3Z Handtas sy St» Nicol. sc M. PUNTZAK AANBIEDINGEN - i 4 irapluiehuis inge Vorststraat 43 GOES Telefoon 2137 STUR BERCO” i! UitQnEiimi)... nwi MR krMMi 1 I JAL Dame AP ■■1111U.. J i Sch 57 -APPARATEN 1 RADI Een Cadeau VV ISJt£l WT5t /v. d. Berge (—rfedclienJeK, worden méér gewaardeerd 1 te. „DE KAMPIOEN" Kunsthandel' Kloosterman f BOEKEN BOEKEN oek- en s7 E.VsiNKE-DE GRAAG 3 BA Rubberl^arsrepari R H. ,04' Qocdhofte Simon 3> rffif Anker tZaai de. dit. ïlic&LaaL. Moeder! (ju of '.J- Voor Sint Nicolaas RIJ A.JOOSSE <de Kramer, Goe^ Kohier .weer I /UitanZen ïïlanleli en diuui^eAA Gebr. Mulder Sinterklaas neemt g e risico I WINTER I Open weerl - Sno< Tob niet langer met slecht i gereedschap verlicht Snoezige Babykleertjes ia vele prijzen ■i Z - Tasreparatie Warme^i Mie Warmepant Waarschuwing! 75 jaj OAAN t G B. DRIJFHOUT - GOES gzolen vd cent pfféls Solexlaarzen Heren- en Jongens-Molières I s El BOEKEN |jfj»-Wrpezell< n BOEKEN Ste\ 35 cent T-' Pantoffels l/BXTRA FIJN&fy Boter- es/ Banketle Banketsï Speco/aas en Chocoladeletters «De Hcróazcièg' Dat b hot Wn ends bekende BOEKEN BOEKEN BOEKEN' JAieot tXeudb jen, RoUjeA. - Ueiten, £innen ïïlanteJU. 43 75 37.50 34,75 32.75 Ct^fdUcfi, £innen ïïlanteJU, /In gekleurd - 2 kleurig - 3mLcmv ïïlanietL Sadaét/tnc YïlanietA, 9 GENRES 69.75 121.50 6.90 13,90 i e- EEN MODERNE - y 7500 ate: e SCHOENHANDEL met de Acteu lunatiUii! fit 10,90 Luxe dozen Lotions, Ead Zeep, Parfums, de Cologne’s enx. T3 2 4 fiers aven 26,75 Pm Ver/oo, KOOPT GOEDE KLEDING Kutrt U hut nipt vlndnn? SINT NICOLAAS CAD OJU Antopods Driawislsre - Gratiss meb jKie iiiiiriiutt *orten en modollin lessen. Jaron parentio - iNfi uerltrtltöaar bü de Groten- Kruideniers GOEDE COLLECTIES "M^ttertag b#: yy ^TSTDIJK - GOES 98.50 89.75 84.- 77.50 64.75 HET BESTE GESCHENK^ uniojOI 112.50 S taxxKiMAfifcnnt ALTIJD APART IN ifwerking 92.74 89.50 teRohjeA /.75 8.90 19.75 18.90 17.50 r: 115, - 97,50 79 50 67.50 DRAAGT GOEDE KLEDING KOOPT ZE VOORDELIG BIJ A 11445 teaJt ytrow— •- 24.r- -j I >2 7 Ort it blad is aag van Cacao 77 ct. Ook voor 4 V [6 e Ook voor GOBS '1 LANGB KERKSTRAAT 24 mirooNw Telolbee AU hat w.rk.ltjk dan koopt hij iHn/s Bodtio* Keekeauotey «45 OatM|tlahaa« wieowe vooe vnail lie i itrn, Mlsima (Mae-, Pw- rtn/ea Aardewerk. Hoet- Ufa. Ztaksaaderaa. Kta- 'ts wagons. ens. ens. Aotl-moethokee t 3,75 Maa oat vogel* jo y voor op t bordje frl, Pla*tte-»labbe<jo« atetnoo de Bad»*ol-Slal Aaohloodkoi nA Vlli-PamMIr met koAtfne t 1125. stikte motton i. Cretonnen Damasten De Sint wist wel wat hjj moest doen, en kocht Zijn Lederwaren bij Mac- Dp/ Het leek voor Hem als op een plagt je zo goedkoop .was het in Paj Hij vond bet daarom toch zo i dat Hij hier slagen kon v Moderne Handtasjes, alle Tuigl. Canadianbegs, gr/U Linnen Boodsehap- Lederén School- ei Fijne ReteneeeesMH Lederen PortefpkUl Lederen Portdmons Wjj tonen U een groot sor ^-'TXnGB KERKSTRAAT 5 hotbon we aan groto oorterfag broodroorterk. krieltjes, ijzer: KLECTRBC8E SCHEEXAPPAvrt SCHEMER- BM W; Grote sortering in: Ban moderne Py lock ......i Een prachtige ak -reeds voofr voor Wie heeft^eiEgénbeid om in Goes een HAS, _^-t^érling (ie klasse) bij te werken^-^ onder no. 48 4, aan hef barvaa van dit Had >u/go«d« moet «ifn, jaschenlcèn in UW BOTERLETTERS, BANKETLETJM1 SPECULAASPOPPEN, AMANDELjefRSEPAIN, ROOMBOTERSPECULAAS,en^pracht aerteriac CHOCOLADE FIGURBlCBORSTPLAAT enUf) JJHTXDOZEN is Goes Telefoon 2533 1-persoons Divanbed en Bed. rrirns gebloemd binnen verenrM kapokknsoens f 59.5*; 1-pdr» 3-delig Bed en twee Bed f32.5*. 