c n h> 77 Éi U ,....15 d- verloting ten b»*|d^ inkaud; 4 <j I ilroe - iiirtiuM»” GROTE mtti P RIJSVERMIND E RING ft I nntr’i RMurooii I H. D. MEULENBE sa n ss $k 1 iptiscie BESCNEItil r RADIO VAN DER HELL Tricot $)cu/x, JUcceA £inncn ïïlantetA Steek U er warmp jes in I NU voor L HUIS i SCN na r <0^ ót/nun middel burg Onderkleding ^/Onderkleding Onderkleding _T M. ZAdriaqnSe fe^v^e^t; Hotel „Centraal” - G< vraagt togen een netkanfermeii Vjpe-datf, o/ iag en nacM DlXs FO iinui grill: "iwiaUim te besteden idrjlg t 10.— ruiEi’S gMis. lm ee^^^E ^Ï8*^S^M9B^P^P^sJ kEBR. HUMAN geen tussenpersonen. Alles wordt door 3274 2 Sti fle 8378 3 1906 54 Win! I I I I I WIL1 PAU] HELI Dames! VmoraJLwvr Hamea-Geleiioor-'Uwhanden VENDUTIE/ 'op Woensdag 17 December J1M3, in de zaal bij dhr. J. ;C. Krijger, Beesteiükaatente Trekkingslijst 1^ vse c -- ALTIJD APART STEEDS VOORDELIG I- Goes Lange Vorststraat 80/82 Wil 1 14.US» e GOES W1 i MOMITBRS OMITIRS - Wed. 1 a I* en klein vak art ike GOES /Nog één dag tijd, wij verwachten ook U nog Lange Vorststraat 45 - Goes - Telefooa 2467 Ons sdvins blijft: Duizenden St. Nicol azen slaagden reeds/goed-en prettig in/onze speciale Geschenkenhuizen we ontving: Rea grate Spaanse Si-{WITLOF ea Navels, dat AFTELEN ei NEN aaa j .mu. GANZEPOORTSTRAAT 23, GOES f Nejte k h ^U^O^iNGINRICHTING y\ ----- Med. nemen» de Bene. Zueteee^USgt het bestuur een het RJC Ziekenhui» St. Jobfna aüe oed- ]oa^a uit. «oor het [tfdte op Woensdag Parochiekerk een de oe» tal morden opgedragen. 25 farig beitaan aan hot Spüpers; pCxj7 f*** 1 1 F a on a f H noi f .tepco J? een •JU 2.69 ti ;n 1 PRUZEN MARJO1 Gees. Met den treeie VHmt expowren OT, Icen- ij Uw. betoek en 7 stil ;n, fl. Te/efoon 24 vul] ■4 1.' 1 1 doublé en per vóór 11 December ax. k i’ tribe——«raw a, a*** TlMM NM Telefe— j <>kind® teeUnd; *t wjykei- ZeeMn* 914 30 949 85 >51 31 div. wanten of wi onparige dito; 1 zJ it); 1 kai tmpesje; 1 -Th haarlin- H. de Kok, t 7-9, GomJ HntaeRrfe alt Beabdodees 11,90 VOOR REN GO: FLES WUN OF _E ralme aociertn j staat de In moeten edwongen een Iraaid, i mo- ouwd, opge- ius. it laatste 9 10 68 86 Janrpnndnln loopt 400 MToa achter el kaar gar.) I 79, /i—Goea. Opgaven worden tja» var. I R.V9 derna of eer offerd Mor betreu wel, i tijd n we mede. Deze w Fa. Me* haar wi tot een 1 moderne i to E. A. plaatste i atelier ni winkelpas platen Wollen en gemengd wollen Krlmpvrij Jaeger- en Interlock- Warme met wnl gevoerde (De Speciaalzaak in Tricotages) Spiegels, Meubel en Etalaga*glas Nlewwjaarskaartea. opdruk, 10 stuks 1 Winkeliers, C. J. Adelend. 