en (sbn DA ll wilt perfect gekle ^jriterb^ XJOOSSE - GOES int Adriaanstraat 11 Telefoon 2728 <M. OVERBEEKe|> PANTOFFELS p. Gouden Trouw- Verlovingsringen Wg hebben de rtap dte U plat I dlr tetove- M°1 ges’s e.a. 19.» „WHITE WASH” electrische warmachine polaire prfft van z.197.50 I Een .Sanbella' - corset voldoet aan deze belangrijke eigen PANTOFFELS voor hal hel» gpzln koofTmen bij PLOUVTER’s A.WILKINC, ccrs ■■■■Ih y Weï /öaao? FLITS grote St. Nicolaas^èanbieding st! '4 deretv T K’npaj7i fFfiBtRVodOnGE1 PFI FfJMAIMftCNWES AX. Bastiaanse GEREPRUT /'•.I „HetS Ieder weet... Opgetogen gezichten Spelende en kijkende Greeg kopende klant? z Firma S. Meeuwsen mm „Kunst naar Kracht" OPVOERING Gratia en Dagen J./. Ct WÏ Kunstgebiji^ E LEEUW ewep *7 - .Gaea offenpoleis" - Goes WAARSCHUW Dat biedt de Model-V/A slagerij U aan WU paan pewoen deer met en kwaliteit. Rund- en Vork prima jong P/ardevlees veer de bi SCHOENHANDEL Gaasepoortetraat 21 Goes IAN DE KOK EN ZONEN Pendulette s Luxe Wekki O Gero^ilviim, Gero-Zilmeta Bg aankoop van do teheed oatvoagt rij da waardavoUa caaavtta cadLavm HUMAN MT rl 0 I :s- Exclusieve n I ■eat 85 - Goes - TeL 2175 Lance V< WÖ3 I L 4 PJLEV 5t ▼hit ■eitegtaTmnai as U et re houten (dabbelwate OUSEN VAN: GOBS NET KÏ Mil leal f 155 •le f 195' f 2 55 2.95 I 36-41 f 3.25 latere foteeatefer M - BLHMRIUI TUMnIM-ThI^ ZU jumwMr *^^£rrirf ."•“V MUW LEDEREN PANTOFFEl Xan GESSEX OVBZANDE 20-24 f 1^5 b I 25-29 f 2.35 30-35^ 2,75 Ml dat is het resultaat van onze l«ii.«i» hm» Mooiste col Dé fijnste Jurkjes (jxken, blouses en regenkleding voordeligste kinderkleding BuHanffewoen mooie collactle yerhemdeh en dassen AII<S dames- en heren-mode artikelen Pracht kwaliteit huishoud-goederen E^ó keurige collectie tafelkleden en kleedjes 'ollectié kapok- en binnenveer-matrassen Leuke ontbijt- en tafellakens Garnituren charmeus dames-ondergoed, schortjes enz. 4%-46 f 3,95 zie onZejspeciale ETALAGEI Ziet de Speciale etalage's b|| Zorg dat U er ook bij b/nt en,komt om GRATIS Speelgoederen, Boebons, Chocolade-letters, pen Chocola onKybij aankoop in onze zaak uit Mooiste collectie Mentals die U tag Da oorzaak van poch Is de gladde we Heren- en Dameshor^ 9 Pendale’spfST bib- toto pparte, eaMM^b Practische Geschenken Solo Artikelen^X Messen/ '<j Schaden Ovpmschotels Plastic jfpebak-artlkelen Haardketeltjes Prison's Ijzerhandel c v tel I MM DMtU ÜW I •.♦O keek Spatader fcoaaea •IBU4M-SQST, T< ALB I- naam 5M ’•N A I0M •n mini a a a tot Tdtfvon 2379 '■'h 544 grant - 254 gram Enocam Waters Ttlrfoon 29M VerboMdstoPen Vvrp lagingLartl kelen KraampaMcottea Modteche tfaatrumentaa Btoatwarka Bandag g* te^^tee^bcSkbeer tte de Colour sr/vmo en ook diverse Ntcoiaaegaeehonkae het dragen Het u dat U *^Umi GOES! koop Je t BINT NICOL WU ZUN aaak vaa TjOOSSTAD U GORS VOOR REPARATIES Fm ep attent dat wR iHaaat hehbsn. en te, dat