eta >omen- Hefl m en B n en GedistrlTei sinds 1834: 7 r K l 11 rerkeri^-GeroZilviun h. hollestelle |b Dames-,Heren- en Kinderkleding-Modeartikelen ^-Gou voering? - Klokstraat, Goes i'1 Zoekt U een passend Geschenk in kwaliteitsuitvoeri RAQI0 w i Fa. A. Vermaire Zoon Het LANGE VORSTSTRAAT 31-33 - alle I «jl Zelfs Sint Nicolaas staat F REN Zaden - Planten - Rietmatten -TurFmoltn - Snoeigereedschap enz. VER-Deale Telef. 2467 IEMLV eranciers MOf^BBAZAR Alles voor Sint Nicolaas Cassettes en j Pewe^i9c ^rterin9 en ren-' en KINDERKLEDING-MAGAZIJN auto-, tïein, &oot, ftiets en 6aó ecial ZAAJC met/vele speciale afdelingen verenigd onder één dak ïcolaas-attractie Hands van iQiLDelana-kledintrerTverder V V 3fifi£5t.NicQlaas e de enorme «oi^t^^MaMepainfiquren ln de Banketbakkerij Van Melle II LI 64 ien, Sjaals Nylons, C ALLES IN UW WOb NDERKLEDING - ALLE MAN T na- kledingen verder - J~2~CtH^RIHCK_- LANGE VORSTSTRAAT 35 EEN CENTRUM VOOR TEXTIEL/^ -— DAMES- E Goud, Zilver, Juwelen, Uurwerken H. DRIJFHOUT - Wijngaardstraat 35 GOES W. J- DOMINICUS Korte Kerkstraat 13 Uiinicus INGTEXTIEL ^FACTUREN en Hoofddoeken, - 11 icktaiLzen Bruid «zijde DER HELL, Lange Vorst st ra. ^adres v alle nuttige Ge,sctj^ Telefoon 2637^ LANGE KERKSTRAAT 18IJ C TELEFOON 2277 Wij hrbbee -- - T. Magdelenotraat 7 - Telefoon 22\7 T Frlm* Kw,ltt,H Billijke Prjeon z-x - T*T’ T\ "K T -- -Complete Ameublementen CtNTRAia Voor de a.s. Feestdaqen hebben wij een ruime sortering - - 1 1 W TELEFOON 2665 BEKENDE ADRES VOOR T LANGg KERKSTRAAT 30 Complete Ameublementen - Dressoirs y Bureaux, Jëëns7~Lupeis en allerhande St. Jacobetreat 48, Telefoon 2491 ^osse artikelen LANGE VORSTSTRAAT 70 J KORTE KERKSTRAAT 8 ^Ogk_llw-edrt» voor: -Heren^Modes, Kleding naar maat a ■«nrjiitoiw - - .1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 6