55: b. 1 t eva *1 «Tf tl" V- VEL" 1^ IE50 ^2,75 s F 9.?S /*W Zl.«» 8.i0 M.” 8.S0 l” huis 4.9{l ?WS£ Plu I I I I zeef am leksakfa’ as os w. Kam Wangem r* staaM \Nu is het tijd Ribfluwelen r ^babuls JL& 90 gr Aiimr 4 6 OE 5 J^UÜ^ Geopend van Zaterdag 29-Njvennber i/tn Donderdag 4 Qac. tof rs avonds 9 41 upr Z/Z4-- „Zie ginds I" y n L j li tH ?1 75 7S I MET 2 SofsreLS ui $pn*eL •J I MiDDEL&UPG LAUCif DELFT neep 'ï^ti.atf <Góes. ArZ - «- ts.- Jw f 26.75- 12 |.w» Kleuren i blauw. Dit ie de ellerbei 'iaut r c Asser re fS."- rtS."- o ZOoe0S^\ - rvtf srejletóf 44- - A.v» 6j£r^ n .11?- j!t ï»tertockhu‘* ia no« Zuid dij kJ koper Prachtigi j 8.75 bruin en groen kweft^eir met garantie PAPEGAAISTRAAT M""1 XMU fc ba^.'wdNylon 'W. aalsaak, T JUmsen>nfr*I. jes gratir^-^e^JSPu- 75 ct. JÖctra Badhan Onze bekende Nyfon „Do- senhyiarVoorstad^dyObes^kepx7 L98, f l^JU'j ris Day", mpt-fwarte naad, lm<t gratis Banketreft I .-■V (i ZX» St."- n" I.’ A I 1 bjj: M :e ilini T< Vorststraat 85, wegens nellen Speed Te koop 'en- hiet Bod gevraagd op: PI 00 voor Nattig geschenk: I iie- Wanneer je nu I 1 En •n- - jy» vr lAeIGl KEK KST KA AT Zyv£,^P mgral QV 90 qz^ëï BlOCMVAAS TAroLZ/Lve^ 'lf HlMSlffLlAFT'JD AAAAMT/e. EQaam oaca par/eg HO.- pp.ro -Textiel- -- Wijngaard-- 170 x as f huis Zuidd KACrnCH «W AAM MMtSrAS iel een its zo n mesmaten heren bij: Koopt aalsaak, Onze ris Day", 13,»0. fis. bestcementpli tje, 3x2x2, deur en klaj uitneeml en 100 Nu raast Hil En knalt lan] Wat heerlijk. En rijdt zonder gedurig door weer en door, te de wegen, zo blij *1* a£n bromfiets, je zit, ga, zo lang als/ft aan, deze raad: odjes in gaat, «n hooi bjj de vleet, nzme gereed. len. Worden tigd. - VkaM Z.g.a.n. i Poeljes, - bevrag» KaK Heren e alle n - zen,^é Ceapc MFTM.ATAAU -72,98! met wol St Nleolaas I - Textielhuis NytoMVQOr.. en lx Oude verpak! Zuiddij *t Interlockhuis is ni koper I De aller! linnen Treff$jKÏ 180 cm. bi 7,50. Es Treffj brj wone St Nicolai Voor iedere besteedt, een letter vi 'tin! eoor een we^me \<n een (tempé 5 JA Af GAfAAFr/E St- 3o.se - it.vf Kousen' Voorsta it 6 Kippenhok met 4 aard de leg. - Te <P. C. Quanjstr. Panta- is reuze- *fK£v Kousenhuis. U staat plex van onze_sortejx prjjzen. zwarte ni voetjes 7aj36e OAMEjCAOEAU- r Stwlnpisas kooi I- fijne Kristalny! zw. naad, vooi> s^jk^^dak I eeuwen gewend, doorgerend. Poederdosen. Een metalen Poederdp spiegel koopt^u reeds berty” /Verwarming it Tevens landse Ppst- - H. J. trant Te koop: Een Kool voorzien van nieuyp werk, koopje^--' AL». Wilhgbnifiastraat AfWM *M OP VS 6lt/eeL GA VUL O OAAAtMAA^ 4^^ snhuis. Niet te golo doos met -Ko grdhd. boon Mii (Leschenkenhuis Tp V< del tegen haanjiwil en black outline,. denier, een khntvkaarf voer m»- MeT IfAfMMC^JUAAFO P^AtMT/Ag AC SUMS toch komt op zjjn Was eertijds zijn achimo Hjj kan met zijn bromfii f- Zjjn paardje was *t kim Nu komt Hjj per „Solex Ik heÖM Zijn paadje, dat leefde van haver en gort. Was een kind, rh je stuurt, iet duurt. Nog een kMa partijtje on dergoed, gemolf Borstrokken f 4J long ƒ4,71. •AF Meisje gevraagd, winkel - Ubarty; A lenksGebtoemde zuiver Dekens 50,67, min- 225.