de kopers men direct da poUtte •Wlfn. bU eventabei beaeek. Kerkstraat Telefoon 2273 te pemakkeM dan U deed Vraagt telicht ihottder* tbaadew ana. Hierin brangtn dit fear cep ENORME SORTERING •eor Domna. Heren en Ki en cotf-toól en •arrtigr I left om pfaetfSM Voor Zuid- •RENIhokI •W-Grar^Sii? Uw LAMSLAG* >1 vanaf |51.50 hatfat arrant poor do rmaaa vans/ 14.75 rklokjes vena/ 6 Wekkers p«1te«n HALT! Op de Oaeteal. i Je atte. bU Gebr. Nee een week i tPVOKKING TONULBTÜK JKUK^KÊR. POT" ateanteo (ratte aangeboden aan alle Oudap^rin Dapan, Laden |j °MI*M n Donateur* van de Alpemp»«<Bond 'van Ouden van fi AnebanSJlWeavan «pen op Meander l£dlf*vnaber, daa avondO'Jur. 1**-1 ^-taTl^t Slot Oatande. Steed* Ifit Metewrte. Alp V. Ik a4 7AAROU ZOUÖT U MEER BETALEN 7 AHe óaOaartkain a»et bd aeaader inleva- SlüL—l; Herhaaldeltfk te eaa rebleken, personen wordt pavent onder d patete**. WU maken V er aaet GEEN wederverkopers, Anapesten telkens fdb betrapen w in kennis te ZAA. enkete-' 1 AfdeUnp Ne. L veer de bekende j AfdeUnp tid Voor FUNE VLEESW. kwaliteit. Daardoor rjj ten tooi Verkrijpbaar: Pril pracht Rookvlees, BrunswUker Peke’ kaas, Tonp- en B] gebraden Rosbi, Dit alles uit de ibetea, AZdmblMNi Vergrote» WAAROM ZOUÖT U MEER BETALEN? De nieeoe iGBI^fBL MBTAAL Ben depelUke naaehter< Vrgdgi M [I V. f 12.7S tet fBL-, Gandaa Haapen mal •langt U teker i Oot hierin brengen of een aardige collectie teaka modellen De prgten 7 Die •ellen U teker meel Wg brengen al een mollen pentofel in de •olgende prfaen t Het effeet van lïu> nieuive japon wordt belangrijk verhoogd, door mn een goed conetl (rom van groot belang •n coraet uitzoekt, dat Uw figuur op charmante wijze corrigeert, toch nitt hinderlijk ateVkt en U frank en vrij in Uw bewegingen Igat adde prUaen. IEN te bU ons uitzoek en onze Vleeswaren op elke ap bekroond. gekookte Ham, Snij worst, r iterhamworst. Lunchworst, 'lees, gebraden Gehakt, Lever ed Worst, Metworst, Rookworst, Ontbijtspek, Blaasham, enz. •te worstkeuken en eigen rook- zweetinstallatie. S VOOK DEZE WEEK r Gehakt fl.M AntbUtepekfl.M Laneh- of Beterhamwerst f Ml dikke Biadrevsel, salaag de voorraad strekt f9.19 n pracht licht gerookt amper Spek f l.H zie 4nze pkuzen en kwaliteiten in de TWEE ETALAGES! jTELEF. HUIS 2734 TELEF. SLAGEKU 33M nu aan ,,groot ttuk", dan komt St. blicolna gratig da lauksta tpullatjaz brongvn voor U an do.kindarah. T> V Merk Prgavn tot ring oud good vanaf f |1 de aUarviwwata «ao klei o» acho< artag te alle modellen eitslaitead mat garaatfo i met Itdtr- ■daring •trok» gp Urn •rilangfiptja gat ft gt U mef gtw^ml^ In WOL- en VILT-^ANTOFFELS AANMAAKHOUT bealesyóer eaa kwarttelEea maate 9STWAL 11 GOES f Tel. K 1194-3371 «ook los vorteigbobp aUo pr</>) (dé bdtn warton) Laapo Varststraat 39-50 - Gaea OE ZAAK VAN VERTROUWSNI prfms

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4