11. AGTAZIJN STSS met kerel plm. 130 naadlqgf Bq L2J LZJ EJ UmJ N PI 71' ILKING - GOES Wlf. Een M Kledingmagazijn Fotoinllscko IEICIEII0I voor iofo-amei WINTERJASSE 65"! M" I H." I 111-** I TWEED-JASSEN Ieder weet 11" Mantels -verkoop Winter- en Tweedjasse artSSr»”-0" Gebr. dej Kinderjurkjes Sint Niklaas- actie geeft toch de doorslag r< 7y- en ALLE r Fa. A. M. VEHTREGT S, Co. Meisjes Skibrei ^W.H.v.'tVeer hyf' Japonne Cocktailjurken 1/v, d. WEELE ausjjSag:; J7|^, Ome B^ 6 c< - Spotgoedkoop! Te r 117, Gom. //2 t -M - 8c. Als de gouden stralen •ok Uw vortrouwansraek Ie de Klokstraatl Gevoeld beter SPECIALE AANBIEDING! ALLE Manufacturen ALLE Woningtextiel Batterij Geleedst Heren-on dargoad ^gsmoltonnoord. Hierin hebbea pantalons met elastiek en hemden monw. Speciale petje f 0.90 t 3.80 f 4.80 r /yi SPECIALE AANBIEDINGEN 62,75 59./ 49.— en 39.- an wat voor mantels, ^omt U maar eans kijken Lea,Ujdx7 jaar I 10,95-^^ •r^FVA-HUIS W. BOS Papeg •el.t'Mt - Geea PMAN Dfeuaagwaar *0013 Wollen Jaager,Hi •dang de voccrsad maat 8 mei r Confectie - WoUen Damea Directoire XWcBen Dames Camiaolee jaeger Directoire E VOBSTSTRAAT 56 GOES 1, JtepeOe. Ba nf onx. ^jgl Kloetinree- LA 25.—Ven 22,50 prachtgoed niet lange mouw Reuze aardig 33,50 29,75 26,75 onze eta/eges an pro/iteeri /i>efVan f KKkwÏÏStekdMr. Voorstad 12 - tel. >3m er zon... G~£>^ tatorteekbui. is nog «wdcf WH lirirehriw QtdrTlIgfstet gbod. ai i vilthoed voor siechts>XBO. Wollen kameelharen Verven in zwart aa'Sonker- toffels, maat bruin, 1,- mteriC-C. Bpel. 24-28 f 2,80, 35-40 /3.50, fa., samMrTïi. Zuid-,----- PLO ct VOJ BUIL ÉTUIS B. e. 6, Gom Z5 trs tOUMAAT. 8, Gom. 'B MMt T voor kanten. D. foonpla H< 1 Hng H S.H. I H< en b 13, OM. I. l-; van.- iw, 1 bruikte een _kt XVolki 6, Gom s l Een. Leuke en zéér „De y. Et 32 et. 44 et nten. V' er er ven. ’t ïn- SL Westetnzel 2, Telet. 3304. Gom its”. /<- e EXTRA KOOPJES! j soorten Bed •en. Opklapi bineties, Stal enz. aan de-k r. dO'Ufnj wég 8, Gom Kraam Medtecl «tul» Wegens vergevorderd Mixoen peieh voer f8.-. Hooi te I He. - C. Geluk. /- Uit de hand te ruim Winkelhui voor alle 2.80. achiktJ» <,BOVA" /df 3 duimt P<ip. en 6 grote ogfan afaluitkranen Tooa K 1105-406 Wegen» stekte BOOT Géneepoortetraat 7. Goes Interlook Dai maat 44 1,1 48 kel”_Vfsmark •/vanaf 1! ntie tegei op 1 juk* Beva-huia, W.B91 latraat. Gom/3/ in effen, itig gebor- 180 &f! 7 40 f 7 K U^D. M. lef. 2437. Serte W ,S~te »V sn, Catahjaetf eg no. 8, te nenwerk, kgepfe- A. Boryl^ /J/ Ja^WH^natarMtl SshaMÈMaknM tvMran. 1 1 1 a LANGE VORST8TRAAT S4. GOES. TEL. 2888 It Z. Mn n. - el en stuks. 1 «0. - Brie- 48-5. bur. v. d. bL lEfe etalage1 koop Kousen derde prijzgi»' C. J. TWoe, De nieuwre pracfische drechH^ In Um« en kwu0r mal Peraiowen niet/ Labberen niet WÉ ^pertersa; Een grote party Marine Melton yOit Engeland, de zwaarste liteit en waterdicht JÖ zoekt U een de| talon, warm en voor fiets ofy Wij maken .maat, ton wi Welke jongen» bjjverdienen 7 Damme, Pata drjjf. Aanmak Westepvtjïbuu A L U M S /ROLFUMS O CAMERA'S STATIEVEN PROJECTOREN leriofk, in iaf 80 tot kswinkel". Speciale aaablediag tTeneMmiddeien Var ban d» tb ff en Verplagi^gtartikelen Warm wat er uakkd*- pakketten ^fa Inatruueantan •ree ree Bloatiekon Speteder kousen <1 ben den roetten erekoudors enkbendOn ons. Uetartikelen a do Cologne's en ook diverse Gescbenkartikelen •foot bonnen. Gom zt/P GOBI koop je 't allerbest! in prijs. - kei”. .Via- jortn. Reuzel TB KOOP: WUaHnai fluwelen ;uuma en aar. met On- •oorten en een it Dame«- TS keep: Een wit^edbiail- 48, 48, Me/jTen nu no| Amerikaaree piaettelHaar- van de •11^^^^ AaagetmdM: 3 nieuw^Da- 1 l.T ie en u *2^ mee Winterjassen én een i- -- «f interleckbuis ia nog ggetf Te Evertaenatraat 60, Goes. - ZbjtroSt Middelb stra^/| - Te keep: Volbloed h Ganzen en brood Een mooie in prijs. I”,Via- /2J Haarborstels koopt u^-btj ons reeds voor /A45TLlJ- berty”, PigPKnöps, Kp- ningstÉnstT^, Gom Geen last van koude voe ten met onze heerlijjewar me schapen1 len. Door 1 aanbevoli 11,06, Ha Afli Vm W '\V‘ Prima flanellen hemden, reclame cent r Vijmat* 1 Mertoekteis b.