-- TexUÓlM (aten 8%, Wjjnggardstraa Alleen bij: 'L mooi en zo ftfn, nen, dus 34,85. - vertrek een Gegqrfd *Aa- TJ/GLtLf. QhVEM^ e^.1 1' Lr p>f2.75. iet Knöpo, Kc ■stgte- 8}, Plasticzolen, vele l/-xwitte 180 cm. ;tiLZ7,95. Extra {^kleurde Fla ms, 180 cm. br., -at» Banketlpt- saaie u»Jw/ 3CMAL£H QCDtLC.O^esHO »!fg en-- [ons met Luxe dosen Zee] ,95. Kousen- itis. sa/a»al - Gij, jongen en ouden, voor 1- l*t dan voor de sch< Interlockhuis Maar houdt dan lCOb^F m SOOOMMAPrAj XMMAJf rbegLMMtf f JAAAt PAMAMrig. Aangeboden: Aqi liter, op stalen compleet met en the Zeep kleine zegel v< v.,d/Ê Te koop: Een Hai Beckers, type_ 3( goede «♦•-t- 'm» na Een waardevoi Ragfijne linksgewi meskousen met dering, in de 10 V4, fi,C Gpa<TeL 2175. ’.A ósmcofrrfe dA POC «EmtKSt. Nieoiaas koopt zjjn ki bjj ons sen alleen bjj: C^J^Tilf - „Li- Ganzepoortstriat 2Zt^ TMff xgrP PAMOtA MPAMU. uneltje wit, zit! Vtooiet^At "Af WpuaO-hAA Aion^uiae plastic krullers zojuist ontv 10 cent slaapt b ren. .lx kt te swTbü- ig Fla- ikepsT'180 x 225, K - Textielhuis Wij ngaardi^^^SL - Wij hebben reuse lepke1 Zakdoekjes, in prjjzarr'van- 14, af /0,20 tot J^S3, doos-, Metaliseren van emmers, kipt “*^5: Gratis Banketletters ia ’t Interlockhuis, Goes^’fo- fiteer van deze buitenge- tfactatie ^.v,die u rüne Banket- gram gratft. rfockhuis, St Jacob- 46, Qoex i—t» woorden f 1.elk woord meer S oont Te koop: Z.g.a.n. (120 bassen), bevragei j goed- van J "sortering--*: zuiver 98 ct„ iddoe- Z]^5, Nog ten,'Schuur- Jèeea. ;5.4neter, met- ftiam, geheel Deue Prijs 125r, Goes linders, St Nicolaas koopt z’n J. fjjne Nylons, le keus. De WüdTilrpe<Ganzepoortrtr. 23, 2,98, bjj>--€7''T Tilroe^ f A C. van der Rest^tónge G<^. KAJ/- Ganeéfoortstraat 23, Goec1^ v Kerkstraat 42, Gefe? is hele--- dagen geopend Dus. géén Te koop: Een Kpukén- rich aan vooi. halve-deg-sluiting. U kunt kachel, m ppimS staat zagen van brandhouttegen ep-«Ifud terecht I ZJcreme klpurT- Nieuwstr. billijke prn^rt^ral te ----2LJUoetinge. ontbieden.5rSn Keulen^,-. L t- Dat er zóveel mooie en A297K^Wt51phaartsdyk. ZSy halve nnttige 8t Nieolaascadeadx N»*0» r«*henk: Praoh<_-±r_^- - io- 48-2, verkrijgbaar warew^ bij t*8« Nylonkousen Van der Rest U>Kerkstr., Goes, wisten we nietIn de etalage ir^r al iets van 1 te zien, eitje kunt er altijd tere^tf Geen hidve-dag- Nlcoiaas Nuttig en aangenaam zijn: dikke JaegerskisoT sA Interioekhuis is nog koper I Zware geplal Dom esonder j urkep^ Meis jesdirectoita 1- êtters gratia *t In- luis, St Jaeobstraat oq r-- 7" 24 Vermist: Een ruim 1-’ Haast u met het aar^kif- Bgasissil ZvTÜ ten van dekens. JWlj heb-t Interioekhuis is nog g^>d ben wollen-, halfwollen- en Gevraagd: werkrigt^voor koper 1 Als