s EEN PARK St It Hi 2 1 vr LPEN T DE WARME PANTOFFELS w*1^Heerlijke warme trollen- en rihpantoffels, BEZOEKT/ ones soek on «let k» Bt. Nicolooatalal/ F/VLEUGEL WL Sis® t Stoffenpaleis BRIL yf huis ar n fl? Til Fa If Peignoirst Klein •meu Sij BOEK biyoende etaarJe 17 GRATIS een paar SOKKEN naar keuze, bij ieder paar Herenschoenen Wij z4i ons of lililgi SL BIcoisas-cadeauM I 73 ffiBtModOnGE' 'F 2 paar Nylons van f 4.95 3e paar GRATIS I. D. Meulenberg Jeoobetr*^ dfl. Goes. Telefoon 2491 Torbijn 7 AVhiteWash’snelwj Geschenk J<de Jonge - Goes J.y d. WEELE l l „KOU SEN HU IS’ HET hais van eertroewen P. A. e I fc- Mag isr WEEKPROFIJT ’s ^au v#! ze lij fefféjp Z iwde adres: y' Sinterklazen" wel waar we p Cf Oranje Lz. 3,29 pér meter y^Joh. Steketee-Dey Op Uwdis Tilroe - d e. Gr a a g St. Nicolaas - Cad Aardige vl< r? GANZEPOO’ cadeaux bij I n No. 1 van Uw veri n St. Nicolaa»verra»»ing N No. y SjgVoi A-T Vulpenhouders met gouden pen v.a. 4.95 ondtt gm untie Ball-points v a. 95 ct. FIRM, e* <mZ .pelen .KEN AJm met ■laswerk Onze wink I, meer klste^ Waf U ec/ko wo hebben wjf Voo, PROCUREURSPEKZ 100 gram 49 ct. -2lMKgram95 c/C glijstje Grootste/ keus Goeden a* zgxsrfh* KLO ^Goti SPEC AALJAXK VOOR WOhUKtjTiNRICHTlNG WÉD. A. F. L HARMSEN ZN. AI N G T E X T E L ■pertesl B WJtoBiA W w ,n aar<^0e modellen en aantrekkelijke prijt Ook 1* de k>*d en II icl Viirdekinnen Nspp* h tp-'modéllen in diverse kleuren leder met leuke bonteersiering Ook voor de kind ere* Sint Nicolaas Geschenken Klptir-. Lees-, én Prentenboeken halen WOIIRIIIIICHTIII VOO*MAD-Go\s - ***UNa «K5IRAA1 42 GOES «tUDOH 2468 ZIJDEN. WOLLEN. en COCKTAILSTOFFEN -;W Rtf N I Mina II ITiCtlttR St IICIIMS CNiltt X I.7B, 1 Imb- gratta. fJÏA VOEQH*^8- ■K VAN In „De Kampioen" vJl Wed. L. J. Vkmar Gaas PapegaaMraat B—W GRATIS KOUSEN-VOETJES ALLEEN Dames- of Heyen-Faufeuil, een bijzetmeubel, Boekenkast, Butea/ Kapstok PLOU rmate* •vw* hop** I LtMUrS io - t*l t*i< - we> jet wn ie Kerkstraat 5 - Goes Telef. 2119 ’t i, Shawl», Kinderwantjes, Vraag alet her tart Km T—- ‘1 ZIE •t i besoek uitnodigend T A f pwr/r I verte os Z*., Adrl*an«4r. 1 7, Goes V BLAAOT ALTIJD BBTBB IN ZB BLANIX8 MBBA^ QBBORTBBRbB BPBQIAAL-fiAAB S-nt N iisg»bro«ken tn nergene goy^l ^r«teenloprrs, ad-Hollandae Kleedjes, heeft een grote tottering •St.NieolaaO- artikelen 04». I L. WIU FI JteM ncolsaa tplaat. bakje r Dszs In P4 B>(tk*fij Jacobs k«lm«iki 14. T'lo*. St 17 Veer WolphssrtadUk omgeving veer Bran< eau heKv« Sieraden ■■o* io<es Kleine 1 L.no. K- k 14 - TeUtoon 22 3 8T. N1COLAA8- VOORDEEL Geef met 8t. eea mooit^ opg-maa. snijbloem Uit bet BLQfEMENH NiX Heijboer /ROksgrd Bioembinder z#e toch voordeliger I Wekkafs Lexe/Wekkerklokjes Eeht TafelxHvar I Kelium Fleet Vaipenhooders en v^le andere eedeasx Voor de s-a. Bl. Nicotaaa Feestdagen, hebben wQ ons* ooi damuhokddj^ «ongevuld U beleefd ti Speciaal Dameaboe4etfa Usage Voreutmat 73, Goes kowven vee<jr« cedes* ran bonntn of drrpel^ire ssnkoop sen een pesr Ng one. 14*7 Ook In steed* een grote sortering cloee gelegenheid b.v. eén 4001 tafelkleed r WONINGINRICHTING 1M rr. Fondant - 1SS gr. Choc.beesUes !M rr. Theekrai 2SS rr. Astra Si BU aankoop va Kers Thee k mil VERZORG VE»pG GEU>! y^e uit* net inspan. f7.50; met Voor el üw hMiapenoten fcekit D bf ons alavenj! Specialiteit ie; V BOTKRLETTEJJ*^ BANKK TM5TTKBS ea TAAl/TAAI BffoKP - Telefoon tl». vindt U bö ene in mime kense.