•W»1 Parfui I A. Rutgers Uw foto EWI ^m^^)ALIhnpfnan Biemen Ook U kunt Sint Nicolaas zij vooraf door da G R A TIS-GESCHENKEN dia beschikbaar komen door SINT NlCOLAAS-RECL AME. Doat alt valan an proiitaart van onze WA Zelf maken z ar I 'I H van Fa. De Kleine Ba TIJ» overbodig; ^£TK//VÜ A W. VERSCHOÓRE Grote Merkt 7. TeloL 2x48, Goes Rtyksw*4145, Telef. 4/ Krulnlngen KLEDINOMAÖAZUH RHAAI HEROPENEN ^j.F.casteieyD&za. DAMFO OPRIL GROTE MARKT 13 GOES IE-HUIS" - GOES straat M (1M as. van da bushalte). TeL MM Altea tra wee huia. Sint Nicolaas geelt graag practise he ZELFS FRE ■mm rw riIBi lUZIlll fill «Elll sper IET IOIÖT STEEDS K0U8EI... De Wildstn Grand Theater Goes - Tele’oon 2153 7 rtism g rrtddfl neL ,,ZEd im: 1 c. LaMamr. bmosm Mrt: Br. «MM. '>Msr itmmmtm Xm ■moms: J CaNsstM. mm imzM me bmmm ZN mt me Bs Mm Bizar, e MrimssirM C.Z wi Asieren WrFMt 0OE8 TELEFOON 37X3 I SLAAGfU BIJ ONS La/ C.V/e M lerwireiiirt nart 5 I Pullovers Vesten Zakdoeken en MOD t is w Telefoon 2325 Markt 5 Goes I ft van 7 IIIZMl e I. r Nappa 7 .15 DVERTENTIEBLAD VQQR ZUID EN NOORD BE1 Nylons Tafellin Koopt in GOES niENM m Z IJP i ytEK ..Josephine" Fnscka, Me ƒ4 115.. M. airMtt hm HET/ADRES VOOR LEUKE CADEAUX Wij garanderen U RN, VLOT FOTOWERK Prima verzorgd >DE- fos een he; en tal ‘van andere voordelige artikelen I Camera’s en Albums UITSLAG 1e Naam van da Pop w^ BssM Mmw m la P R 2s *rte Btocnal Mirte HBCMEMipMM Mtete Ml MM 'Geef hem en TTêproiiMe fc’uTp bij I vertoudheid voo^Vb. "2 det. Moeder en kind. DOUGLAS t’tt ASSMft |p Arker BENDI X GRANT Shawls Handschoenen sc s« t ?’;s «roe i Pracht w< leh Shawls vanaf f 3.95 Idschoanun t 1/.30 f 18,- Zelfbindi Peignoirs, ^J^JEnkalons lekstraat - Gors-11 i KULM. rk«l||k goede foto FOTO Fotograaf - Fotohandal 3 uur leg 3 December profiteert van onta speciale Dekeneenbledhtg Bovendlan ontvangt U daarbij onxe zo begeerde Waardebonnen voor Ge.chenken I I Donderdag 4 December •y ease «pastal» iraevat.fttag /EROICA Zee Mm e«er Ludwl» «se Saethovea als Sint Nlc/ólaa s-geschonkl on drukknoop dassen vanaf t 1,95 Wollen Testen met en zonder mouw f 15.95 f 20,- f 24.75 Verder GROTE sortering in: Overhemden, Pyame's 1 /Sportriemen, Sokken. 1 'Asklets enz. I een BIG^E HIJI^XBVIFedBN t ts'ft ZN. LMK KMS1IMT jB DE BEKENDE «T BtBBBMiZHB WDUÊ VAN DG LVDDSTSTD. 57^66 6066 ÏMtelMM) BTBh Wffi lte nHPW..»rvteef /in versdóllende geuren 7 Parfumerie l P/PIE IERSE sat 7 Gom r /erennassc U Gem SHAWLS voor dames, heren en kinderen.. J, 2.40, 1.95, 3.60, 2.85, 4.95, 3.95, 2.98, ..'....yf..-..,2.75, 2.20, 1.75 4.7-5, 2.60, L25 I, 0.49, 0.45, Ó.35, 0.30, 0J0 ...0.90,0.65,0.60, 039 6.95, 5.95, 4.75 2.95, Ï70. 2.25, IJS 3,50, 2,25, L50 3.05, 2.60,' 2J5 6.9S, 5.95, 4.40 21.95, 12.95. 