MT DOBd OMMEEL BRELAND ALLM FRANCO HUM 1 4 I Wmiasse 7yz •-'i Voor AL Uw Kerstartikelen eine oupfox Cantraal K lading Magazijn •r..'/' !o Parfumerie n Biemeo Ladders in uw kousen? mTZIENOBME KEUS MN MEM aa3 M W9SM MM MNSIWM ®^0ok Kioderrijwielen Winter mantels Heren Jassen uitvet IMMEI K IETH Ml tBEZatl Maah tsar set pehnstk em eoaa Rrilrlngpp-^fie IN i UADUC VAN DC LVOQSTSTD. 57en6« GOES Kerstdagen Steps ea Driewielers Kazrt"*1 Z o Dinsdag 16 OPRIL GROTE MARKT 13 GOES GUxest KOEKDOOS N 1 2 'O Wg, Boekhandel van dar Peyl, Hanawaert Zaterdag 13 December U/TVOE Kerfbate» te »- 1.09 1.19 0.88 0.85 17,95 36.95 1.98 0.98 r U* k IMMIt MM TELEFOON «744 9 5 H. HOLLESTELLE GOES SERVIEZEN - SOLA ARTIKELEN Gratie Nylons sporen Gratis Nylons sparen Glycerine Crème Shea Yn Handlotion Mahttine Gelei Crêaie laevx enz. r lighten i~«tl Gratis Nylons spsren Uw album -. een grote tortariag - Fotohandal - - /Klokstrsst - Goes etaleert nituwe Stoffen! I t<7» Plak foto's I Grote Markt 7, TeleL 2718, Gaas RRkswag 45, Talef. 4, KruMngan Nylons - En kaloos - Perlons uitsluitend eerste keus 8,19 8A9 9^0 9.90 Glacé Dames-HandachoencB (gevoerd) diverse kleuren 18,74 IM* f lij* per paar Wanten en Tricot Handschoenen .mi P»» z? Dondardag 18 Dacambar <°ctj Wegens vorgovordord soltooi* extra voordsllgp aaabfodhtgM in Vrijdag 12 t/m Maandag 15 Dacanibar De apaanends polU8o-fitm Zaterdag 13 Dacember ooa 3 ttatr GROTE KINDERVOORSTELLING met De geheime Tunnel FrVn.i 75, 50 nn 35 ernst *fabas7ihiN« WO graas N ct- .250 graas 85 ct. TONG*. Opril Grvto*Mmk?k -CpMOin tMMTM s 19] I U WIm MQOtf hm/ memr. Fa. 1. 4 A. Oiwn - Wrt/aortedgk WIWII, «B, MM i WED. O OPLAA8 VAN DIT BLAD t®OOO EXKMRU. Gratis Nylons «paren M® E VLIJT /Aws»|l 8 mmt A STYLK 1M f i Uw Zousrn- rpecielutl cwmera tonsfrerert ntepoortstr. 9-11 ~13 Telefoon 2379 MnsRhe uiteet 7> eteka f 4B.4B 'a Irsal pokMl. waar de kaekjes vers tabhfvnn 12,95 I J o A Inleiding door M.V. PBIUPB-SWXAlta anveng 14.39 aar Ba by-hemdjes 70 euni Irawe rtteet 41stuks VOOB BKPABAT1 Kunstgebit malêtfpaed, tapper Jdk v. EDsdsn, Oeea ‘ultetr 44, hoek Zaatpar Kerrttepers Keratkaarefes Kjsratverutertag U l- 9 Beatrix uiteet •7 (taks I 114.74 HeteelMe als BONBONDOOS 11,50 r COUPONS, van diverse stukgoederen, als flanel, katoen, graslinnen, japon- stoHen enz. enz., worden NU zeer goedkoop In de verkoop gebracht! 5.W Oplaag 1MM maihn». Ati iriiaMsér» U «L per tam. COMESTIBLES Ir Voet da Kant «n Ouda> kaar kannen wij O nrmhlerlen i Gruyère <-nar" bert, Brie. Cervala, Baena- tart, Primula, SaBaria Per ennes, Caviar Crimu Zatan. Sardines, Sardelrtag Apattt Slid, Hefmastfc 8Ud, Paling 1 ia zetel. Soep-, Steef- an J 8lter-Aspergea, Peraflkaa, Abrikesen, Ananas, Manda- rünUea. Kersen. Framtsana, I Vlrsmsussn. diverse Kaaa- koekjes, Besnbi eetea. ga- senten Pinda's, Baseereeltka veer grote kleine teert, extra fijne Doperwtje», Maeeareni. in cream eaaee en witte kaaa. Gember Champignena, Ba- vteü met ei. Vegetable L lad. Sandwich Spread. HET ADBES MET DE* 9 tsasll1«.W Dam-, Schenk- en Breng se bfl Rial en U ontvangt tevens een Spaarkaart voer pratte Nylons. Dit geeft U 20 présant veerdeel I Kwlrée f 0.75 C7j RUITBN llfiO 9,10 1.90 -9,90 f tdO P- M. BTRgPXM 8,10 1,90 1.