'11 r fiisor: uzERHanofL ti 1 1^ DEKIË r- MERISO iiisioi roos r.B. lomtnoLfis houtwareb Z H. D. MEULENBI n LEUGEL-DIJK Fa. A. Verma ire Zobn U wilt perfect gekleed gaan een kwaïiteits- product kTIS BRAM VAN DIJKE 1 Marsepain-artikefé soe^fiias BotérWei Banketletter Banketstaaf - NISSE Een „Sanbella”-corset SOLO J GR hionsmius Fa. C. Oranje Lzn„ Goes t Nl r ulKetbakkerij Van Melle fa?i BL IK WARE! DE PRIME van de hoogst penkappen MET NJ> X>t '-SFEELIOEBEIEI Wolkam Herenvesteri St. Nicolaas is een practisch man R J. 1 SïOmH.MS - IÖES Het adres voor Delanarjdeding Sanapirin:Aey*a#3 ZEEUHISCHE IIHOWIAII lïlflBTSCHflfl’IJ VAI STflAL^HlREn I.L EMDILLE fHIOLEI KL Lien Firma S.3/ïeeuwsen Schoolschriften yl^otlodeX^ /Boekhandel Van dri Pey^X Hansweert H LETTE-lfs roste chocolade Landarbeidersgezin Landdierder U y -van de Reserve-Kampioen -. naar SlaflerHjGó^dbloed „WHITE WASH‘D ^GOEDSLOBp.Kw^mwH atfo. (Ut^UU. nLEf.ïmt Schoonheidsverzorginq/^ Jxwisse» Goes met ’n flesje Eau de ne en later kocht St. Nicojxtui ook z(jn andere geschenken sdals: Parfums, ^/Ctême, Poeden^HaarbojBtels, Kam- men, WarmWatersakken ens. enz. steeds en verder 3 GOES Telefoon 2370 VERRASSING l vleet bij: en LANGEVORSTSTRAAT Pluche Tafelkleden I Schoorsteenlopers en ^'Kapstokkleden AuttZpteds^ Gew. Sierde POLEY L.JHlftC. HOLLE FIGUREN anerlei surprise's alleen mooi, maar ooklekker t^Cjele. (MLutcLee KOOPT NU In onze etalages vindt U een frappante collectie alia nuttige Geschenken voor A tot Z JHtt houtje. Boek Kont Magdalena Heren - Modehuis NUTTIGE GESCHENKEN Bandhanddoeken K Keukendoeken en ^Tafellakens QurT-Holl. Doeken AKEN? Tb aiAira aamtmi ma ut raia isaartaart hebben gedurende dp Bint KI I Serviezen, Koper-en Tlnwaren, Gebalc*telr<o»^Hesten Schalen, Vazen, Kop en Schotels spK IZrl D November Borden, Wasstellen, Tafelmessen, Cassettes metmtssoQ^GIassarvlaxon, BorraL^JMtyif^ IV I 6 I H 6 DdZdl* „VAN ZEE” Gee, Telefoon 2219 P^M.BAAS Grote maat Half Wol JY. f 29,— Zuiver Wol .X f44,— AaBe Dekena f 87,25 Zaalberg Dekpta f 39,80, 49,50 Gebr.WijkDakens f 85,—, 67, Grote sgrfering GESpKTE DEKENS f 21.40, 28.90 V OkwilNGINR/CHnNG 'ei <4 Voor al Uw UW HULP IN DB HUISHOUDING it de SI en Bierglazen, Bowlstellen, Borrelstellen Q, I •an Nr nlessae Japon xsogd, door het goed cortet Telefoon 2021 Goes •oor kinderwagen* fijnere uitvoeringen Broeder en Zutterpoldcr WOLF AARTSDIJK Vraagt Uw Kruidenier! IGE VÓR5TSTRAAT 19 - GOES - TEtEF. MSB Grote sortering Bussan. Trommels. Dozen, Broodtrommel No. ragfijne Game poortatraat 9 - 11 - 13 Telefoon 2379 Korte Kerkstraat 17, Tel. 2201, Goes affatraai- itroot, Goea hdtfü DE Melen aoala: /iOOITGEDACHT. BO, MECCANO- ;N, DINKY.TOY*. ■Wetr. MStkliatrefnea. r^oda compleet vJk t8t M' fia dooa Bonder tra safer - ■sater VOOR UW AUTO-RUUC8 ■aar gediplomeerd A,N W.B.