1LEE1 ■rep 91 igewacht Xf de itart A. Jacobs /iccardtstraat 70 of ten kantore de 11. J M. DE KOK, Kteiae Kade 1L Gram Gsm Prima 8INAA8- NDARU- Oeplatteerde Werkkeeaen 1.4 1 Geplatteerde I FU1 d’EeeoM OED VOORGAAN, OET GOED VOLG Naast de RtiefJ tbreiding van Goed ponstad, houdt de /v en Zoon, T" 1— Kleine^ teMMB - - - tA 1 11 W-—WW—i w I w" Groente- lering van haar/bin- istad als wink< pn, hiermede 1004 I 1087 9: UU 7! merk ,,8' IKl^--Sn 3490 TOlpiaat: Ni [g esna «mr f 9 3514 79{i 91 1' 106 II 122/11 320 29 1 390 12 2004 patUnttn tn ^riendtn een 39. bewonen een df Phchttg* H. M 10 Dtcmber tt 10 sar b^dk H. Maria Maffdaltna ta ttr gtkgtnhtid aan^na Zitkaakadt y' verfraaide ft een van lelaf delingen 1214 13*1 i 170/254 333 484 «5 272 328 1956 -98 279 382Zd X 229 275 39<) 38 230 281 4*4 - Wekelijks zien winkelfront - een \interieur eisen or 1 woongi Laan M< sten we tien latraat nadert inta en op de -k^ werd ook ibracht in inkelpand i. C. van ar zijn k handel 1 het Mi- Ugde. n van .en een at Goes Iken als <*n nog meer te worden naast bat van en de Fa. J Peyl, di«j Onderdelel kntoor vai n-depöt vi no. no. 3504 1 -----rbiij. sjaals; V12 onp handschoenen; 1 vaatje masti sleutels! 1 jopgens sportkous, groen geblokt; 1 br. wollen\tfs- 10 voor ArUsen. /•Rbl-lUir» L EC SOL AZEN LOUWEN 331*1 1.79 va. L39 Liaksgeweven t f keheel geminderd LM 'Z Alle prijzen met Kousenbonnen 1* kg. Viea/.... Bantel per Maf i M bede. Geen, en niy de bed» gratto Ceawtuistrast 2 -- Geen Telefoon M73 F1H FEcama Sokken, speciale prijs 1JM Anklets, wal aast s*de L4B Effoa *M»é Sokken, ■net eiastlneb boord LM SaJeteekkea met nyloa Wij zijn zeer content over het najaar. Wij grote partij BOOMBLOKKEN in Wij geven nu een extraatje vooj Vanaf 4 December tot en met sakken KACHELBLOKREl Dat Is 60 cent pep-frote practische durf heldere kijk op behoeft. Niet al woonstad, maar :n geen tussenpersonen. Alles wordt door personeel bezorgd. Wie doei ons na 7 “/J DAT IS GORDKOOP! In verbond met de ba. feestdagen een pracht partij geplakt truil.HU i 19 kg. Sterappels .T.1^. 19 kg. Benefleara 19 kg. leaatbaa 7 kg. Gotidrnl 7 kg. Notaris 1* kg. Stoofpa Per :e Bds Vet gepba Nylonkonoen VA. 2.49 1 Kristal Nylons v M Gebed geminderde J Nylons va. 3J9 J EnkaUns. Nylons VA. 2.49 x Gloxeo Kóebdoos mot gomaMoordo deksel 'n Ifaal gehoel woor d« la bl<« 1 saki grijs mei aankoop ven I SIEF ^1 °r COCETAILZUÏF voor een Japon, geven wü U tot <4 Decem ber oa. een M«r keuJe J Opril Markt H *0 - /I Kade, Telef* nsi 5 3756 43wit, 10 3770 «[spa, 966 98 ^587 74 3829 35 rf^td”; mreau f ^Dikk, 'voor- aan- GEVRAAG/ 'n ‘luondi na 7. oor fClERIJ VAN SABBEN Kiekatraat 15 Gort POUTEI «VONDEN VOORWE1 In de maand Nove zijn aan het Bi an Gemeentepolitie boes onderstaande rpen als gevonden even. dichtingen daarover zijn aar te verkrijgen op b werkdag. 11 gouden ring i -I LET OP 1 LET DE LAATSTE WAARSCHUWING VAN DIT 1/ en Frulthai Snoep, St. Jacobstr., q Dames, kijkt even in etalage wat u voor 1 kw je kunt kopen. 