Bal -r Z/ N„- Toondaq Uw/Foto A a /3 GOES HebtUkoa? -.p Eiasiieken in een niesor l i Jl HU wnrdi Hui: kindir.... 'icoQ^/tlKompman TOE VAN DC LVODSTSTD. i7en66 GOES Kleine Bazar orartuBdii moderne tinten grote tor tering 6.95 5.95 RichMden Pmi't bi katoen en flanel ér fraaie uit voering 8.95 7,95 Kinisen inZUde.Ng’on. Enkalon /uniasieschwien V ümiiissto n een 'geheel a JJ nieuw aatortiment 2.95 2.70 E» Henn en DuMssokkeR in fraaie aoetenng 2.75 2.20 Kindersokjes in diverge tinten en kumhteiten 133 1.39 Breiwol teer groot anortim. fraaie m drtinten 2.35 1.95 1.60 iirdnr irtikiiti al» kleedj-a. boekcnu'agen en ent. a gg mooi ongevoerd vanaf V* Djn.C. Borduurgaren! in teer-grote rottering vanaf Zakdoeken luxe verpakking m uag.br aortenng 1.45 IJS 1.1 f 7 Zakdoeken voor dame», heten en ko.d-rrn p. at. 0.40 0.30 zeiD in En n coingne in lux- verpakking0.60 0.66 Tafelkleedjes 1 kleur -1 yke m deiama. waa-rcht 2.60 Titel- en Onibiliiakeite r. in grote aortering 6.20/ 5.25 F Hindscheen eh Heren, m di tricot, gdb Zift 8.51 Wekelii 1." e’ Shawls 1," 1“ 0." ijFHÓtrf 1." L" Fa.Wed. J.G. Heykam-Massee IUMMT De Fijn Turfmolm H S 50 prijzen. E» A. W. VERSCHOORE Wenken voor Geschenken I U Zondag CMuemieweiistmfl Goes I Rood-Wit Grand Theate BESCHERMT het ongeboren leven B*n (tik k'»cht de Pf»n»e doktor Pttrrt TlHtventd iintïin-X/ GRAAG W J. DOMINICUS, GOES tom KZBKrrtAAT IS TELEFOON MM Regenbak óf Beenpijpen UMoikn diverae kwaliteiten 1.70 wishindles klaart n, differ te kuralA. Zl s F advertenties lap voor zuid en noord beveland flii'l EQ/Hk OPRIL GROTE MARKT 13 GOES r” V Tandarts vso ir Sint Nicol aas overs r xz Vesten j Maakt elkander blij met heerlijk wajm^/ Pant off e I s 1” 1.” 0” Parfumerie van Biemen Klokstraat Goes Laer i WOENSDAG 2* N(W. S IzNc o laas-Ca dj^autjesTv Handschoenen SCHUTTERSHOF GOJS Peignoirs 'Zakdoeken F Aparte "I 3ÉSZE I I Shawls Handschoenen HOEVEEL KNIKKÉ RSZIJN ER IN? „THE ORPHEANS” t MODERN, VLOT FOTOWERK Prima verzorgd T radition als Sint Nlc Tandarts Me JUIST NU.. EEN KEUR-COLLECTIE ZEISS-PUNKTALLGLAZEN x" /figuur k zórg. d P U ZELFI twse -A D0ET U OOK MEE 7 Goes B o r d u 1 B n d” DIE PRACTISCH, WA AR JE VOL EN WELKOM ZIJN V - Gawffwwxf m u Zendt Uw bon bijtijds In4 Ie serie: HOE HEET DeXoP? lesenden vMr Zondnp 2 3 ^fovetnber JUIST NU., zijn onderstaande Ges bijzonder welkom Glacé. Dames-Handschoehen Wanten en Handschoenen Shawls Chlorophyll ^^'''mijnha pot tandpasta NYLONS - Skyions - Perlons - Enkalons Peignoir*S< offen met flanellen rug. aparte nieuwe detain» f 3,t0 en f 4.10 per Meter. 80 breed Fantasie-Stoffen Braids- en Cocktail-Zijde vele kleuren, tnoetlge detain», grote aoetenng Bromfiets- eo Motorjasseo/ - en Maotvli PAS O «e Jaargang 17 «x iMlxf ilningnn GOED EN NACHTKLEDING LUXE voordel i De moderne snak met de mime Service •nuf 75 cent DA it „The modennfen. - I 'DE VLIJT Hveawee 16 Jaar .Z..P, oen f i TLS. 2e serie begint Zat«r< Grote Merkt 7, Tnlnf. 27 Rijksweg 45, Telef. 