>4(3 Rijwielen, Lampen. Bar* kienren en kwaliteiten, broeken. Handschoenen. mets. ZaklanUarns, dp* Gansepoortstraat 22 »•- weten maar profile Be* bigveed Sk Nteetaaoeade I 1S7.SO. 1 Jeer>«frlek Vroeg* Uw mstali^sd<*^Lws m* voer Jim4* i8fiiachine teaoroeUe vd demona*ra*ie i* erbeeke, Eilewout Tyfoon K liOf-JSS AMesvwsrergeswoordvi"* *ogtJOe**T gUdtooaedo*jga&a~4fafs(é'r**t 4S, Tel. S< aamsvalg Groot aantal mooi* en niai t* dy« O«^HoNand Wsrddook kw oes. Vo*>*»A|e «dbaak.A K ■p4*Az'W*slb< a. is skavl sna. ene. VOO* EEN NUTTIG SINT NICOLAAS G1 SLAAGT U ZEKER BU ONS VOOR Een reuze sortering Schaatsen, voering en maat, vanaf t ontlatten, 118.50. 'anten vanaf f 1.35. vanaf f 1.com- npe*. vele merken, iJ^Aer huis behoort een Ftets- Vltte Kat Gaaaanstekers oy*J_ zijn duurzaam, f 145. ƒ7 ALAOIINVSLAAGy VOS - GOES 75, te. Garage De* Herder. Fssgsisli netr. M. Telefoon MM. Wij hebben »-ior do s.s Sint Nicolaas aon grot* lortoriog JONGBN8- BN H Moftl I Vooral io; R8EPBIN- IUBEN w* een aardige 'èring 'o-H Htmdrikakatr. 33 \f~ Toltfooa 3065 K OOBB In een groot aantal prachtig* kleuren/on dessins LReer voordeligs ssnblsdlsg Igookilollss It een groot succes I E^N BLIJVEND TT. NICOLAASGESCHENK. wesr U oor mee Inleef I Ho* Stollenpelels brengt U prschtlge sortering In eHen zowel els Isntesle Zware T-ijzeren Sneeewi leun ng f8.75 Bobsleeën, Leren Handschoenen en J Zak- en Staafhelslampên .pleet Electriache RJBdHeUs vanaf f 12.76. In pomp thuis. Hl l Je goede Smt weet wel. det een N JTTlG getchenk het meest welkom iel Oiyit dit J*tr krijgt htj bg ons een or o ft oortrring roorgrlrgd ml Dames-, Kinder' ea Heren-Zakjtoekrn Herl trek rtipakt - Allrt wit roordtlig I Aardige Kinder-Traiaingappaje* P mhl5umiU.lt V 3 Braise es Bmw Trainingsbroeken Lr A It m <trn O grjifi cn nergens go^uoptrl Tafelkled*n, Sck Dress nrlnpera, jC Sierkieedjes Handvcb »e Zr fbindyés eas. •as iv nier toot nirta nette klont n Zed. M. de Jonge, Goes L*se« Kerkstras* Jl Zoekt niet langer, geeft een GROrB VOO^RAAD OF ELK GEBIED fkj ALGBMENB BOEKIfANDaL LKXr8 KBWK4 i RA A r IJ; BlRP 22«* bs* W41 MA MSN MZ> BMBfB M NaM B» WiHaBl dÉB» BfWRm - - Veeepotebseds r* Kante* Kteedjes Damas- H4r*a-Zakds*kse "0 Raetaaejsm*, Hashassldsa, Stepst^oldsM, Naaldeakoksi Hag^war aj« ^-rAdlverso Meeree-Aldaskol o* Retor teckel WED. P; G*TÉDBLX)En. Krmkelmsrki. J, D P< .I">NGE. Opril Grole Mark! B. U^tfEIJERSK StatotrsaL "CT 8C1WIJVER, Vegelzangswe*. rB4B 4.4»' K4B' V4OR8TAD U - TIL 233» Kr ia geen feest zonder bloe edragertea^ ia dtv. ■sepplTpen. Reg»*- >*ten, Handbeocher- ■temvsts ilsMrtaohs aas. ena. IZK KTALAGKS Q “ROTE RECtAMEj^^- 'bltkjs ZMm on 1 b>*j« Fromw-S^dlnet In elRfollo Samoa_*e«f^sïschlv i 4,15 Massalan cb veegsmaab<) Zslibirdars vanat Overhemden rr^vhst boord 4.95 dichoenen wol gevoerd 14 50 IBtNCONPBCTlB Oor» aan IEDER P AX® ylons, Pe EnkaJon^/ gettn unf U era Ds* geen bemer^A meer dl„Ct P rlont of <he!oni een paar VOORSTAD Ta - GOES Lange Kerkstreat 44 - Goes - Telefoon 2273 t Vogr osn' degelijk kunt U bij one slagen in osn m of een *nddr artikel voor. Uw woninginrichting Laat Sint Nicoleat U een .r Monteren in de eenecudige alt iy^de meeet leao i Alom békrnjfe Gróte Sortering

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4