zijn s 8? rletter-we Bo trijd ER "M loudelijke artikelen eQ^\_ iddags in Goes geopen I 3 1 BOTER L MeubelzakeorTextid^Mode- en Confectiezaken, Schoenenzaken, z|n OP ^3 ,DE VELANDER’ ff s. ^4 1 y Try E' L I /gr GA „Brick B /Ss gmorgen ges/i n n J. I deze/periode van onze van 2 gedrukte Jatters ontvangt en hierin ede de goede v< lvangt gratis 4 Prijzen b 4 k.7 s I HTS. leder\die in tme-Qzaexir fc” its /8j»n Maandégr deelneroende/adverteerders van van 21 November a.s., Lei/dus op ,,De Bevelander rj/et de verdere regeling I. v«n 28 November tot 1 K. VISSE gzin samenstelt, d Attentié! Snel er telefonisch aangesloten onder K. 1166-9994. 3 f. Donder Ne. 47 Woonruimte Voi 'rt 9. 5. Geen laat van koude Goai Te laals, >n 2 u GROTE Stoe zeer Vol .1' prach- ite f6. niksen. i .«Ln., 15, dorp •j. dub- 4, i. Tj u Ti iten, leeftjji k 7 jaar. C.Sni In diver,* modèll* bi i d.Khaki it»/11.9Q, h a k i en in roente- aat, iji, extra enz. pkfl leren rv g. c. z nettle gusshinkj^afh onae Gevraagd: Nette WyOeWn- koop 1 gratis terlpd j—M woorden 1.elk woord meer cent ?ls, ry» Babycape, vlietstraat Brieven van^dif Te keep: 2-pers. Opklapl prima spiraal, grote Stofzuiger, Lil Naaimachines vi Vraagt vrjjbljj; - tingen en Singer-i Kok. Ken Filmapparaat in gezin geeft vroljjke^f de huiselijke f9.75, fJ6.J- J. A. ViMfa met]WoningruU. Wie 4oox goedkope w< iver- duurdere. Lii Per 10. huis ió Couwet Ken nuttig gen «beuk: flanellen Heren Pyaa mooie f8.45. Goes_ in slechte 'olkswinkel", WE8TVEKE - GOES L Autorti-lnstracteur. P. C. Quantetraat 12. kachel? Loop aan bij J. K/ Kerkstr. straat, 4 gaarne Gevraagd te Goes. Werkster .voor Brieven van dip meubel, old-finish, len met 2 Armrirf eiken Dressojrn ^Scheepswasta- idjjk 19. - Haaruitval. T*" weer het ouderwi del tegen roos: Klit’ dewjjn, „Lil 1 Interloekhuis is toch koper Extra mooie Onderjurken, Dampv jes en tige f 1.95, ters,.^ heren- en ed. H. de trast 7-9, Voor Mondorgels, Trommelvellen delen, ties Sprang, 41 Jas, Ook boe- Cats- ten dub! fel. - B weert Telefoon 23Ó4, I joede- Ruilen een bon ook moj »Üs Banketletter, Hansw« i pond. Profiteer Hanpwet ’t Inter acobstraat 46, -1, bureau Zware bruine Mijnwerken broeken f 20. - Let juiste adres: ■oei 5 en pracht 2 stoffen Jurken, 1 een warme ten. Astra, rand en vi zwart, bryii zeer zi colaa? *ïu nog Van HesesErtteS---f verkrijgbaar staertfwagen, Een nuttig geschenk: Zo*n>^' by de mpatelctent op de paar mooie NylonkonserrTn MarjtirGoes. 