1 hg. Jb thans of Goudrein-1*^- SterappeM of Gi Kroon of Gieser W (de beste stoofnéi 1 kg. zoete Alles prima fruit. Wy W eerste partif naasappele^ zijn de naaupi 1 guld< soort tl. en nog vele gndere meubels^ wij in onze etalage* en winkel y ^Volksonderwijs** Aft Go dA. 1 December 1953 de Beestenmarkt te armbandje; 1 damesrijukel vóór 21 December ax. 1 kist pakpapier; 1 gouacn na vervallen de niet broche, verm, van Bijbel- laalde prfjaen aan de slot; 1 wieldop v. „Citrodn** üging. |euto. 816 - 865 57 2 kxyoering; Fo- vRutgers ver en winkel en Gk een nieuw id\in de Lange Kerkstraat. Rial inde Lange Vi zijn volt Kreuke* nieuw leven i een gesloten i door der auto- en k chell 81 imitatie-] 82 inhoud; 1 (koperen sierket- -*Lleuteltjes; 4 div. 3 vulpennen, te en 1 groene, 1 paar Witte n; 1 nummer- ijl; 1 vulpen in *4ont-BIanc”; 1 doublé ije; 1 vul- rk „Pilot”; 4 kn, 0A. -d.bl., zw. en br.; 1 Ifietspompje ai» ai 4^4» 41 --.(En^ fabr.); 1 Ufl. etui, inh. ï1 "r2 2<’ 3738 spiegeltje en Aakkam; 1 «jas; 4 van 5 1 steek je (Phi- Ue; 1 hoef- rw. m. jar; 1 :operen\ arm- i l«d. ■sa. 1 Ï]FANCY 3.40 3.95 4.95 5.95 11 gouden ring mót steen tjes! 3 div. brillen 3 paren - /nüeg. 1S gummi regen-)püp( 2 bank ten v. f 1O.-X; 6 munt ten v. f l.-^é; 2 munt ten van f 3.50; 9 div. tnet of zon- N- gekleurde rige diverse l paren dito; k; 6 diverse met plaatje, 2**, 3 aan koperen; T Lje; 1 jjzer- gel; 2 hoeden- r-), oa. met l; 2 punten- indertasje met it jaar. December voor f3e-H mudzak. Voor Goes en omstrekej/uitsluitend bestellen op de Oostwal UZUoes, Telefoon 3376. DjP*u natuurlijk bij de iL Pr|)»l r Ganzepoort- H.H. Winkeliers, vraagt nu prijs. Niouwja goudopdruk, per 1000. - riMhlMi KA ALLE ZOETIGHEID SMAAKT WEER REN HARTIG HAPJE S Per IM grow FRne Rookworst Boeren Metworst AL8 WEEKPiOFUT: 1M gr. gekoqkte Ham en 1M gr. HamWorst of Boter- hamweroyoaaaen 85 et. gram: sel M et Spek 143 et ït het ba Slagerij r >RTR KERKSTRAAT 7. Wringer A* ildeman en), of fappela. gesorteerd en bij de PraoHsch oadeoMtjo so'n RookaOoadOor* K Sokde ohvooring I 1A3Q Si. Jacobstraei 48 Prijs Lot Prijs Lot no. no. no. 34 88 1669 48 97 64 1765 58 I 108 30 1810 82 I 170.96 1815 4 I 219 80 1898 16 235 73 1977 68 /Si» 67 ceintuursJT* 'fltffrnMd tot feBcUnen dea middag» tot 4 in het Ziekenluü». Kloetingaemeg UU Hat Bazaar 634 34 211 792 26 22! 7 23! fabr.); 1 1A ;ltje en i heren n sankzegeltj. TELEFOON 2441 GOE8 *845 22 spelden p* - - - ISO 11 tinkje m 1979 18/ 3252 4«wo. 1 zvj 418 66 2009 6. ♦66 52 2023 492 25 2086 J 534 33 2106 Al «merk „sla 3473 14 gym.schqkn "*Ti_ 3498 13 etui, mtrk - j - ----. TS 2 vulpotlc 5W 53 2134/D4 3531 45 Bchakelarml W 41 3539 50 penhouder, u» 7 47 3571 76 div. alpinomul ■4 56 3660 32 L 17 42 3712 17 15 II 86 3800 28 cei 2695 87 3*74 92^^!-)- j parapluie 2708 90 3918 59 - 2717 100 3928 91 rais/as bandje;' 1’ sleuteltje; 1433/ 83 2736 37 4201 39 broekriem; 1 145S 88 2752 77 4248 23 bond; 1 L witte 4553 63 j Prijzen kunnen worden af- t- - gehaald in de Kleuterschool muts; 1 zilveren sen, ésle Spaanse Si- en, 6, 8, rv Deze week la 'es Bananen voor Ook op de StrosnjjdenJVrtloftrekketel -- ?n Klaverfuiterg, - Stevens MMHHMHE te>«eerenhoek. JUtf

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3