en s s -PolErhn 3* 0 koi MARSE N is he xSrM JACQBS 1 ft MATTEERDE WOLLEN I I I 1 ft ft 1 I JAAP Aas (weer LUTEIJN BRILLEND ttige winteravonden ANDAGES CORB8TTBIf/BU/KBANDSN, r BRL Stamppot PETARD-/. SC er eens kijken L J- TILROE I I ft ft ft r fi i:’ I NICOL en se Vermaire Zoon r Ruitstoffen LODISSE I.Ï. LI. 3 St.Nicolaasetalages dadrln tonen wij U een keur van Geschenken .voor elck wat wils” 11 d, zemden, sinwis tthanlini nd in Fantasie-st Voor Banket, Speculaas en Firm ]A> Aanhoudend kc erkledi.ng A Eii 1 Il Slagerij van Sabben B Mixtures mpjesin Rookworst P^GOES Geld FOCUS 10/pet. korting stekefs! steek U er war K h. MNIWIU «hmhmhmhmhmh» gg Zelfs SINT HEREN modeartikelen f 3,95 Wolletn en Zijden Shawls wa toren Tlatir schenen J. T O G J e KOUD../.II wij hebben ft ft ft ft Sint Nicola^-gesche dat door dé dames op prijs wordt gefield ter let* leuks en St. Nicolaas Cadeaux UIJSAARD UN - GOES GANZEPOORTSTRAAT 22 (ét huren van 8t Nteolaas- r. HUMAN itwal 11. Goes. TeL 137«. F OP LET OP 1 gen Dodqeo^m Bestelwagen prima staat PAREU pan. ft ft ft 'i ft fw LANGI 1.33 t voor Zoekt U een U vindt bij on* vi voordeligs b.v. Nylonkousen de nieuwste soorton in Ruwe, schrede neest sne! I urat uaenutf hmw u 7 mij ROT 4 LUNCHRi Te coRsrrrf/7; -v-> ^xehiwsiiir - GOES EXge/se Import ft .;'t - - •-># noitonnuerd 'oliën MAAR B.Ó.V.A.G. auto-rijschool HÊITW4L 21 NS - TB- INI handschoenen -BANKETBAKKERIJ wij Uw aandacht voor onze Waa^jekult UUIHKPMTR.H-T<Ltt77 GRAAG GEWILDE Blank alken Hulsk^m pobeel com Blank eiken Baidt - ZORG1 ëwu|< 'Door geheel 1 zorgen w|j reé de boekhoudir X tinRza J. A/VISSE Looi Hebt U er/zfn Fan^lie Drukwerk DRUKKERIJ\dE PHÓENIX” - ICOES NieuwstrX^v/Teiefoos 3W CJltf n. IICMMSWAIIIII lege praten betaalt U alleen bff MERIE ONINGSTRAAT, 6, GOES de 2e fles balyKprijs 92ct. ULH H «I berichtte „De Bilt" deze week en d; terwijl de winter nog komen rné< ONS ADVIES OP AL DIE KOU en* als-U dan. onze etalage's ziet zult U zeJ/zeggen ONTLAST U .VAN DIE fsnè :en. L. I./H. VAN DAMME Oote Kade 2 - Goes. Kanten Kleedjes Zakdoeken in luxo verpakking enz. enz. 130 cm. breed reeds van ai Geexepoortetraat 23 - Goee ».m 1 Tandenborstel onze Interlock, 1 en Gemengd /varme on iers I Meubelen .OEG Gordijnstoffen voor elk Interieur Kleur- on wasecht w.‘ Het .- t - I •if tig weer wil dot itch Nu -or »r elke beurs I 't L' •n DAME8 1. Jl ui I 1 1 i apaichten ala i« wot at 'acherp gerookt, of dor tegen Nadere :naplaatsgebrek geven, ty tegen zeer vermin- e prijzen. Alle wagens garantie, dus doet Uw 'voordeel Hamwerst, en Lunchw njke prUsen. 