3 «1* nieuwste tr>u>'gfC- „De vanaf f stuks. foonpfaten 1, Sportkou- Te koop: Een grüze ManteURouw^Jneer^ yjTF berty"’ PjeT Knöps, ko-|hëmd.' met UateïTin de - *2 blauw gebrejjde klokrok, weel, de practiscbe^dracht. Denkt u er om, binnenkort --- rood Truitje; leeftijd 10-12, G~ote keuz^M6,75, 28,50. Van Heee'S Frites uerVnjg- Een nuttig geoebenkr^o’n 1 P- bejge Schoenen, m. 37. *t Beva^jjutSj W Bos, Pape- baar op Groiv-Markt no. 8, mooie Dames^önderjurk, Sc^prfgestraat 48, Go^J^ ga^irtfaat. Goes. f 2.98. f Nu *>0g Van HesesErttFS--Z/ VPrlrriicrHaor ct txavfTxxz n Kaan mnfilw rmr*--r-ifc - Een nutUg geschenk: "yMoa/in l^netTf 10.90, stra^h-f9f*Goes. "lO ^}JjMei*r^o««- Te koop: Drachtige_^eif^ Losse Eau de Cotone, 15 Een nuttig geschenk: iïn zeugen en Biggpn- - Gebrs. en 20 ct. per nywtjF - „Li- looi P.B.A. Dameg^Jrtcht- Rouw^goee^^ y rv berty". Pier Knöps, Ko- hemd, met Uatfx in d« -r'ninggtrflat 6, Goes. /7/ taille, slechttf 7.45. - „D< Heren Plus-fours in ótefTu--Z.'Volkswttikel**, Goes. weel, de oractische'aracht. Denkt 1* -M* fim UjnnonUnsdl J een „krats'XLuidsprekers--~t 1 1 1 --~f~ en keus uit 50 Zeldzame aanbieding: Moede Koopje: Keurige (Xrja /Gebruikte Gramo-lNylonkousen met tartfasie-r^njt., leeft. 17JFT8. Oo -1i it- bij: Radiojhiel voor f SAOr^Alleen bij volL Eng. TapMurs. m. boe an, Goes, Zuidvliet-jRral, L. VorMstraat 85, Goes, ken fliMT- Jacob Cats 12. Tel. 2320, K1100>TeL>rtT sfra^-nT Goes. yuu t Interloekhuis is toch koperVoor de prachtige wollen Pap sokken, prima I den. Pantalons, Interlock en/d laag in It mijn*e voor een Hansweert. Rotterdam is r- |k. Inlichtingen estraatweg 6 te Telefoon Hans- ildoo» Isorssme eonkomstig Edei en Imitatie 1 ’erpraner aan Z*t stuk, in: en grijs, ook een nuttig SLNi- Te *adeau. - Wed. H. dé rujsn 2 m. hoog, d^en 2 m. diep, les en tafel, prijs Wtit V ieta meer weten omtrent de geppl Vroling Heteluchf' Beckers Haardkac I din of Demon 9 uitpluizen, loJc^T Beva-moote :._L, B«< Pa, rfaal, in - st. Jj 46, Goes. Steneilwerk, correct voerd. Ook inkledf ^eïllustreenj^-Vraagt Copieerjswlchting Go« leJp»tO237, Grote Ki Gevraagd: Een Huishoudelijke zin van man-4 C. WitferOostv 1 Onbreekbare Babyp lengte 37 cm-, slechts - met stem f 4.30. rTS Babypop met zonder stem ytyes. ontvangen Mi Ge- voerd, vlug. Gesneden 30 jaar stel won bjj: Rai Zuid' Esn vrljttaands te huur Is in vanaf f 32.50, enz. 16, Goes. Zeg het met Eleemen pracht sortering I Bloemstukjes en men, enz. Mod$n bouquet ten. Bloemenhuk pega^traat 3, Telef. 3366, Te keep: Een nieuwe praph<*Een net kosthuis gevmd£d|Uit Engeland konrtbodEr /x J tige donkerblauwe^Jiferen in Goes, met hujsetfjk ver- binnen: Grote z^ndftig echtt ----Winterjas, leeftjxT 18 A 19.keer. - Brieven onder No. Meccano ep--fJmky Toys. - Attentie, dames en hater Te koop, wegens ove^eöfn- jaar en enig»^$aren hoge en 47-3 ^Xbur. v. jrzJÜpd. De I^oMeBazar, G<>e^t«/, "«orders Koopt Zaterdhg pleet: Een Jaarsme-'Haard- lage Seheénen, m. 45, Lelie- f '7 1^1 Uw Groenten en/of/Fruit kachel en epn^Etna Kook-straatbS. A L. - op de