re ja-bSTSS^r s: ssis#!»: dL Go^ten 9,=' 10. 1^X72.50, he-ver linnen/^ Eljasdoel Htren-pluslo in Ritrfluwl zr. 52rr. II VER 0 i Méisje zo SportjacJ^s (U> MEI ^Beva-huis ^elen_’“ nr, bij: ouder uo. 48-1 MpO. X DUVEKOT-i kturtwrmd» 92 2«lJ. A. VISSER gevraagd/ j ^^Kantoorbediende *7 Vrouwelijk D/G Telefoon Motorrijwielen 'ST> 7 J K r INriaJjT sens ei pelle; - aiè Sjoelbaken, |<rfvR*AGD. Woo^j^ MESSESTe» U.W GBBR. WATTEZ 7 uOLa&tfiweek ieid van BLOEMENHU#/ Bn INSCHRIJVING O? TE KÓÓP (J fi» huis met erf, teKlake a. d. Zoi ./Verhuurd aan stein v: j i bij: 1—39 woorden f 1.— elk woord meer 5 cent veert. ,78 Goes O1 Goj Vorsi *der, met hals- Voor ide de Wl ae N< I KOOP: Z.g.a.n. bl derbox, zo 38, jr. onder bareaa van dit bUd lo. ADVERTENTIE BLAD VOORZUID EN NOORD B E V E LAN D J t 4 Te en gel rTt I ^/Levensduur: 10 jr. ftze etalage. - ’t Inter nis, Goes. /Ai j^MTen loed van li- bi Terneuzen-Goes. Wie ruilt «.40, 4.05, iers. 8.00, 7.50, Let o Beva-huis w BOS, Papegaai»treat Nog altijd sporttal 8 kleuX teerd. Uw a< huis „PruxS gaaist SJE Sinds 4 Nov. <30—12 uur utér aanwezig ASTMEIJER latraat 10a D. Vlei Berg; Nik Jansen en) Jan Abrah La port en rikken gesor- ■e van ■an Kouaenhuia. Voor elke beurs i: iets passends. Nylons, P*r- .GD voor/nn 1 te E. M\e Kok, 3* d, 23 jr’ L /1 jr.; A. de /n A. de Korte, 1 Mes: J. van de VI echtgen. van S.\N. In oase showroom hebbenFt Interlockhais is toch goe&JDIEPVRIES Soepgroenten^'” wij alle soorten Singer koper Zeldzame aaptrfe- kant en kluai\jÜMSEt als Naaimachines voorradig!dingen in mooie affen en vers. - M^Atfnaanae, Goesjl^ Vraagt vrjjblüvepd inlich- geborduurde Treffer La- GawtrtT en Fruithandel. 7"^y tingen en demonstraties. - kens, in ajlematen ver---- Singer-agepté Wed. H. de krijgbaap/zeer voordelig. TE KOOP: Divan. LedikgoT' Kok. Wijngaardstraat 7-9, en gwrtis banketletters. - (2-per.M net •rr-^jgtc^Kip- Goep< v ’tJmerlockhuis, Goes/V penhok. urtneemtJaar, vijf --7— 'Z--GolfplatenJÊflS, 2.15 x 0.85 WIJ MAKEN, uw emtr>r?, t Interlockhuls is toch goed- metep^-^Boomdijk no. 21/- teilen en wasket£l*'weer koper Prachtige coUCcti^farffS^eert. etalage. - 7% iuse, 26 i jr; A. TE KOOPs, Driel Vn W. C_- Xpnge, Evi Jr 8.55, 8.90, enz. tuis”. Voor „Deiygu Zojuist ontvangen Tèddy kraag, jéooio donkei khajn-kleur Knot 14 ja Herent - RADIOLAMPEN en derdelen hebben wj/voor elk toestel, van U 't Interlockhuls is toch goed- Gebruikte Ond< een „krats”^ Ij/en Z-'Sint op de grote •i ■s Ions, Enkalons, in de - 2.90, 2.95, 3.44, 3.71 5.35, r. kamgaren Costuynartfït-44. Toos vanjOklmthout. JCei- burgerwoning, 2 kamers. 8-90, 7.50, 8.80, Jac. Catsgteacrt'TB, Gp/sJ zersjparitbij de Kad/X^s keuken, 3 slaapjtz'en grote Alléén^Kousenh -,V --1-■*£-.--zolder (lage btfur) voor 'nkted'Ta, Goes, e rotó-albums en EototiSek- GEVRAAGD: Net Mgjsje woning irpGoes T - AanbieJ--- r jes, ook Fptettjsten. - „De Paauwe, GerarjjuaBg^? 