extra apdbie gestikte dslftna - Textiel- 1 midag lnd»-wwk-fimhe, Ragfijne Dameskou huis Zulddjjk, Wijngaard- Scjpx>ta*rt® 31, KloWMf- ten> jn Nylon eh Perlon stpertW/Goes. 7<P <W u maar>ijdelijk I - vooi Wie heeft voor eenmaisj* alechU ><98. Gratis Ban Wij hebben prachtige ge- van 15 jaar s^-plssende ketiAKérs. - 't Interluckhuii bloemde Dekena h*« wol, betrekfciarT\ Brieven on- j^-Goes, St JacobstiteK^M J70 x 228 /n.TF^extieqdar-Nro. 48-5, bur. - Te koop: 4 vette Vi bij: OtT" e<nê4UÜdn- pgfr slechts |TC. Bonkgt leheel Deze week op de marl 1 en Middelburg; integels, 30 x 30 zondere aan! >t 39, Goes. n^eUen T~Z I breed, slecht BnIe D*^^,.ro kwaliteit - lin-b sterk^rtO x 215, /8 I JPeartielhuis Zuid- tep fngaardstraat 39 te e 'efm daa géén risico ■t op het Jaiete adréer *n Nuttig geschenk weinig geld: SterkeJ) kousen, met wpl teerd, voor X-t.yS bjj: „RiaP<L. V01 Gqpsj^Telefoon 2171 Te koop: SchaatsenrtikrtAa, ven: Perlons zg.aji. met schoenen (da- meak mapt-88; - Zuii straaV-Tt; Goes. id tegen vochtige nellen er geschikt voor nu f L Te zien: PJZuicJdi Fêlraad, Veerweg 9, te weert f* Te koop: Een paar Voet] schoenen, z.g.a.n., n>t 1 Gaskacheltipr"! Dames- wintermapteï; m. 42. B>«^- wejpK'W emeldinge/4^6 iel. r\^^Mtuaare mmks rjs - Maar.als F Weet dan, dat/er vet aan zjjn bougi Maar komen/dat doet HU. dat heeft Dus, toch dtaar wat brood bij da sc St Nic’JMs, ik wens U een néér goede reis gXjdt U niet uit 't rij op sneeuw, of op U\ £nk ons weer allen, 1 zU armen of rijk! U zijn de mensen toch allen gelijk I (7) MARP. TMeazjre^-CHMoeM ajuue Mime ste gras- ikens, in etf, voor slechts •a geborduurde :ens, in 150 cm.! i, 6,50, en gratis fijne! «tletters. ’t Interlockhuis is nog goed koper I Extra sorteprng in prachtige Tafellajtens, zeer mooie dessins/en grote Imaat slechtav 4,95. Prach- '4„j Damast en Heren Zak- doekejifook in luxe verpak- uuKuvou kipgfaan zeer lage prijzi rfin zeer teilen, wasketelsepz<-<Letfïet gratis BanketlgtJ goede sragk re bevragen Coq en -r na 6un^ Stoofstraat 2 te 24, Go^^-Tel. 2020-^g>^)^int^Hoekhuis is npg IU, Zeeuws boerdhgoed en de- "t Interlockhuis is no£ Wij maken uw emmers, ken> °>«yekken. Brie- koper teilen en waskejri<weer verp-No. 48-1, bur. y1- S^?nkondxrvo«iere blijvend ro^rijSLe Coq Heren Ohddkgoedere en Zn.jJ»flngaardstraat 24 te>Qdé. Tel 2020-27;yf per,, stulria^voor iebrujjs^ze en ixEcht iets voor Sinterklaas: T7 xa. a m w ^ty”^ Piet raat 6, (gen u les- en ———goederen, in natén, aan spotprü- !n ook hierbij^, gratis letletters. P—- itis-!-! -Te k< k, Goes. e koop: Z.g.a.n. AccordgosrEén Werkster vraagt^erk 120 bassen), Scarjdaill Te huizen, voorJxeiiTof halvi evragen agn-rtïet bureau dagen. - Jirleven No- 48-2 an^jjt-Wad! j |buyeetfvan dit bla<^£y kele dagen, en Sint komt weer aan er in Spanje zijn bromfiets zien staan. loos verdwenen, was plotseling

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 8