025 2.95, 2.35, 1J8 WALA /f coaicrs BÉBV8 81EP-lAs, GA1NE8 ft s T 'W«****’ de. Nov. so te d< IDSRGOCD EN NACHTKLIPW4G LUXE r.nwIjU J ei tn en Kinder - De ,c. E VLIJT A 14 |MT te vrouw ."Sil **ik Kt model. Dem ALLEEN SO ct SO st. En gev ec naar maat gemaakt en onsa bekende felljke kwaliteiten voor oase mnutte izen I 1.40 2.40 1.95 P-W (fokte Cf Mapaijfo O» C adv pa» tuit of een eertctel hrru m«ar ere beha f of ket)tti re n pateen Door een grote 1 en vabkenm» dtun, geven a garantie aan (JU l uur .LING i«d; maat i voor TAS u vanaf f 13.50. Ueuwste eanunodm Wekelijks St. Nicolaas-attractias I WILL aan •nda'.ea. COf K Naar Kat W toneelstuk van FSAn Kfopfo, Hoeveel kan een man verge ven. wanneer een vrouw haar verleden bekent? r dooafe aenteter mei decs jas Kaas pen, en Limburger 8tinkk*aa. GERUIT FLANELLEN JONGENS OVEMH1 Nieuwste deaain*, kant en klaar, gemaakt. Voor een prijs, die V de slof alleen moet betalen, jaar, tLSS. GEEFT UW DOCHTER EEN MODERNE FLANELLEN R' Nieuwste dessins, elk g week voor aenaati. „8ANTOR” OVERALLS. 1M Naar maat KHAKI HEMDEN Sint Nicob „8ANTOR- DAME8- „8ANTOR” WERKBJ „8ANTOR” AMEUK „SANTOS" OVftÏHE «a Jaargaac Nk 1—DEUKKEKU J)E FHOENDT* November F. J. 8. VAN DEK FEYL - GOES - Nteuwatraai <7 - Tetef. (K UM) S4S7 - Veer advsrteuUm uA S uur Oplaag 1S3M exemplaren. AdvertentieprUc 13 «L per mm. ■n >on«» V <k Jakte KW AOSNDAMMC /Tateiaa» »3'- K t f VOOR HBU .:u. De Fb. J. F. toont BABT-AR een nooit ge® J in riKELEN ene aortering. Met onae modo/ne Installatie an du rülrnu service op leder gebied Voor een AANGEWEZEN ADRES raap 31 c»rt 8 Aan»aag V> sa Maand. Zalsrdas Zondag 7 oa 9 uur Zaterdag 29 November om\j KINOIR. IN FApMURtOORSUl •not da J; Arthur Rank JaugeM Belton 75, 1e ra^g 50 2 Zon'degmldd Dinsdag 2 en Woont om a WKUAM HOUXIJL NANCY OLSON ue SkNDlX la redt da'tevsM vsn beadsrdee Koyraan.u K'de^mrarpoMn MftdftWfttfete** WiMBBBF RbHlBarMftMftftMlMr j. Wleeer StiaC.p ai sheer Wleeer tSagsrbnsbae '«mraeg: ft uur ■1f4' Ut GIL f* PROOUC TIL rilllM S’itR f 17.50 I Xim wrdr GRATIS I LUX VERPAKT I .41ARANTIE St. NicolaacprUs f 1KM rads t AM. tA HEKEN STOFJAftftKN EKEN ANSE OVEKALL8 wij one dsralscerd Fefe*Atelter klno>, en Jljstenhende wordt geve. (VU ds aduerf. U'trs et Wg brrmpee U ateeda brt airuwrfs te >rUmsetersa Jmn do auato fobrihoten BEPIT BEI BHkBBE ZHH IWM-BUZa veer BONNEN want bij bastadmg van iadara. Tian Gulden ontvangt U thd Waardebon van één Gulden (enkele artikelen uitgezonderd). Voor Uie Waarde bonnen kiett U de geschenken uit onze ruim voorziene voorraad/riier volgen enige wenken voor geschenken HOOFDDOEKEN, fraai assortiment, diverse tinten DAMESKOUSEN, ook Nylon, Enkalon, Perlon SOKKEN voor dames en heren, fraaie sortering HANDSCHOENEN in uitgebreide collectie.....s, ZAKDOEKEN in zeer grote keuze 0.65, 1X^8, ZEEP én EAU DE COLOGNE, in luxe verpakking/...... OVERHEMDEN, in grote sortering, moderne tinten;.:.... HERENDASSEN. in nieuw assortiment ....Z......... ITUURS en SPORTRIEMEN, zeer voordelig TAFELKLEEDJES, wasecht, in kleurrijke/^essins TAFELLAKENS en ON I SU I LAKENS.ydeer,’- mooie dessins OUD-HOLLANDSE DOEKEN, prach/kwaliteit FANTASIESCHORTEN. grote sortéring V'i|<h»o78 Nov. l/m Maandag I^PeC^ MS prima/EOwtelmater is nu vodr iedereen rebtbaar.' ^Airijc is draatiaeh n bedraagt vanaf 133.compleet 1 vanaf fSSS^ ir bjj de agenten A.8. ZATERDAG SS NOVEMBER S UB >n zijn: -De laagste •*wtehb. voer DE FEESTE ONTVANGEN -lUibrien rit etamtDtvwm^ bwscena en WteEtea. en grri MandenweriL. i’Euve«ue, als w« reeds M jaar1^"^*’, ii wit late kwaliteit-J®*”»- inge Veratetraat 2S, Gem Telefoon 3343

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1