^- f p. M. WAmïaag Ne. N DBUKKBRU JM PMOENDT* U Deseesber IBM .P. A B. TAM DEB PBTT. GOME - Nlaewatesat «1 - Teied. (K 11M) MM - Teer atv erts eMu nk sm MM Opiaat MSN ewim«lsrva. Adi miantb^rM U «L par mee. DINSDAG 1« DECEMBER Daaneertrette vanaf morgens 10 uur met PhHlpe Brvmsibiei apparaten. Vraehienpem en Lfaaidiaer. Os Scheerapparaten worden gedemonstreerd door een Hdlipe-deskundige. Ook het nieuwe Tak batter U- en Aeea-Seheerapparaat. Gratia eantrote ep alle PhiMaave appareien Mogen wg op Uw beaoeh rekenen T v.d.BEBGE-GOËB VOBST8TBAAT N TELEFOON MIS f MM. 1-perseesM i-deUg reMoemd btamen- -- ttam fSB^-s BMt IS iaat S fM» 1-peraaens Opklapbed f4S> S-per- rSU-% 1 psrsirai Sptenaldek fUt, 1-peressaa 1-perwoM half wetten Deken f UAS; t-pareeeas zZZ. Z-ZIn de naast tMJ*. G aam in Daken, aan baad «ettert aa Baby badtas I 0.4S Commodes venal I 47.05 45 eeet Latere ▼MMMVWW CMMB Retaawteple* venal I 2S.75 Ptertte kreetjes EO eeet Pttriot wtepje Onbetwist de beatn tandpasta MAAKT BR BBN 1 VAN Altgd. a/tes m oesrrt ten/ U fofPgraf mei een FLITS op Gaarne wdlen eg U dit Wi) hebbrn hlerAi' L L. yl- ^Maf^ld et tat f KM Z Bier- af I lm snede Zlaaea vanaf U et. W«n- en Zeer modern en gekleed voor Deux Plècee, Japonnen en Rokken 16, 30, M en 70 denier 849 840 8,19 SAO f 840 por paar Shawla en Hoofddoelen ZUIVER WOL 840 4,19 840 040 1840- 18,19 IMd I OMBTBAAT IS TBL0OOH MM sesa met t bn Bopoiio «nn da grata /Um De Klokkenluider van de Nótre Dame BBENGT U DEZE WEEK: ,Een duivenharen Tanden- ^borstel en een grote tube Faam Tandpasta, te samen voor 75 et. Plastic Ketiaenaiiite, - verschillende dessins, 95 ct Meer dan 20 verschillende Kinderhaaropeldfes, vogel tjes, duifjes, hondjes, esut, vanaf 15 ct. per stuk. Parelsnoeren vanaf 75 ct. Zakkanunen 7, 20, 25, 15, 45 en 70 ct. Brilliaatine vanaf 45 qt. Nagellak vanaf 95 ct. ZIE ONZE ETALAGES 11 s^IBERTYH Ptet KnAps, Koningstraat S.' Goes. verwerkt M gram wol inir- r- s z 4 min. Breit automatisch, I’S. MeCUWtan L^d.- bsr&'St<> vertentie aan de importeur: SCIiinM*OMEUI»HL Tefefeen tM.171. en U ontvangt vrijblijvend alle inlichtingen. I Voor Zeeland iedere Dins-! en Donderdagmiddag jbljjvende demonstratie, >uwe Vlissingseweg 274, Middelburg. lage prijzen en in de nieuw ste Stijl Rljkgedlplomeerd Bloemtnnder ILaace Vorstatraat 44—48, De prvetste ha. at de I—P»te 4*9- zX’ Vrouwen verdwenen ia P«td Wte «oes da moordenaar f Aenvaag: 8 uw: Zaterdaa 7 en 9 oor; Zoxdso 3. 7 en 9 uur 18 jaar 1 1 1 I I en Woensdag 17 December Dentate Delorme In Moe slecht kan oen peed moieje werden t Aanvanp: 8 uur -14 Mtliiirpstr. 15, Den Haag, Danslessen-Bal op Zaterdag IJLDcCrssbera^. in het .Schetterrhof"^<^ Aonrenp 8 eer w Meetelt „The OrpSéetu" dax- Voor dames eeondhMing eerzocht doch niet verplicht l vdjb .-.•^<7 DANSSCHOOL JANVIER enss eawaMtpa Gc^d KINDIRWAGINS tas prMee van f 45.- - I214JM1 3-40 Met een veelheid oan lente arts- hdttjea die U prettig tens doet asaten. tVesr+f U geodWeoord rvoedt dóór deehendlge mhoeg stars die neten mar tZ eedM hdht. Steel het bg k REUEBSC, StalatraaL C. 8CHRUVER. Terelsa a««n e< Een kleine groep uit onze speciale aanbiedingen van diverse afdelingen, tal U overtuigen dat het voor U belangrijk is eens te komen kijken I PYAMAFLANEL In frisse strepen RUITSTOF in nieuwe kleuren THEEDOEKEN heldere rode ruit BADDOEKEN wit met franje DEKENS half wol, voordelig DEKENS zuiver wol „Zaalberg”. LOPERS voor gang en DEURMATJES diverse •taat ffw bril eehoof of sstaf pewesUNMfk, loep dae oeon bf asssMWs Wf demonstrerentewM hea Uw brtt hanweedee behandeld met do nienwete optiaahe retnigingamlddolon, ojo.: f\ OPTICAL, CRYBTAUTB 'en BBCO De modome eaah mot do miess sar vice Met de EEN MOOI Kerrtbakje, I y SaObleeneen. IJ, HulsL of een mooie. Potplant, zie dan eerst onze Kerst- etalage, w(j zijn ruim ge sorteerd en zeer goedkoop. Ook In: 1-dally Bod ee twee geveMe kaaeeas ftL— Bed ee twee gevulde aa f 58b—3-persaeee j C“ 'Z 2, HL-^ 3-paeaaeea BpteaaMek f AMt 1 pereaeee WMtea Deken, IM/tea, 13445*. Dsksn. een haat aattkai ee f MMr ka «a man* 184/314 see Pprai amt atrekaa f 1XJM. tamfMuMa tUJL Vasbb. - -IMKrtnwHai>‘i»s*«iiefrt1ws te Wolfaartsdijk NA AFLOOP BAL

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1