10. dtngeoxJhder No. 48-3, bu-| Toverlantaarns. lyetoê-Bazar”, Goyy^p Gcea^^-- /J#, reypr'yan dit bud- /3 |n«JBazar”x_Qosl '8* bestaande uit mooi geborduu onderlaken en, geborduurde/*] kens in dg/fnai üeSrd- teer r. Rij- pha. -Ziey loA in gezin van 2 per: «gevraagd van 2 W. Mejy rnn viL blijvend rocstyr^-Le Goq halflinnen OntbiiJXkens im— en iedere Zondai hs Ppst- kii Kinderwagi korting. Kerkjtetfat 2, Goes, T< re dr^ht BOS, Papegaaiatraat laas, z. A. E.y km, y v. J. T. A J/Jansen. Hu wel UksaankUTen: schuure, 28 jrA Haaftèn, 27/j: nooijs, 29 jr. Hoeve, 29 W Gehuwd: jr. en F^ J. Miniw het nog steeds -ƒ I aanl Smolders^f gedurfd ue Italiaanse Operaj^» musen uitte zefer gunstige ■et opjreden a mogen wij Kt op 18 Nov. iéts buiténge- roden worden, sporadisch Vnglièf- ait een in Goes, 2 L r'SS koper! Een pracht ge- L__. if2 schenk is een Treffer Sets, vanaf 8 eep extra stuks. rd laken, ‘n fooni -2 prachtige open. De la lt 180 x 240 hond. Gekruiste band, wc dek, pli spitse - Goes Zij Schoenreparaties wpMen aangerfoinen prtHend: J. P. 37. Prima geborduurd: rv (iso - - -^-,.De uronxe P. Ver- I :n N. A. van I G H. Ver- Pjima R F. H. van zonder Lust voor bet oog! Bloe de Planten, Bouquet Bloemstukken, Gri Grafkransen. Rprf Bloemen- Vera”, Pape- f 3, Telefoon KOOP: I ui, 25. - L./Kerkstr. hoek Pappgaai- sjfaat. Goes. Telefomi 303S. cd en Ma- Men, Luoritpis Klein en groot, oud, dragen egp- Toos van^jOrflmthout, koper Ook in de prach tige verpakte DainjjrC He ren- en Kinderarttdoek? n. per 3 stuk? vepfJakt en zeer 'er- voordelig. 2fe onze prijzen en let wéï: gratis bankft- ;ersr< *t Interloèkhuis te St. Jacobstraay 't Interlockhuls is toch goud leer aller- ZUÏ- Eliasdoek renmaten uril’.' f 2,75. - gelijk, in dtTprijs van 75ct.. m Vwnjartrt6. Alleen..Rial Itagige 98 ct.. >flO. ƒ1.25. 1.59. 1 r~4rCjt*3/ ctds tie: Ecn HerenoverjX^n 't Interlockhuls is toch goed- J^2<^ e '7pf^ zwarte Darnesma^L maat koper Een specialeJST Kvjsiparkt t>.//«y 42, Jongensjasjes, leeftijd bieding in prima Bpdhand- be- Goes. Nogmaals »>VpartÜ TE KOOp t e a b jrut- Bloemkool, van 45/ent, die Z'wordt dubbele, extra, >op beide lijk en hoekjes van dér markt a.s. le/soo'rt Fyffes ljjk dh met Bananen kT" iukel. Verder o.a.lT Witlof. Italiaan- in. Tamme Kastan- dagprijzen. Beleefd ■velend. ’-1952. r den voor luidsprekers keus uit 50 ibrhikte Gramo. /!,- bjj: Radji^Z lan. Goes, ZuidvliA-^ it 13, Tel. 2320, K 1100. verpakt in cello- DAMES t Daar we tekort komen met Nicoiaas, gevenjrff n»^een TA. Visser. U overcompleet: T^lWminc ton kantoorsphfijfmachine. Adres: Sshöolstraat 24, Ae per kg. Ook|>^^lder' TE KOOP: Z.g.a.n. kachel. - J. LeeftijdXó-18 jaar GLXSINDUST1E 2 /gnegang 1 Goes te i, in 24- 1,95, 41- •t juijte^dies: taande stein voor f 2/tf per week.1^^^ InlicBingofi te bekomen'tolen •en insAir 1 te levei/ Novel van J veup( - Bülsge 13 NOV. 1M3 No. 48 -■■ r 8 uur ■ond om Visi zaal van /o w” Korte Prima wit flanellci 1 te Goes. Al- hiertoe /riep* rfigenodigd. J/tr] Dames L. Lfffmann --- en E. Jelliman. Prima 2-persoon^Bekcns. pracht bloepxWssins, nu /7§ renmaten U<ll‘i J2.75. - gelijk, in jrfprijs van 75 ct. 6-/Z4 Alleenjktj: ..Rial U»se 98 ct JpflO. ƒ1.25. ƒ1.59 ndanks priestijging j^ Goes, Te/^4. ?,^^anketteUe^ van X ik moch- voor iedere gejegenheid, in de fijnenr uitvoering Voor de vele blijk: belangstelling, die dezer ter gelegen! ons 45-jarig huwell ten ontvangeny/is het ons niet mogelijk iéder hiervoor afzonderlijk^ bedanken. Wij brengen hiermede aan allen onge hartelijke dank. (Vl C/J. VAN HERE. A. VAN LIERE- VIS VAN HEEMST. /^Joes, Nov. 1952. 4 - Ie koop gevraagd alle soorten m “Beo coac^rrerende prijzen sterks it I Woensdagavond oi 7.30 uur, in „De Landbi Vorststraa^/S len won deljjk zeldza Vooi zie advertentie ■WANGEN 'tie Jumboy/Sio- Schuco, Dinky Toy>; Mec cano, Trix Mol tador Speel nog hé .tikelen, iKnikkerl I 4- irüvingsbiljetten inj, gn voor of op f”’ sr a.s. ten kantore? f*h. de Klerk, ’s-Gra- •Ider. hed bla: URGERLUKE STAND. VAN GOES mren: Jan Henricus lu X v. H. P. W. Adrjéan C. Bimmel .1 eter Frans, z bel en J. J. >rg uitge- Zaterdag. 1 ing. Uw toe- in de wj f weer als nieuw Spruitj^g Bareman, Goes, jtraat 13, Telefoon jes (K1100). Ons /werk agg reclame ra- en itekent kans. verdere bijzo\der-;No. .Ij irkditl—-- RADIO is ’n kostbaar - zit I. Laat er niet a »en. Elke reparati door ons pen i- met de meeste, i- voerd, vlug, 30 jaar eryi stel woi /an den bij: 1 4. J. L. Zuid; anssens; 2328 -TE KOOP: D.K.W. 1939_28<?Haar in de war Gepr<Êé- TE KOOP: Splinternipwfe SPOED I Te koopaerfige- c.c., juist gerevisegterpri- zwaar. Zakkanj^Tct., zo zware Tekentafeltamft van boden, wegens veifnuizing: ma machine, ze^r zuinig, lang de vooprUad strekt. - 38,75 voor A28f—-, en M Pjjima Duivarffiok, met of Genegen earrprima merk „Libertv><^Pi(?t Knops, Ko- Viool metstdk en kist, van zonderdtifven. Te toezich- bromftetTui te ruiteZ - ningstfaat 6. Goes. f 100,-^^oor 50.ffdgot tig$>«»f'Kwadendamj^B903 Ppufflelweg 7, LecWdnrp.»^---Beprtfe. Leliestraat 29fwa6i KlfJn armA* - - OPERA ITALIAN A te Goes in de Prins va Oranje -OnMer het vele dat--o itpis- kunstmipnend publiA re- Beleefd Buksen, enz. bij gelmatK geboden /wordt, heeft „Me Prins” Met aan.- binnen Haar nodigen. Gezien dt recensie ovè in Middelbt verwachten het publiek woons zal zoals sleonts /Er haar, swart voorkomt/ nstaart, strtjkoren, V°°r arte neus. hebbers hem vasthouden, t ik uit eigen belang rijven aan: A. DEN ER. A 185, Hoede- "fenskerke. Afevrouw VAN DER HAVB-KL „Ohvierthuii"/ Kepelle-Btyfiint vraagt tegen 1Jjecem ••n Kuip In d/wishuudlng *6or dag en nacht. Niet beneden 18 jaar.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 9