beide hoekjer'van de kacheL^-^Na 6 uur: Oost- markt tegen ^-dagprijzen. sipgeTl8, Goes. Gevraagd: Net Meisio--door Want kwahteiTwütt altijd. -'*'7' dag en nacht-Jirtstandig S‘*^’ w* Groentenx^en Fruithandel] Te koop: Kinderledikpnt kunnendewcricen. - Patjin C 1 CSnpetfSt. Jacobsto^at 50, me^l^r^pJB^e^ weg^<r<£es. BZ U B<S JI J *Y pa^Wij vervormen uw Idamesvilthoed v< '”1 2,50. Ruime allernieuw: C. Boel^/f? 60, rSt.Nicolaascadeaux. rood Trui R de Kok, Wijn- traat 7-9, GoeyZ^ 1 Bruids- fw adres is ■isssrKs*!- tkachél of '^A, Alla- ‘etroleum- eens even A/Visser, Lange 'hoek Papegaai- •s. Wij geven U A inlichtingen zonder ichting. zelfstandige Ji*dp, in ge in vrouw. - al Diepvries Groenten en Siebenga, L VOTxtotrt Goes. Letu»fr-S3 iooip/gras- akéns, 180 <50. Extra '195. Prach- ifduurde Treffer"1 [echts f 6.50 met Is ketletters. -v’tlp- luis, Goes. ff"/ Interloekhuis is toch gqpd< koper Ook in Theedoeken, Badhandjes, Keukendoekprï; Tafelkli gratis 1 tertedkl ZworJt lijk en bjpietr f 10.— «Enhandek^fi^w- Wij heb&n -'etae'mid- aaprftval en met bran scent per fles. - it Lekker warme voeten krijgt U in onze Pantoffi schillende soortew-s Smits ScboetiKande Zeephandjes, Bij van Vergulde Hai zeep kr handje, per stu kwaUtéltei maTgratis *t Interlock *t Interloekhuis strooit Banketletters Als U, tien gulden besteedj schillig welke Te1**’ ren, ontvi voor een gewicht hiervpd St. □og/een ïdingen A-. io -• 10 kg. j. Rood- fl.—7 Goudrei- -. 7 kg. prima ndappels f 1.—. wordt alles aan jd. - D. Fokke, estraat 2, Te^^73, I rz'Voor Vrijdag en 2 een grote partij Wil voordelige prijs^^C en Fruit Da-W^ ibsfr^at Cadeau: Een mooie pointpeh op Schoenen Smits dqrpr' taande Bedkruiken of Warmwplef-lVoor nuttige 8^ Kït>oU»a- /^L “k>en, Snoeimejaefi en geeebenken^atgn voordelige A O Bk Scharen (met/^garantie),lprijzen^e€rst even bij ..De 7^ulV^w\7b merk Fnedp^fferder, bü J. YpUrf^vinkel” kijken. f 2* huur iZda Lallettrael Z" i L pT* J/ z-> Gojsr^hoek Papegii/n^rpat. Een nuttig gesehenkj^-fco n- Uin --mooi damast TajeHïken, en n/ on,e showroom hebben slechts f 4.95»-<\,De Volks- S. O tjaarwi) alle soorten Singer winkel^Coes ƒ4 3 Naaimachines voor^adie -1 -----^j^Éon - fris geruit Tafelkleed, in de ’>wrf 395. :el”. Goes. Ribfluwelen jongens fours, met garantie- huis, W. L50, grote rf f13.50, 1.45. Ook no dozen en Lucht- J. A. Visser, L. i at 2, Goea^^ef. Veer neer beste, veetex TTviwvuvwiwi Heren ra{u^ jn zwartmr^ruin. h Lamsfleezestoffen voopkin- echte derjasjes in wit. rq*e en in - bleu; ook wit Tédc, en witte Alpino’s. - Wed. H. de JKbk, Wijnga^^tr. Te koop: In goede Tstaut Zakdpéken, JA( Baddoeken, r_- ^uellakens,! Handdoeken1, enz- enïz anketletters. - i ur mte. Goes t Interloekhuis is toch koper Speciaal vóór Nicolaas