- dKdoor koper I Dames- en fat de Meisjes- en Jon» gevoerd, derkleding. AJJe 80 jaar Huishou Jurtoestel wor it speciaal stouw bij: Radio kousen t poM, Zuldvliet- nu .„^Telefoon 23301 i). Qm wwb r. er niet aan Elke reparatie w< ons perooonljjk ei k«- meeste zorg Jö z -r viug. bill koop ervaring. weer als -■>H<tr heden: 7n*prii <vom- ujCW., M c.cS< likanten banden, n. JaHtini prijzen, kett' ven Pan- licht, iets i 7 jaar U naar ft wollen Mel- *te Pantalons, Te slechte f 18.78. V 3 gpdrdstr. 48, Goes, Tel. 2804. Te keep: Een parttLJteró- ter-tractatie is eeiVdénormj L—--I-yZ— maakhout, gekgpTtm ge- succM U kunt ep-hog van laire „Zebe^-prije slechte! *«*^----7V <u bestedeeen gratis Ban- Prima khaki Hea^satraïla £^76^7^^^ j^jnddsanm^maar. gk^gMrxtetr^., (TV, Te j^B; Een ^dt gethnail- 46, 48, 50 ejkfll, en nu nog -r^.n.nju- as.».leerde KeukenMËheL - J. gratis BW’*«‘lriters. - 'tin- Metajeseaaaiseeb in mooie Royal inf alle maten, jxf 160ct j-DtTVol Vi^meritt 8, Gom t Meisjesdlroeteirs J. mooie Royal zeer v< „De J ■manheedea, bretels, aok- twuders, armlets, koupe*. !wkken( satufto^ceo^Ua wol voor een warme^trui of in alipover zUi^ ^eer "“wïd 11,79, Vol 8. Doperwten, Tomatenagé Vorm, of Groentesoep 89 et »cde verzorgde: INGSZAAK VAN is deze nog. Lc d» wrieving tot «co feit mukt. Wm» tija er iw« gelukkige ouaMS. Toen xi| fa ring »g«n Mood hun beslnii na. Dir vu tal hun Ifefdc De» vocgloac HDZ. ring. »»n leeend good, Cj die h«u< bet rijkskeur tal J HDZ meesteneken T ONZE 8INT NICOLAAA- SURPRI8E VOOR DJÉ BOTERHAM! 254 gr. Pekelvlees 1_- 254 gr. Boterhamworaè 4.M bet 2S4 gr. ProeuremresA L- en 1M gr. gekookt opgerold 8>ek-,8.4* f- 188 gr. mager 7 V/) gerookt Spek Z4l48 Per 588 vvfa t Malse Biefstuk .<7 2.88 Mooie doorregen Wjéndwtegsn LM L Gesmolten Ruadvet of gfhÉMI Te keept 5 Vlaamse 1 voedsters, f 10.en per stuk. Tevens>l S—I. IS— II S— v. S„- IV I Alleen bV -r-JVorststreat 81 A.Wilking’s Laat Sint Nicolaae U een nieéeae BRIL Monturen in de eeneoud^e aU in^e meeat laxe Al»m bekenje' O co te Sortering uit 50- Gramo-Prima zwarte 1,- bij: Radio!lange Jaa, slecht Gom ZuidvlieJ-l't Beva-hujg^W. - --13, Tel. 2320, Jt/Sö. A Haaruitval. Wjj hebben Zl dk' weer het ouderwede mid-Pareleuoeren vanaf 75 oerrt< dei tegen haaprftval en per stuk. -jiibertJ^ Piet| f -- roo,: Khtwortef met bran- Knijps^, KBningstr. M)»s y dewijn, W^nt per Am - K-dl^Z/W >Xiberty*\ Piet Knöps, Ko- Te keep: Gebruikte Schaat- niimsfraat 8, Gom &C «en met schroefsköting, - M .,Z jjXT -,y-y...fabr. Nooit Gedefcht, voor Gevonden, tussen Griszode meisje of ipngen 10-12 jaar. 7 «n Hemkenszand: EoifBril. J. Meycn? VosmaersfcJ, - >n—adv.kos>rf4erug te G$)os: z en bÊTCh. v. d.-t— pv<Dorpsstr. AIM, Gevraagd: Een nazend, huishoudelijke Oereterka Werkset nylon versterkt vp Alleen bjj: JHaF. ^•ststgMiru; TeL llTS^h tb knepc P-K-W. 1888, 81 ex, gereviseerd, in Gom Te kMp: Meisjetanantel*-! Jurkjes en Lange^Bfoek, 8 vlietstraaT13, Gom Ce *2 met nylon versterkt-Voor --_ZZ- slechts l,8K>^«Ioen bij: *-■ -norm van ■achpTnlegzo- [^c doktoren Damesmaten maten 2,28. - r^bjj: ,JUal-, Lange draat88.*m^te n»p: Een Damgafietz; y-g,B,n, Te hfti.lehfljqii hij: Jeremia«r^^twal/Bd&.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4