SJ s v Tamili Drukwerk A. Wil king, Go is een uitkomst in deze tijd, want wij geven d. Heil KLEDINOMAOAZÜN f HOOVER KLEDINGMAOAZUN adio HO z« 'FfiBERyotJonDe' St.-Nicolaas-actie bij „D IX" t RuV1 CANADIAN JACKS GRATIS GESCHENKEN een EDEREN - PB A>4IEPM LEUKE SPÉÉL 'LUXE TEXTIEL Waarde-Zégel, „Glazenwasser" Fa. A. M. Vertregt Lange Vorststraat 94 Goes - Telf reini BI Gebr A. C. VAN DER REST Lange Kerkstraat 4 3 - Goaa Komt/oók kijken en óók kopen, zoels die velen, dan hebt U óók eerste kwaliteit en Burgerlijke stand^ Mao Goes d 17 No/ 1952 BESTE CHOCOLA, BONBONS, CHOCOLADE LETTERS enz. M EIS JE S irieks- I r? ■1 I bij contante aankoop van led gulden h/ de ef Hondei X I wMarju RES: D K RIJ licMsericM clrfw U 62,50 69.- 35 *- Neem den onze Gagi ^torukkertf JHCWKNa iwstraat 47, Gee* Talsfs^ V gaarne ■■asters ess prOsin LANGE V0PST5TPAAT 5656 G0E5-TEL7795 K1100 et. et NIEUW EKENIfc DRESS01B 0 v. 1 DEZE WEEK 858 gr. Theekransjes 4» 188 tr. Blooker Cacao 1M gr. Cannels Gelderse Roek waf nog 79 et/ Nieuw: Van der per Hes, als ai zoet bo te NS strut it 87 en Vorststrani 45 GOES a W' d< ro dt nl I 4 i J NIBÜ t¥S TRA^T 47 Goes Telefoon 7487 KANTOO1 m.u£ f LM eMht Kleedt U warm ganzepoorTstraat-^=--goes De heer, die n hekel heeft een Heerlijk warme wollen- en vilt-pantoffels, in aardige modellen en aantrekkelijke prij» Ook in de kindermaten H.t javotó. -retirl 74 f' UW A Üw tapijten spat r|e3«n ;OP° I Oe” KOOKSTER *33f*? Kijkt dut oorst in de zeek met de gróotile sortering EEN VQH^LEECMKi» Ibu B. f 48.- 5a- 60- 78.- 88.- 7 -'i z s m b B V d$mi teh°üdend Aardige vlotié modellen in diverse kleuren 'leder met leuke bontversiering Ook voor de kinderen künt krijgen MÉDIENDE (#r.)' <dipl. H.B.S. of ..O. gewenst. Glasindustrie /GEBR. wattez Aonenqanq 1 Gpoa' TE KOOP O I In prima staak zt|iM£x' 5 PX. BEiraRE MÖTOR merk xBernhard”. ar - Goes - Tel. 2304 Vereist: De Speciaalzaak voor Uw Bril 4W»»t in. ens. ens. LKKUTS JO - TtL 1414 - Goes Wij dtmonstreren U hoe de wilt wachten 10 tot en' 1 -verwarmi ip; T daagt bij oas in n wipje. Een hoog. I er- AG1 V< 5 **•■*14.-*- j i Zoeft U aan goedkopere ddilmatiga tol’mm lANCf V00V5ta**T56 5» cots Hi?’W K”W nieuwe lijks. Ook voor oudei dames. AH» I 1 1 1 t Marinus, !n M. T. TB KOOP JW' ter ta h# lü houdt 1 I B 5 n <c z s f loek en C. ia Joanna Frankirt Janus rijger 'erse- GEVRAAGD op Districtskantoor Vj .te Goes/ X TYPISTl en overtuig allo hulpetui I I 1 I Saranto Zwaar Versilrerdo BonbonschaalUes vanaf f2.54. Breadaetiaien vanaf f 1<-— Theezeefjes vz. f L75. Theelepeltjes met wapen euu vju f 1.75. Sigarettenkokers vanaf f7.SK Asbakjes vanaf f 1M Poederdosen. Toiletgs CesnpM Hors d’i 14. Goes. Te- Cl Sr Le U sch Sn dq En ne TO- EN COMMISSIEHANDEL voorbeen Goes, Mk M. A. vai de Vr - Gehui jr. en Overt, echtgt Jansa ,GL 8RN, 14. Rilland-B waarvoor U direct, of indien tot 6 Decembe Telefoon 2467 t pr<n bü it, Goes» Viltfabriek ze, St Jacobsti postkar^x^l^te [Vóór" fa 1 U w irepfag 1 Jan. 195L /MULO-diploma en Typen. 14- of 17- genieten de voor- Brteven onder no. aan ber. van dit blad.’1 éem tn te wat vodk is buiten. Khaar bontloze in 't park, met hdgx /ladder het meeste nog 1 jaame de glazen >t twee, ja drie keer, per abuK mezelven aan ’t razen. mijn glazen; ik' hou van Me(n)vroi •TI mi tot nel RA dei elk (te eer var rtu ...’7oo :n en scl l^t zijn/ le hm «ethische irtikclca. imsLitrn. Staal- 7w arwwater- fen. Corsettea, .banden. Steun- >^k ChratiKhe- en M kunt maken uit lets. Scboonhridi- :henkamkeien welke rtkerd worden lil. in de unieke raak voor lichte f< werkz Tevens typen, 'e van dage- lessen Des W' Ik ga\dan mijn klantjes verrassen ■nd met emmers, met zeem en met tra] «oorwaarts, met schoonmakerspassen I e\de hulp van Meneer en Mevróuw-/ de glazen te wassen de hitte, hoe bar ook de kou/ altijd maar plassen