extra mi meskousen, in all< kleuren. Pracjrtf en Peril f 2.98, letters, GratisZojuist ontvangeff'^ngen pracht Zijde. lML--t5reed. slechts voor Dekenovgstrtk. Iedere ïdy Bear deken^gfatis. Coi - ViMgarlCVorststr. foor Mondorgels, Snarep, WH hebben een grote ±7... ['rommelveüen en ondbr- tering St Nicolaüeadadóx. Werkster vraagt werjjhutten leien, stemmen ep -fepara- o.a. Dames- en Meisjes- hel' daien iw.,in ies: Muziekjmis'P. B. v. sjaals, woUenJjtóndschoe- 7 b%2,“ p^r7nv™ h«^ 1 7 r» NylP^eh AWo^- 4 U Wed.^d<. de Kok, Wiin- El Shampo, voldoendezet - j gaartlstraat 7-9, GopéZ” f" twee wassingen, 35-CL per S31*5. la’»on«weg fraagt Inlichtingen omirtht sZ______JL_£Z2_ Besje. - Piet„\ - - - RADIO is ’n kostbaar zitLaat er niet aan dl sen. Elke reparal door ons person met de meeste/b ervatH ,^l<Uw t2e* v,A’f L dTweer als nieuw 49, fo F- Meistraat 13, Telefoon! (K1100) Oris mze reclame Hoeden, Petten, £okhouders, He irnempT: Alpino’s, Sokki ep^en 2 sen. Zakdoek* t; Molen Breiwol vpdr i en los trui of ^ifpover, zijn zeer nu :ob- W< Jjnr n n Jon- Jn., beigq ca 14-15 dagavond om 8 iedere Zondags- 7.30 uur, in dex „De Landb Vorststraat len wi del uk kleureclxL-aieCKts f 1230.^ Khaki Hemden in alle jx wenste modellen^gp^miH Alleen: - ij n ga a r dstr. - 100 meter van de AUe» hufr-‘ 7^^ ”“ke*’ "*—ken 'yO repareren alle soortaaT Onder- en BovenM^ng vlug, degel ijk-^ën goed- r week koop - JjVoe Huis” Gom «wetstraat 11, Wijngaardstraat 49 Telef' «Kmoote RaditeeK,-tilt Ai. snorag» aortgrtfg uttpi Mw Dames-\De XuMtCwinkei", Oe maat,42 - -i- emejdi/jZ (Ken nuttig gssrtiiik: - V ^stevig khaki Hmen*' Te keep: Am. Hpwrtfyelhemd metJ^I&oestzt doorl Jurpf 6.45. Te keep: Een grootDurVen-'- hok met glax^-Pjfkensweg weet het: Voor n 1. Kloetinggr /XA (geschenken eersCwm - ^^^^y^kMrtHEeT^ken.^i égen'wtj hebben neg plee da een^y istr .'den, ook in Ch *7 IAlpino’s 1 interloekhuis is toch koper! Zojuist oniv een prachtige zei nellen LakenSj^d gekleurd, li pracht kwi I^Nieuw ~lAecordeen. 32 bassen, ijl. a.n., tegen lage prijv>G<Jia- schmedings L. Kerkstee :ze uit de '"modellen. - Evertsenstr. it van de Mi^- ■gse straat. /2^ koop: Keukenkacl Herenfiets, z-g.ajx*: gensfiets, DAMESWU ontvjpgé'n weer nieuwe velm>r< He kleuren motor, fiets meisjes), soorten, /vet aanköop kïoilet- 'n zeep- zeff vanaf 30 ct. .Jdberty”, Piet koningstraat 6. te /2/. Wij repareren alle soprten "onder vol- ger-agente Lde Kok, Wijngaard 7-9,Goea. Te koop: Een z.g.an. .6>volts Geluidsinstallatie stt^. mi crofoon, Luidspreker en Pick-up mar saffiemaald, - J. C. Ver- tfKanaalweg 27, We- >3 Edel Wasbeer- en Xpddy Bearkragen voor jongensjacka^*''^ Kok. Wijrtgaardj mot Sibo'iiche- en teddy «ooripg; in diverie modOlten 2 5.- tot f 5 5.