ö/n, met iftoed in Soea, te. >u£en £n te. boften &ij. ondeAAtaande. yaben! s qA Construct SOLA urwer k^ero-a r Uuï I ;oor Uw T flemen G.., De special is ^llampmanVOl Meubelen Vloerbedek kin g. ^irti kelen ïa* C.® J O (DSlilE s SOLA-a nhartifle^trNicolaas^^^ 1 J.M. Jacobs 6 Zn. Goud, Zilver. U DE GROOT Hl iy PtWoning-in M 1^4/j OtO Bedrijfskle eren-modeart I :s ^SSSi^ 4^32^"^ - FIL Toileta wiel Bromfiets es IA/ÏmTMJAA Telef. 2W"^ 7 FotO^A. Rutg^FS^fhr-U^dern 1e klas FOT JANSE VAN NOORDWIJK Dames Here ’«-Heer Hendrik»kindereaatraaT-Z-c- Telefo«rff i?990 n Moirtïïren-en Brilleglazen Pldü VU r VolUdlQ lng*rlcht* wart*!***» m*t ervaren vakbekwame opticien, >y 4ZAZ C 'erenuasse aettien.rruzï2* feide Foto-/ Kin o en Optie LANGE TRAAT 11-1W [EL EN Bestelt /oor Sint Nicola 13 isseling vond Zepen, Parfur én LI ijzerhandel c.v. ■'LANGE KERKS Gordijnstoffen d| gertjesmet klimplanten r, u uj^ê r Goud, Zilve rDLZ.-Verloui ALLES op F1 \aebled van Bakken Modern, Gotisch^ Eiken enz. Bedden, Ledikanten enz. 0 Ganzepoortstraat 3 •^'^•Tur^vBLDjujKBRs i ^AKM^anit RN BCBARRN [5<7 GOES ^7 Jeremiade i ptTRelen I -. LIS Ook LftCTÓE VAN DE LVÖOSTSTD. 57«n66 GOES COMPLETE DOZEN vimaf f 5,90 at Enormeaortering s- U-vmdThier ^Bloeiende Planten een ruime sortering in modemé WAndhan ..et enir^|AlM C E M TeWoon 24 26 1 MERI “4 i, n I 1 Modern* donkere kamer IntwOcfcelae, Af druk kern, Vergroten tin 3 Ar o pqQovct “a Klokitra Oost wal 21 D«*k indiQ«'>>QjJ[chHrg voor Arn^oOr» CANRRA'8. PROJBCTORBN, PILÏtB - öT Da^k'indiQwVwo .w r «vo—-w—w^w^wveaw^x; De zaak waar het wemelt van practische cadeautjes ~-Adriaanrtraat 11 - Telefoon 2728 V voor alia fijnere merken ■- 1 Lange Vortlstraat 39 - 50 Enorme collectie Plastic-artikelen VLOTTE JAMPOTTEN E1ERSTELLBN eenef 2.20 BOTERVLOTEN in nieuo/e modellen (op het greeeren nfsnngen geven a^n !WI VOOR TEXTIEL ^S?Sggro „DE VLIJT" jl y Dt RODBRNR HAAK MBT DR RÜIMBBilTPUi^t 3< OWns vanaf 15,75 Springvormen jgt Bakvormen Boritpraat^ormen jt Frite-Sn^ra Mayonnaise-moletK ■tLQiw vanaf 4,35 -- 70 - —P+lo-albuma, Boa-camara’a PlitaR^taretea, Canearutaeame ^/atandmolbra^Oeolfilter» en Zonnekappen etc. Komt U rrn, kyke" ONZE KEUKENS in de nieeenr klearrn Terhoiee en Crtm» Alle onderdelen loa verkrijgbaar. LRRBaLAKRtf, LOtJMtf-- SL - Telefoon ^09 2- --v i Hendrikskinderanitraat Uw tafel een verfijnde charme U vindt in i onze Sola-afdeling l een I complete collectie CASSETTES en Co u ver t-artikelen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 7