I iA I J J I ..TITO.. HOOI INTERLOCKHUIS F Iets nieuws voor Stamppot en op 'LBiood JONNEN ui,» ■,6* 51 van oos 1 I J I ,,’t Interlockhuis Bon voor een fime Banketletter i rt ling nriir Vlllllj Goes Trainingsbroeken Meisjes-Pyama's hrijver's StcHenhuis November-aanbiet bij de laatste voorradige coupons Dames-Mantel stoffen Boterham-reclame Drielingworstjes W ngen Grote traditioneleU St Nicolaas-tracfatie >n 1 1 1 1 Ute en W, ft ïïlanieti Kinde/i ïïlanieti Zeg het met Bloe: E 6. isT 6£t>ecoqew rn NIc. Heijboer Slamed. ïïlantd dames- >/Z// KhuUr —n Uk leuk Trainingspakje péen 9,95 Kindek, Rtqenm UN STEVIGE KWAL11 60 65 70 75 80 85 Kindaco/^ IN MOOIE 60 65 i C. J. TILROE - GOES lm »kkerij Jacobs zeer voordelig SgyptUcA £innm ïïlcudttè UITSLUITEND DUBBEL 47,50 42.75 39.75 34.75 32.75 falcon ïïlanUtl ttlanteü, &aSaïcline. ïïlanieti, Probeerz i IUoIIm, japonnen nen in teute, RaitdeuihL ƒ150 29.75 24.50 17.50 13.75 - Minen in ^.ulma, watten ^eMUf papannen :±_f330.- 4 f 3,89 Wf I t Goes Lange Vorststraat 80/82 tea* Du» lmh Nnmnat M. m v sss 1KAMPMAN LMMCWNI IOE3 r WU zijn INT JACOBSTRAAT 46 GOES KLÓKBTRAAT M TKLKFOON M47 GOM •Ik gewM l hlADlMD AMMI elefoon MS- K 1194 corssttsn vit ii inn Si Deze actie be tot en me /SC OTSWEATERS ..DE STOFFENSPECIALIST-- Markt (b| 4a Kade) - G«as - TalalMa 2791 ’JU117 ,’Uanr MEDISCHE DAGES imt morgen» Vrijdag 14 Nov. Vrij dag 5 December IMfffel i. ELEIIIII Telefoon 2886 - Geeo d^uier I 7. d> beten* 67,50 114- t 13,75 1.50 4€- e kt c 37.50 ■5 27.50 23— - 18.500 1 WAAK koopt U.Vw Kails* aaa/dl I X /SIT» aan. Sak Het i« de ^amamsln d>e het ’m doet aankomende keose N en V,/? Burnt/ ecus BREI s Ook ta steeds BK Lange Does .i f Ipekje stapt kat mark, dat ior achta verse Drieling al Kaait deoe w* - btf om ktlkenV WtJ hebben rWhz in SNIJBLOEM Ontvingen nog DAMES mouw^i grijs en Dezelfdi M Sint Ja (besteedt U f 20,- U kent o blij Jtodpt c« voordelig'Up ELTilsfun MM Take IN - n - TO a. H AaodMkm aa Droom r j— •5 Xie regelmatig ouoo speciale aanbtedtegea V in te klatue adverteuMoo in Mt Mil. »ooo3<MAPrni zmm« rozcx«<e S mt Mttnnr. 7Ó P5 P 95 100 CM. 1.30 10.70 1M0 80 cM. 7.85 75 7.50 1 ,1 SwiMtrNttii paal, «eek» an welverzorgd t s' MET GARANTIE! fl fihi.— Foor prima BLOKKENHUIS Mkacedipl. Bloembinder Lance Voratetraat M, Gteo Vraagt voor al Uw BestrgdUpM vakkundige voorl Om deze at lopen, kuAn worden Jannf Dinsdag 2 December tot en met f Vrijdag 5 December tdere dag verte Banketletter» t priasa Tcxtielgoederea ea de prijzen •■der garantie dezelfde, das zonder een CENT VERHOGING 18,75 WAAK vindt U snlke crote WAAK vindt Nytenkee Ceplatteerde en we WAAK heeft V de mMe en Sokkeny WAAK worden Had WAAK «Men met koord ea fluit in de nieuwe kle rood, bbraw, marine ea groen 8.69, 8,95y' TRAININGS-BROEKJES in deze kleuren Marine f5.89 f7,98 - Kindermaten f 2.69 enz. KEPER-FLANEL in groen, oud-rose en geel beginmaat f 5,69/ ea zending rood, groen, zwart, ifeu f 4,95 Ascot Sweaters in Wol f 9,75 7.90 8.30 8.70 9,10 9,50 9.90 6.45 6.8Ó .811/ QUIZ ■U8JJ 1 - md. link» rewevna. Ben KoaoenT koos te -apecttamma /drotlo Vw Kiasin rtnpoj/ort koop ynn elk paar NyloetfT vfaw, coodkaop oa nmt «o moonte >4wc Cv ladder» ia Uw ki—ia om»- DTT ALLK8 VINDT U ALLKKN BU OANZEPOORT8TKAAT M UID8WERK nieuwste. tisBOUQUETTKN n— Wagens gevorderd seleben bieden wij el» Speciale NGWORSTJES f>Q «ra 3 si. docht. VOCt. ÓRST is de fijnste worst kon Rookworst en Drlollne- vers uit de** rokerij leveren Kreukelmarkt U i 1JÓ0 gr. Pekelvlees 100 gr. Boterhamworst zamen/200 gram voor slechts 80 et. Had-RIEL ING WORSTJES eo Bótwhambolopplng b« .Slagerij Van Sabben IjOokstraat 15, Goes Telefoon 2471 MET GARANTIE 79.50 69.50 59.50 49.75 IN MODE TINTEN 79.50 5930 49.75 39.75 GROTE KEUZE 97,50 84.75 74,50 Evenals Vorig jaar ontvangt iedereen die voor een bedrag van f 10,00 beseedt (onverschil lig welke Textieigoederen U koopt) een gewicht EEN POND en gebakken door de welbekende banketbakker D. Kloosterman. tstraat 13. Goes in ontvangt U 2 bonnen enz.) ie naar ieders wens te doen ver- n de Banketletters afgehaaid Voor Bant tetter» en sulver a ■7 V 3-r«chta. even grote rookworiijet In 'i)>Ajn Gomakkelljk leder een heel wo««tjn en kleintje* 'n half en wat voor worsuea I Vlugklaar J Drieling worstje* bo/oaft U dacht* 10 mln In .kokend water ta/traldcen, niet koken I Vorpakt* x op ieder Drieling ara garantie I* y StomppoU Haai een pakje DRIEI zoor voordelig, p. pakl SLAGERS' Alléén Uw alops worstjes 3 ^^Kreakelmarkt 14/Ooee ^--de OnigO met Vitamine A an D. 1 1 Tebe l» M - «o. ba AaaaUmm sa Dramtea Madischy 7 Band a «4 BuikbkAda/^ Corswttan f Elastieken Kousen BERCÖ U IN MOOIE SORTERING 33.50 27.50 23.50 J9.75 59.50 57,50 54— 49.75 LEUKE APARTE COLLECTIE 49.75 29,75 27,50 23— 21,-^^^. 50 -55 5.75 6,10 om inkof^vak te Worden opgeleid orardaMekrisk ^VAN UNKN~, GOBS Voorstad 33a - Teloloon 2967 l/de HOOVER ReW6^ Fra. Hjj KLOPT I? het thm/uu /s de pool van Uw tapijt vmr- De best denkbare tapijt- glngl Pste Inclusief alk plaag vwo dit blad

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3