2-per* f 3.75. Ttfk voor ntey Stromatrassen, pad f 3.75. >WelvlcAièn. - - - Lange Vorststraat 5, TaOe/oon MCI Wö bobban een ruime sortering BRwteUaatpea flAM. flL»5, ons. Heltandte Ondarjerfc Jroedt 1} voor VBRB! kopje 3^0 >*»orat*o - doeejeo -^SneiMadera Klndoraltjee Zadeldekken •M. CM. uitvoeren van Uw reparaties het VOOBDELIGST ADBBR Rjj4i»lhuii H. WEEZEPOEL Wgegeeidstraal 4S Goes :hap. GoeV tt werk. g Snoelgereedsehap Zweedse en Franse .1f 3JS i w* deer kannen gaan ese* vtarbtil- 6sa even lange en sie enaa etalages en Uw moeilijk sseer. Onna snak Ie vel gekektinken, eek voer bene en de kinderen i 59,50 49.50 39,75/ A Ko.t. K.rk t s.t 12 - Gov. - T.lef 2201 Bij ons vindt U een sort< van Zwitserse, Duif Ppoma'e .NoeMitewi Wf hebben OBEtf^ in on»e diena't, KWAKZAyt' AlloA ^inMorn. Scharen. Zagen uit it Diverse merken met yoUe garantie. ^4. V' ■a ti earn, ens. Wbngaardstraat 35 Telefoon 32» FRae Zahdooh|»s ia leuke desskM •M 0^9 04« «4* Damoa*«bortje« Btrvoor»c^ortj«« en mooie /atUcsie daeaine veaa/ 5.15 Pla He-eebor jos «MS/ f 1JM Kapmantel* jos «me/ f SJU Meals Ungoele oi/grpot én klein. kleuren v.a. f 445 maat va f 15.95 Betotaaeen VJU f 745 Aetêtaaeen vju f «45 met inhoud va. f 735 1 va. f 445 les. zowel voer dames als heren, tal t 249 affera. in allo maten en voor iedere ■s, is het aangewezen adres: L» X VI88ER Papecaaistraat 9 Goes te. Seheenhaadai v. RaeM Ben paar mooie linkageweven perlon versterkt Ren paar fijne Enkalons of Nylons: slechts Bm leuke Hoofddoel:, in mooie Ben peer prachtige Nappa H de betere kwaliteiten Ben mooi fantaste Kleedje, in dessins Ben pracht van ’n Tafellal en grote maat Ban leuk pakketje of doe 3 stuks Ban mooi kanten 1 vierkant Ban, echte Favorite dessins Ban keurige Japena I -i fi TELEFOON 331» Geef een practi» geschenk bu/. een paar jschoeuén 200 gram zuiv< 500 gram SpMarwteaa en .1 Rookworst/. samen 125 ct. =a 250 dram Kleuter- ol-, c te ^peelgoedteal Prf-nen van fl95/ot f39,50 Wij/brengen nu iets/wat U niet io e 1 k e etalage rietl Stuk voor stuk pparte modellen rtüt- of bloem- .77...... fl4K f 24» - 'in mooie dessins f Zakdoeken, inh. 9« et, f 1.1A f 149 ed4e. in rond, ovaal of 7(77.45 et tot f LM mtaste E ah art, in mooie fLM. f 34R art, in vlotte modellen, f5.SK f5.95, ens. in keperflanel ot intar- an< met Talm, f 24» d koeten tkM. t 1.95 dessins f 3.95 enen, in of heetlyke/ t hebt U toet aan. maar dan oen LAMOS VOeSTSTRAAT SS Mooie stoffen, met en zonder Bontgarneryig Hat Polshorloqo^^aar U op een kunt I Mooie coupe en ens. ent./ St. mcobstraat 13, Goea IMttn sier een fl/no smaak, kopen als ateede int yLOOSTBRMAN'S ZJ^KI Een boei is het Suit Nicoleetgrichenk een blarende eeoetde tn de eeter.d. d*e U vindt U in een GOES Half wollen Deken. 15«/2M, f13.5»; 179/224 Wollen Deken. 15S/300, f 3S.54; 17»/22» 125.5V4 Deken, 1M/21». f21.5»; IM/215 f24.5*. Deken. 135/IM, f 4.5»; grijze molton f 334 1-peraoons Sprei, neet stroken. flNM. Spreien, met stroken, 2-peraoons. f lt/«. Plane Spreien. 1- persoons, f 17.5»; 2-peraoens L23.5*. Combinatie: 2- perseons Engels Ledikant eUyBed. compleet f»5^— maspleet f55.3-per- Bedden en twee gevulde ons f59.5*. 2-pereeons gevulde knaaens (U.-. 1-persoons seah Matrasdek f44*. 1-persoons rwe of reparatie Bedden f 3.5* p. aa stel f 15.5*. Kapok, per pondsak per kg.-sak fl.l*. Slaapkamer- kleedje f5.75. K|XHMTRAAT 7 GOES TELEFOON 2527 DÖOX GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO HUI8 T 21 r- TELEFOON 2447 GOE8 - 59.» 49,50 39,75 34,75 Met garantie /79.5O 69,50 59,50 49,75

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3