'AREN stjn de «turende •-» 1JM LM Al onre artikelen «oorden in feeatverpakking aan U afgeleverd Zure per 11 tt cL. KLOKSTRAAT GOES FUemt eek de drielingen - Zuur veoedeilg I Bteeda ver» uit eigen roker* Bezichtig collectie Slank Kursu I De M cl Gebr. ...LM 4.24 4nhande/ •af M TeZef 2393 «ïTtt! /uch- espen r D rige lut missen Man mot Collectie 1.15 4.U L Kerk, q/o b s ontvangen *- 1 f -T— Lange Kerkstraat 46-48 .Goes Telefoon -5015 VoorXet huren van 8L Nicolaas- en Zwarte Piet- oostuums zUn no* enkele uren beschikbaar. IN SLAGERIJ KORTE KERKSTRA keept V deze week *t van de «alm./ VARKENS' bekroond met t RUND VI zelfs met de ki aan bekende b Onse VLEES af. Dat blijkt d St. Nieelaas St. Nieelaas^ 8t Nico St de den bU de MAN. et per grote •c - BRB7 - allen JOJA R Bet ideale, slechte M et per AM graan. ekende Boerenham Gekookte Ham 55 et Rollade en Gebr. Rasbief/M et Peek op en BMt de echte, S4 et gr. Bakbloedwocst en*. Bladrenzel U et per halve kilo. Haal hot bU Moderne Meubelen v< Begrüpelük - met er in: Maar wat een niet deugtte en droog. Neem tock/geen rieico maar eei, echte, malee pj V< 1 pr/Nyktnkousen LM 1 8t Nicolaas Maskers St Nicolaas Papier St Nicolaas Band St Nicolaas Surprises St Nicolaas Boeken St Nicolaas Lopers 8t Nicolaas Kaarten/ voor 1 kw rde adres blijft de Labels Nicolaas Etiketten/ St Nicolaas Lakette Zwarte Piet Maskers Eén Z Kinderw nodig Dad hoek Pspdgaalstraat, Goes wegi derdi BANDkN fiver sonpemeteo éBERCORSETTEN bbercoreet, voordelig en met garantie /STAALWAREN ANGS KERKSTRAAT 9. GOES. TEL. 2039 NIEUWE BURG 9. MIDDELBURG Leee brillen voor de prt MEDISCHE 1 met/ree Oe cologne koopt HU voor M cent ARD een de cologne venef flv Kerkstraat 2 on onze roclomo liassen f 85.117.50 Tor gelegenheid van de komende f/seetdogon biedt pjw van de waak O»t geldt gedurende de weken te* met SL Ntaoléos Id/ale getchsnii TE KOOP S Rijnstraat 12 Goes en voor de nWcht brengen wij warme/nachtkleding WEGBNS ENORM SUCCES •etten wff date reclame nog een week voort f 1 grote flea ZUIVERE ras de cologne Ben LUXE door ZEEP U bff ons re Pleajea PBT 29 cent Deae teer/ CAd'zEPOORTATR. 9-11-13 Itte en san huls eer billijke prijs, inlichtingen ver- •ekt gaarne: Telef. K 11M-S1M GABARDINE REGENJASSEN word deze weey weer aenmorkólljk ulffaebroid Profiteert 1 Kam ....;...s 1 Tandenborstel 1 Zeepdeos 1 Haarborstel .-. 1 fL Eae de Cologne ».t5 1 fles Parfum 1 Collier 1 Portemonnale, boxkalf 1.M 1 Camiseeltje l.U 1 Directoir 1.4» pen K19 VOOR HEREN: 1 Zelfbinder 1 Knopdas v.. 1 pr. Bretels 1 pr. Sokophouders (M 71 pr. Sokken LM 1 lederen Riem Lw 1 led. Portemonnale t^tS 1 Sjaal 1 pakje Zakdod S stuks 1 Scheerkwast y 1 pr. MaaoÓuto 1 Kam f. links geweven ■onsen LD r. geplatteerde busen 1.4* pr. wollen Kousen J.M ƒ1 Sjaal 2.45 f. .1 KopAoek 2M 1 Schortje 1.72 1 Nachthemd 1.M 1 Tafellaken 5.45 1 Tafelkleed LM 1 pakje Zakdoeken 2 stuks 1.25 9.19 «15 LM 115 Verder vrag. IKSTKAAT 21 TELEFOON 2441 GOES ken l.n deze tijd onze HULP Daarom helpen wij do Gosd, /■.onze buitengewoon moolp Onze collectie WINTER JAS S E N I, venei I 398.00 stellen - venei i 374.00 imI viliblljvand onze prachtigs da volgends houtsoorten ilken Zweeds berken Ahorn foken on Essenhoet XzfF Fauteuils. Talelr, Bloemenstendsèrds, Blosmenreiijos, Llnnenbokken ons. ATTENTIE ATTE1 Het «ijn de slechtste i ten niet waaraan de v knagen Daarom gaan BLOKKEN GEBR. H Nog slechte mi AAN^j negen 1 Het ve

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2