fL»5 ftief en als 'Ue. met deoetyk oedergo* voor U o-a. van Janaojr Dit gaat jaren moey Vraagt onse warme 1 Grijs Blauw en la leuke streoG Wollen Sjgble. mooie demine f 3.90 Waimyjongens Sjeals f 3,10 Wollen Handscboenoa f S.90 Wollen Wanten f 4.80 X Wollen Heren-Handecboenon f 4,88 Prime wolien Dekeae, 8 pereocae 188 - Prime goeiikte Dekoae 183.00 droog, iren. Jks doet,' bóren vrolijke snoet, •en. tdelükheid, an mijn water bereid snuiten. weer ’t is vandaag, lorgens heel vroeg ga *k gemoed’lijk op K Ds Hosvsr - doetmsl duursAsmsts rclnli wsreld. HQ KLOP1 Veegt Sn hu Zuigór Uw tapijten «u/leuw Kom Prtls IscL (Uk- Gewapt Ga *k i Ik tien En help h\n Hoe fel oo» Bij mij is h< Ik sta op rnijn'tadder, ik zoek het maa Xr binnen té glurepf 'ijls, al is het soj dclimaatje ven' waar men a'fijd vrell waar de meef oritiineld yrptikkinu aan zo huig mog/lgke door de fabriek vaflgeatelde prgz. n worden af gelei» rd tO. 2938 K Tflsnus, WWW" practHch op de OMte ;aag, ikr spruiten Voor kot vegen der i stenen gelieve U J wenden tot Schoo rsteenvi •|H---- rdl J. C. L. Ussel, 38 AL Maartense, 32 jr, ■en: A. Roose, 79 jr., h. v. Chr. Geldof; N. i, 1 dag. iednre w-'kday geopend van ‘e-morgena klif neg-n tot 'e-avond» zet uur ^Truitjes ia. II t 4,80 das f 8,90 lange mcuw, vanaf f L40 ils, mooie demine geaeSJeate ■mT 'k $ta dikwijls h. Al regent het dik ’k Moet steeds oi Ik zie, wat het dienstmeisje dagi Ik zie haar soms poef En zie. ’k kleine Wim Die loopt in de tuin, bij\^ Ik ben er de man van de Ik hou niet van smerig? r ’k Ben steeds met mijn jé Om de viesheid der ral Mevrouw moet toch zij lof ’t regent, öf helder En of ze zowaar mi Kan gaan- wand’len Ik-voel m‘ op di Ik was toch zo/ Soms doe ik J/el En ben 'k oj Ik bou van/i Natuurlijk/ hou 'k ook van mijn bazen i vensterglas vuil is, dan kom ik heel gauw, V i ik de glazen ta grazen 1 MARPA _In.de Pfiarmsceutiscbe Zaak vindt U ontelbare Soectaie en Homoe Geneesmiddelen, Verbtnd ea Verplejings Kraampakketten. Ziekeimeube en, la.tru waren. Hoo/te tonnen. Huisapotheken, zakken. Medische. Band «ges. Buikband B.H ‘s. Elastieken Spataderkousea. Brejml zolen enzterwijl (J er naast Vitamineproducten ook ruime ki diverse Toiletartikelen. Parfum/ preparaten en vele audrre immers zeer bijzonder gewaai Iedereen koopt g a Lange Kerkstraat U «I na W Gi C. WdBr. 7L K^ TÉ KOOP tPLEEGÏJDtP I Diverse verplaatajm^ Rustodfd „Ter golfplaten SCI - te Domburg I en O, Sollicitaties aan de Directie len zijn er reeds zeer goed mee voor St.-Nicolaasfeest I Geboren: Dnsgenis z. v. C. Verotonk i Rijk te KloetJactjues Joseph, z. v. A. M. de Pauw; Hi Veronica, d. v. en J. W. HiM Cornells, z. v/C. M? en X.. M. Clement te Vi ke; Francis/us Jacobs is en D. Col De Stichting -Rusthuisen WalcherezT vraagt voor het Ver^leeg- ■huis voor lichte pzychi^he patiënten „Overduur*te, OostkapeUe Jü p*" Voor her Rustodfd „Ter go Manteljnge” te Domburg Molstraat 2 te Middelburg^ F1 Brixon kwaliteiten 98.- 108.- 118^ 128.- 138.- Een passende hoed en shawl vindt U op onze modeafdeling - n zwi PLOUVIER HEEFT DE WARME PANTOFFELS Witte Hen Advocaat gMte fles f 4.88^-^ IN DE VERZORGDS VOEDINGSZAAK VAN l/v. d. WEELE VOORSTAD 12 - TEL. 2384 M/Jt rilt- en kfi'iopi'airing. puma ureter p'oof innen, w/ndd cht. in leuke modillon m t urernte watint ff teddy geroeid l 42,50 49,75 Modevakschool, Klb weg 10, Goes. Opgp leerlingp apart Zen mag direct pp de les -Voor ziclu vaardrgd wordeir S. /lvT Ardennefv Laat uw hoeden verven en model: de Hoedenspecj, Velours- B. Mach* 54 aelrte v. M. Martefis en D. Cokrtin te HeinkenAzand; Kees, A v. M. A. van/Riet en j. A. vun Goes Teiefoeu 2488 >m Is. vakkundig bedtrnd wordt en e middelen en artikefen in GEVRAAGD: Te bevragen: J. VAN DE KREEKE Wp<f»*rt«dijk. Telefoon 294.'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4