verrassing I I I 2w 'ik ebr. Steilte I Heeft U een HO DE VLINDER GEWATTE WOLLEN 1 St. Nicolaas ZOON Wolkam Heren Vesten rVm ‘Mii ’3n^isf t JPqii niiportf ig] Zee* JE- Koud X”“’ te. MraiwsM vtURMS Boei an Jtanalhandsl orte Kerkstraat 2 Goea en eaux L Sint Nicolaasfeesr 1952 Elf mo iriisciE IftCIfllfl Firma A. VERMA LANGE VORSTSTRAAT 3L33> h VERLAGING DER KORTING fters Reépe ge Albums waren kalere echaartjes en raeNw#a et. nagelvglrjee A D E A U X MOEjg Corns, v Pracht Bril-etui s leer, eaffiaan. kunttleer en pi Sportveldkijkers mooi cadeawje voor padulnd en eportlufhebber» 1 Barometers Thermom aeer grote yb Prachti groot Si Sint Nicolaas-Ca Zelfbediening c kunt U lustig uitzoeken /oor Uw siiiimrriMlii :oladeletters LEYJr^^,.- <7 DE ZA Slot t K dan ta. maat oon Ch f 1,50 I? :ers laas- b 5T°ffen fooscrr^ - ALLÉ PRIJZEN j. Klokstrsst GOES WANDVERSm* PLATEN •/ÉTSEN SCHILDERIJEN Bas 1 D. W. den HerderJ Heerlijke Lef Gewei Zaterdag 29 November 'PT IN DE MORGENUREN ES hpft slechts da C T ncuiiiiillr rri) qr !ZI '8"C ONTVANGEN: rr. |/mEER DAN 70 JAAR ERVARING l honk RAAT 8 - GOES ft Met St. Nicolaas/ het beste adres Botèr- eZ Bankepe Spec pon^ •.wet/n ES foon 221» taak in beter genre l-'237O MZEPOORT3TR.R -11-13 PAPEGAAI CJt/öropAy /-tandpasta 'Covendten de waardavolsta.namalijk da enige mat Vitamine A an D. Tate U»- OT Tt o. bë AaodMkm Draai mm - hok kwaliteit ia Iets t 0«r dan de beate I AKKBRI) JACOBS i lshi ItH, Ta5M7. Oeee KAPHELS ollestelfe t aereice' vooe kl/l-B MBRRKBN 2 r Z N tl REN DAN K O O P T U RUS T I G EN~T E K K E RWA R M DE KLEINE BAZAR - jdk EEN MOOI i/ \j ift. n/Mitcuu^ ING /R atiné J e k k e r t j e s blauw en bruin, zeer zware kwaliteit (leeft. 3 S 5 Jrf29. He re n pa n talonsf 17.50 f 18,90 f 22,50 ALKAMMUN bm 3 Kloos te/matrS /Taai'Taai Poppen groot en klein BIJ da opening van onze gamo STOFFENAFDELING ontvangt ie koopster alle gekochte antil^Pl geheel grj Iedere 25 ete koopster b<an helft van de prijn dor gekochte artikelen te betalen. Deze verri allo artikelen die in t worden en loopt van 6 December b.v. Cocktailzijde, /yb^eddy-Êearmantelstoffen en Rditstoffen Wok(en en Fantasie stoffen Zwanendons nachthemden dceperllanel) lange mouw 5.75 wollen en zijden shawls Iers en Letterbanket Tvotte Witte Mistelja f 2,50 petjes Samos van bet Ejtóod f 2,75 per Ihs Witte Bergertcf 2,90 per fles Ga dan eer^sJeiJkérTBij -- MODELLEN - He r e a j a C k 8 gevoerd/met ee^ warme flanel en een pluche kraag f 24.50 Zeer zware Winterjassen f 82.50 T w e e d j a s s e n f 37.50 f 59.- f 69,- De nieuwe kleur Regenjas Petrol (weerschijn)f 47,50 1 'e! .ten SWMT Damas FaOeven vanaf f 11.73 Dames Sjaals vanaf f LM I’S w B, Ziet etalages I «I AftDT VI II j a/ Ben JMffensayama’a Herengyama’s vanaf f LSI vanaf f SM vanaf f ».U vanaf f LM losing ia geldig voor nze zaak verkocht 28 November tot Sigarram^gaeinr .ELLtOE K J E’* Vóór Slat Nkrataas LUuSg^EN SIGARETTEN EN Zeejaren PIJPEN EN AANSTEKÊRS^ F. ZWARTE PO O RTE WjjngeardMraat 8» - Ooée ssg Etn puttnd St. Nicolaas-C vipdt U bij y' LANGE VOB8TSTKAAT 42-44-54 GOES TELEFOON till. Bij aankoop van f LM l/SFEOOKJES ZAKDOEK cadeau! peMAerfk wet dapr'i*» ..Volei IN BANKETBAKKERIJ DAAR KOOPT U EBN fijn stokje wit Speorfaas of een lekker stjdtje brain, tacht gekruid Kanten Kleedjes in verschillende maten Gehleemde Kleedjea in diverse dessins, vanaf f UI Swan OntbtHlakens f LM Swan geratte Kleedjes f LM l’. ,'aUren prima merken, /vakman heeft) vanaf f 22,50 ^arnisoerdo ore 50 sta lan tl»? i Cvrtng La dp nieuwste Alleen verka HEREN. vanaf f LM vanaf f SM vanaf f SM I -> vanaf f 1,50 klein f ubrlvimhl t .1 I geeebeekee waar asea wat aan heeft van CAPIÏC Lsege Kerktersat Gees kGmUM Nteewe Berg Middelbar» pp.- iDIHUM IAAN8TRAAT 5a waar U alt kind raadt kwam 20 jaar garantie fj hetgeen U by <7' •anaf f 9,90 Jencensblo lodder amandelen Het Speciale/adiea voor HAARDEN Haarden en Kachela °taat»ing door geheel Zeeland /Image Veratwraat 21 GOBS Tetefooa 2SM Herenajaala HiraasaMsib =^10pct.K0RTIM8&«!'ii.«^. Zakdoekjes in St. Nicolaasverpakking Ook p. stuk verkrijgbaar, vanaf f SM Dames Fantesteanhertaa vanaf f SM Schortjes van Bk. Bont vanaf f L7» Dadma Nachthemden vanaf f^M Flanellen Dameaayama’a v*naf/T 11-71 Interlock Demespyama’s vandf f SM Metejes»yama’s/Zvanaf f LM Kinder Moytrachertjm vanaf f SM zeer goedkoop BRILLEN BRIL-ETI leesg/azen LOUp/n theilmomftxI ba/ometers Grijpt nu Uw kant an daat aan kout uit onto colloctio smaakvolle en practi/cho St. Nicolaat getchenken 1 30 breed vanal 3.95 per meter Hat allernieuwste op het gebied ven k /handschoenen, Zeer uitgebreide aortering Nylonkousen, kanten kleedjes, ^k luxe verpakte xakdoeken ene. >nrT de fijnite tpecerffen 1 BÓN GROTE SORTERING Prostc Chocolade Lettere ea Jade-, Mararpein- en Seiketfiguren Te jrarl om allee op te noemen I /6mem?7«7 IHI MiriE KrwrMt tl Koopt al Uw Wynen rechtstreeks bij de important Betere kwaliteit 1 Lager^prijzen.! Met ingang t>an heden Her e D J a C k S geheel gewatteerd en pluche kraag f 34.- f 39.71 H e r e o j a c ka geheel met pluche gevoerar het beste wdt er ia f 59,—

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2