s EEK F a Bloe PUHTZAKAANBIEDIHÖEN I"' X N T E L EENMANTELW PETARD por f 1.92 2a fle» halve prff» 92 cent j/l» h 9C _^i^e-de Graag PICARDO een zoete RODE SPA A van klitte perflêsf jiiui TOONDAGEN - G sfVan noordwuk JAN W u Enkele TIPS LEE! BRIL Amusements paleis Injde zalen Krijger aan de Beestenmarkt van Zaterdag 15 t/m 22 Nov. aai. stuj ‘JooM iÖaljc T loêmcnpotcTrond ou-Mimd«p<k7TL< 71 PO LEV I -naarri— PIET KNÖPS BREI WOL CMISIELUIE HIKTE maar toe de Reepe jvoroog draag :ende geschenken Kermis^ Wegens enorm succ nog y PARFUMERIE van Papegaaistraat Hf. Gr at tot hejX^ hXdRIJFHOUT - GOES ifadsl Wanwbw.bwg irassaiidih .aJ X51 IA S. HIEEUIIIIEI p Corma I wrir. toegang fie MAGATH Y GOES St. ii deaui ndeFF KANTEN KLEEDJES een zeldzame 0 inkleding JA komt V ^atüif MAhi kj r 4 Sheaffer^ s WERELDS BESTE y j VULPENHOUDER. Khaky werkhem seet 2 boratzakhca>v<a Overall vaaa^< WEEKPROFIp^ LUNCHWOST 100 graas 3é «<^250 gras* 85 ct. ZAKDOEKEN v< •r ELS Burg 9, Middelburg, Tel. 3248 HET NEUSJE VAN DE ZALM T«Wm> 2717 ST r 3 de Vorststraat 2, 44 en 54 ATI, GOES 'atrebf ;e wijn van Goes ORMA voor bet Kruk an C. v. d. Ende KaJAAR IBM i KONINGS W E E K rf f 5.95 f 10.95 jy' r bü <te Orwco- tden/ers *oJLd op Zajartfag 15 November a*. ^df attractie» en maardevolle prfjieal top van zelfvervaardigde en ontvangen artikelen. O'n\z I 84,50 I 1.95 NERGENS BETEBI --X -- - *oH d ♦aS o lUtt SffCMLf ff. IICOIMS VfiriKKIM o /KONINGSTRAAT 6 GOES /^MABKT 2 - GOBS Vakopleiding van Kruideniers BV aankoop van een Mantel een prachtige Shawl cadeau I's Boek- on Kunsthandel Lmji Karkttraat 5. Goal 250 gram echte Chocolade Hagelkorrel y0,59 - 250 gram KoflleZ f 1,69 A 2 grote roll/n Beschuit 'Één keurcollectld ZWARTE MANTELS speciaal grote maten vanaH 72,50 Loden Damesmantels Getailleerde Damesmantels met en tonder cebitner. tpe- ciaal grote maten, groen, grij». petrol en bruin, vanaf .69,75 Geratte Loden-Klndermantols met capuchon, in. bruin en I 91»79 Heren- eit. JongenskledlMf Dames- en\ Melsjesmpifato gi Dames- en Hereprdgenkleding Horen-ModeaHlkelen g K. LM. Werkkleding i_*l tv* <3,95 s' -• zAan wdA/dut vaAqeien jL- BBWI daarem veer, beat veer 8t. Nieoleaa een rnondb JVSfKSUUKM TBUI aelfcebreld raat lan<e ja ren mjer iT I Baclrflsh Mantels Eon Swagger/ van een Üfne mollen inge- merkte ruttttof. in groen, bor- - deern mr blaam, prima model f 84.00 van 4Q cent tot I 7.85 7 onto «II I t: IcM 1*93 w t -* V. *A i V *4 1 grote /Im/uiVBRB eaa de cologne iber BBG1 haam to Goes voor Biedt U tolang de voorram} Het juiste adn Want voor -- Volledige beuraar- on b i ZBBP met eau de cologne koopt Zoor aparte collectie GLACÉ HANDSCHOEN» gevoerd glacé 10.90 tot 22(50 voor een goede Iedere dag geepead, behalve «g Zondag —I i a 1 i ..Ml Dames- Kinder. bdettof. - Onze collectie SHAIVLS bevat de nieuwste nouveautés Prijzen vanal jPijti iiiiporltun» tn qcuir.lillctr b Arruktlmml.l C .1 Cjtqrrirhi i8?0 Lange Kerkstraat 9 U J Goes - Telel. 2039 AANVANÖ HSS UU1 y gggg^MMM10 d* Mrata X>*eml ■——-pd?' Curaiia tor oplaldipg voor I r J Vakdljrtoma nxóidelin«e ri- AUTOBEKLEDERU M. S T O. Indu.t* latarrain. Goav^falaloon 2978 MS KB DAN 70 JA AA KR V AWING - da, Ben LUXE dbc /U NI on» reed» «oor M cent 7 Pietje» WkiD een de cologne eengf 29 cent V>eiJ teer loge pejjten kietnelt U olleen biji JONGENS BN HEUEtjeÓNPECTlE ^ioolhetbg, UI P. GOKDBUJKD. Rjsai ilsssi*t< K DS JONGK, Ore» Grote Markt A NmmI groeft^ HR aal U bevellee I NEDERLANDS INSTITUUT voor/ NIVA BILIHOVEN 'vr'4 vxwsrwwr- In luxe verpakking vanaf e 95 cent/' In voorraad bf.-‘ •Wf copockon. in brain en beitfe. emrnf J t 49.75 Klndermantels, lente dotte modellen in die. maten, in groen, blom», beige en bordeae. rnyiaf f 27.00 groen, ean 70 t/m tOO, vanaf I 42,50 I FIRMA Ganzapoortitraal 9.11 ,'13 slaagt 1/goed en voordelig I •er Hendrikskinderenstraat 7. Goes, Telefoon 2990 PVUX)VKB8, SLIPOVERS Prsebtlra pstraaea en kJgaeSi Ba os Uw |B s veraobllleade, werk te QBH8.BllA verlichten De beerden naar maat Srakttf Manui Sm bf LBUKSTRAAT 18 GOK8 Een geschenk dat. iedere dame zeer op prijs stelt,' lijne NYLONS In luxe doos verpakt W vanaf F*- A •pedaal voor ^vc'breien van warme ipprtfeve ea aterke e^S^HIPPKBSTBUIBN i. KFFBN- en TWEED-WOL ïea. Ook de nieuwe mode-kleuren <GBU8-GBOt^, OBU8-BEIGE ea GRU^BÖBDEAU. LANGB VOB8T8TBXAT M GOES - TELEFOON 8897 Bekleding - j. LUXEWXÉNS AUTOBUSSEN MXKT KAPHfi en PLASTIC UMZEN Getailleerde Damesmantels in bordeaa. groen en bruin ONZE RECLAME vassal I 49,75 Korte Teddymantels In grif» en beige, eitertt fifne ,n —Z kmêhteit. leek model ”9^/ 5 Eon Swagger met ceintuur, ven gei In een fine zachts I. iRNlaCeS - s getailieerd. in verpi kleuren, met en zfnd»

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2