-i TEL. KllBS<r»9Z Voor Goea^irvKchtingen en opgave: M. SK1aRIJ8 (b(J Stenen Brag) Lepelrekken. Dienbladen. Daar vb merfcarti I ADO,, JU ML Alle* in eigen werkplaat* vervaa WILT U LEUKE PAKJE^z Wac/if dan niet tot het laa. *yn de aardigtte dinj CHOCOLAD van uitsluitend Au Een geweldige sortering Zakmessen - Pracht modellen I De grootste verrassii van St. Nicolaas een /C /van Bakkerij Jacobs TELEFOON 3117 1 ^ooY practliche geschenken slaagt U sekarbij: iiEiisor: uzeihiuoel c.i. L^tGL -- ■7 PRACHT COLLECTIE Ontvangen In nieuwe modellen en mode-tlnteS r> ALLEEN-VERK St. Adrleenatraut Sa toch ijjet hinderlijk ateekt en U frank viy in Uw bewegingen laat Hij geeft dit jaar uitsluitend. erne Lam- >meriampen ON x NicolooewekOn speciale LAGB PRIJZEN CLtCTSO-TECMStSCH BUKAS ■MXMNVLSI12. TaMNS 2112 J VEL 2175-- I J5NGE VORST5TRÖ5 ’GOES voldoet aan de te belangrijke eiten I Drie superieure genpesrffïJdelen in elk tablet Juistg^das^erd Niet te'zwsk.niet te sterfc^B'aarom altijd veilig en vlgg^r ^^jaerfcend bij kou - koorts - griep en pijnen. Kater 50 iekletlee 50 cl - 25 lebietlea 45 m ^=-110 pCt. korting op alle luxeartikelen l Z ^ea Riste» «el avert a we Dv*asasAl«*AllAcn i1' Bi GEVRAAGD per 1 Maart1953 Woning/br schikbaar b— en eep vatte rj IAALZAAK IN BETER GENREI En- nuttige geschenken vindt .U bij de vleet bij: 7 couvert-srtlkelon en complete Caxetto, vanaf 44.50 •M pl ELASTISCHE bij aaiJfoopvan 2 paar la luxe verpakking (j vergroot Uw omtet met een moderne C*l<-*f^'j winkelbetimmering van f u 2 4 Vraagt__yrijt>f^vénd inlichtingen volger va* de /al* eub-agpnt te igeeteld: <NIBTRATIBKANTÓOR Dete week voor EEN EXTRA STUKJE VLEES aan billijke prijs v Verder een grote aortering^E B S WAREN electri^he melwa.mmrhine Zt Altijd ver* uit figkn woratkeuken I A j jmm ''Lil Ook by qn* verj^baar 1 met I jaar £rantjr dcbpktade Leverpaté Belgiacke Sssci^ p V F P R P F K Alt bytondere attractie geven udj by aankoop v. lampenkaap Kroop^f I leealantfi* et n I tMMrlIM I MIEII Het effect van Ui wordt belangryk dragen van Het ia daarom van groot belang dat. U een c/rtet uitxoekt, dat Uw dit blad lad8.5OO e M fz Speciaal afgeitpeKd op' bot Neder lando^dcUmaat Ic Volgenpsbooruchrift van K3 Dr^Ka. v. d. Boog GR^eÏB ADVIES! Bchoonheidaapecialiete Middelburgaeatraat t. Telefoon S171 Veraekerden bjj de maken wjj er op attent, dat alh Beier G. A. Breker, door Ktabbendijke HANDELS- EN AB PARALLELWEG S KRABBENDIJKH RpïTERDAMSCHE BANK N.V. ZT^ •/T Kastoor Oooo 4^5 - JZ< Boofdagent voor Zuid-Beveland V de betere/merkan Fr. HaEdor, R. Herder Honlfel, Stroma Dozen Tafelmessen vaX.f 6,7 5 F .O. B ood- «in Strijkplanken on Aliminlum y complete Keikon,./ vanaf 85.— f BAKOVENS vanaf 15.75 Bakrormon, Blilke*. C Sme-,puften, -Borswlaatvormen. Weegschalen nieuwste decor* Qnze Chroomketol», Koffie- en Theepottan blijven mooll BET BEGON 2491 ma K-*~ GaarXe verwachten wij Uw.bo<0ek'. h/ St. Jacobtfraal 48 GOES Talat

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 6