4,/K V garanl figuur/ co ree te K tiettelt* B*o«mbinderij 44. Goos, Tel. 2668 PRACHT SORT1 ZOUTJES Gem. Zontjea, 8ti>> met en sender Kmi Bollen, KaanrtAjea ten Bambé Méten ei ember iriracArcp 22 November te Kraiaio^e Muziek: - Wür geren deren U Camera’» en Albums hUven rtaacit gewaardeerde St. Nicolaaa^oschonliee kinderen, a geeft graag practlsche ci Ae .SS-M, TeL Oeea Ge«Z |loo V raar- baal. iebt/ •r lr/$L Iha^dfl - AxMifafr Aer 'VrwCxiE'd«-f ruwtOom |N lijn onderstaande Ge slenken G/ote Markt 5 Goes Telefoon 2326 IN MOD6JMU KUrGANTK VAKKUNDIG* AFWBBKINO BILLIJKS PRIJZEN BC8TE WERELD-MEBKBnJ* DEBON ter uw aankoop, inarauat U cebrniken-als >n bU ons gekocht. HKRENCONFECTIE V idr esukoe X n grotere ;en wfl een «i» ODBLLBN •d moot en goed uur geven mdiga damoo- ig en een grote Een zwa eist g** Juist ook maten brei coK WALA.l/l die U ei fi| Vakki bedien L aorte/ing. met onse le van een mooi sn prettig zittend wanneer U pest i i >3 Onzo tpaciala ..Dakgn-aanbidding blijft ook tijdant onza Sint Nicolaas- I raclama van. kracht, aén dubbel vóórdnnl vuur U.l I Vp". peen fcoa of Ian U deren J 21 ra bestier dan OcmTwoI 91 Wy Jeremiasse OOfeT WAl. 21 - GOBS HANDRESCHEUMUKS, atartn gevoerd. 6óZ voor f brotnfietat Ook ten rnune colltcna Miniem tozw/’ Mmicire unjs BorsieloarniMren We a«d«g Jb Nov'pb Dingdag 25 en 'Kif Vel Ban Z?*? z// •oor kipprnbok per pakje, per autevj Sreeda DRUKKEUJ „DB PHOENIX" M November 1M> S.'vAN DEB PETL - GOES - Nleuwstraat - Telef. <K 11W) 24TJ - Veer advertenties nA nr MS2 Oplaag 1UM exemplaren. Advertenttepr» 12 et. per am. /donderdag 27 November la ense speciale veersieMtag HET BALBOEKJE ^er meest beroemde Freese sterree. ik aan film die onderacheiden reerd ala a-mereUa Zajérdag 22 an /Dinsdag 25 November e.s. vanaf 7 uur Zaterdeg 22 November, vanaf 7 u. w Lucky Star.” Dfi(sdag 25 November(\auna' vanaf 6 uur met de I regen na^trtkka yht prfaa* SINT NI CO LAAS* RECLAME waardoor aad onbeperkt bedrag aan cadeaux ter beschikking onzer klonten komt. Vanaf Vrijdag a.s. geven we bij aankoop van iedere 10 Gulden een Weardebon van bén Gul d en (enkele artikelen uitgezonderd)die U G RAT15 bestedkn kunt voor ieder'gewenst geschenk dat U in onze zaak kunt unieke gelegenheid waarvan een ieder profits i^parsende ‘a-motprna apretkuar aan 8.30-930 aar lx' L p.; a. ‘a-nuddaga Terreio Gora A .uvang t 30j»eï Ssf\ Kntvia voluxuaananZA Lj Joepons en Ouden vdti dogen f O,tS \A heden en Dgwitenra uitaluitend vrge H ---toegOj^K^r vertoon r-on geldige kaart BoekhanH^ljryZder Péyl, Hanx^eert^ mBBBemBKBB«IBB»«WPeNWBBBM>m»BWWBNBW Zwart, Bram, Grift, Groen, ffordraa en Cvl. 13.40 15.25 16.25 17.20 I8-- f 19.50 p p. voor DAMES/en KINDEREN ,4fl om/ rn tricot, (take fntae de»»int 1.65 1.80 1.95 2.50 3.15 3.90 3J5 3J5 3.95 f 4.60 per paat Efen 2.75 3.60 f 3.95 Gebloemd fi9O 9,90 12.90 13.75 JluilVn Goes - Tele'oon 2153 V-ijdag21 t/m Ma.ndag 24 No^ Een dringende u/aarichau- n f tegen het flor, ktvetid ufr«r van ons WETBOEK VaN STRAFn/cHT iprwebt In Artikel bis AanvéftQ*: V'ijd»\d uuFZ-«t«rdsg 7 en 9 uur; Zo» d*o 3, 7 9 UU',^4 ««6» d*B 8 uur 18 jssr Woensdag 26 November ke en Elnna Veral la g der hoop bearagen Italiaan» fi.nuverk mtzoeken. Een (en kan I ■timent vanaf M ••y dame», heren en •gebreide beate, vanaf t __^--^Ü^echte ‘ub« 120 - 95 70 cl bu Apcxherrc, ro Diofiur» in gr. tottering 3,60 235 Jn Perlon 4.95 3.95 2.96 in nietwve tortenng 2.95 2.35 -2,15 UI voor Dame» lette kwaliteiten, ■eid vanaf. ALS SPECIALE SINT NICOLAAS-1 ontvangt U bU iedere aankoop een 1 grootte van 1» van het 1 Dese waardebon bUJft geldig ■lit betaling van <oe>rEl JONGEN! MABKT 2 14.50 16.50 '95 3.35 3.50 f 3.75 Extra lank, teer elattirch. uittluitrnd le keu» •an f 3.7p tot f 8j6O per paar •oor MANTELS en JAPONNEN, in txelaittve detnna Niet nodig, ooh in de winter kunt U comfortabel r^den Onto ifm heerlik warm, met paar lederen (óók bont grvoeid) en e kont U et repen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1