- »al 13 |aat fZ r OP ’I JUISTE ADRES I 7 f uls W. Bos, Papegaalstr. Gevraagd, door ingenk. gezin <2 perg.) vpef onge veer 3 mnd.: aéineub. zit- slaapkamer^idet gebruik v keuken, wthgeving Goes, - voor 2 Brievmf No. 47-4- buaeau J. C. P vajx-ifit blad. /Zy-irrs^ un- geruild Grote Prtjsveriagteg-^Kin- Vrijdags. -9. buren Evangeliemmenkomsten Ben nuttig gemhrnkj Zo*lf worden gehouden a.s. Dipr«paar stevige woltep Heren dagavond om 8 uutr' en sokken, metnyktti versterkt, ^avopd om slechtsLL9<p. paar. - „De “/faal vanVolkaWmkel**, Goes. |iw". Korte-i te Goes Al Een nuttig guoehenk^AJ'n ►rdefi hiertoe vnen- mooi get> Uitgenodigd. /'I |180 breed. Dames L. Ltff^Sjten’.JJe en E. JelumanJ Te keep: Een paar Voetje/ schoenen, Een Gash winterm^ ■tepNT VANGEN: Boywsteun Mtii Zalf bouwen h ae6 I handenarbeid O' lde werkelljiihate I 2.99/f 6.25 ens. bij def goed geeorteerde tpedfgoediaak t )e Kerk,traaf 2 k Papegaalttraal i«te- Met|Herenschoenen ,t^ Smite SchpéëSa huis, Goes”^ Wegens sveroompL te !cl- met onze warme, jen Fla- Doktoren effen en mesmater 5(h-én 180 cm br., ten f 2iA fliteit, f6.95 en L. ’t Interloekhuis, 2> Goej/iGratis bank^f^tj^s. t- t Interloekhuis is toch geéd- koper Extra linnen Treffer x 240, slechte zware Sloj tige gek Lakens t< ■Ten en Dumm- Guitarea vanaf f 30 >jngf hoedenzaak vin Eversdjjk- ga ran tie hebben-wfj weer Schrijvez/'Lange Vorststr. ontvangen^-^Muziekhute 73, C>dL 7/4 f P B^t-B^ng, ’s-H.Hjtin-- ----- jteeftetraat 41, Goes/^ Gevraagd: Een mrt_kfetete^ Alle geksehte Schoenen Btra^V-OOts' 'P Konsen in onze zaj nen ten alle worden. 4ttÖ, L. rtragVOSTGoes, Tel I Een prima Duivenhi belwandig en t gebruiken, 2 m. bree met schaft f90,<- st. Jai ^hyhte z.gjj»r--^Zuid- ■SÓTGoes./y^ l^chif- Warme leren WantefT voort *t werk, 8 f 4,75 tot Vraagt inlichtingen één Wd fon hoedjes i 1 (ook voópxjc iten en extra Won» netten f 1. gratis Banket- jrradig I !■-—- id inlich-JÈen nuttig geschenk^ [onstraties. ite Wed. H. de prijs van^f, Tjngaardstra^/7-9, koop: Een KirjdePwa- mooie Dames Pyi ---T-jTT-- -- J8vn, z g.a.n. To-^ev ragen prima kepei K<jK Wjjngaardstraat_7-94tussen 6 y>-ruur: Jasmijn- f 10.45, f I; Goes. zT^.Nu de winter voor de y staat, geven wij week mooie aanbl 19 kg. Jonathans °^fKg. Stereppels f 1 ^S^luien f 1- Da'kokers St< T 1 kg. extra i, slechte Notaris - t Interl Naaimachines, 3ingermachine le garantie. S Wed. - [blos- St NicolaaacsdranT. Eiefén Zeep in alle prijaefv - D 1 v^Eijdden. Lange Kerk: fAlï~n HU RtelTe k<M>P We*e“ LA11”n„bA'. ^!’6 stuks Broedhol dubb. Broedhokk voor stofvrij duivenmaj koop f, str: ipen- vacht Inlegzolep/Door H.H. ptevolen. jsfststraat 85, Goes^^l. De erh AUTORUj Ook kteute beschikbaar - voor/het afleggen van

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 5